Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

1l-oPbMyhSc2Xl6PftZOt6LiS72133KVyQwmz4odIZ8

9JeWA3Z2eSSlnXDbQiqoU33gArHQi4MLKjUaOOJQa7c

buBEl6GPcZak5Le0ZXicRc5d-RFFD9PE89qDcI8Nl0I

v7hnVdmRt9YWw_56GFWoH7nT8eqmWzn7uU4-qwmRsyU

cUuCMcZLx0btnC5h4AfVjxunk4fGcpPWD-38TGqXkcA

mvjfe7-dsiWSXjX-3vPNrubnNfCfOvNXMkVtdCVtTfQ

pyeoK0D0cts8XTdvUsqSNljqwV96oemQUtIq39pc7Ss

x75oVjnhv9xQ36KYoT_gBerFrZOWMQ_zYqHEQZOt4U0

qK3M7JGIrASAHJva67IVEb3YJSQ0K6LuAJKPBxjFpUM

qv-Q7UCjIAOY11dV93qpHZRclwPsowkCichtYOvHim8

Projekt wymiany

(2003-09-08)

Tytuł Projektu/Programu:

Projekt wymiany

Promotor projektu: Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Partner krajowy: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Partner zagraniczny: Flamandzka Służba Pośrednictwa Pracy i Kształcenia Zawodowego (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding-VDAB)

Cel Projektu/Programu:

Podniesienie i doskonalenie jakości usług poradnictwa zawodowego poprzez nowe wzorce zaczerpnięte z belgijskiego modelu doradztwa.

Opis projektu:

We wrześniu 2003 roku przez tydzień polscy doradcy zawodowi poznawali w Kortrijk i Roeselare metody pracy belgijskich doradców zawodowych.

Adresaci projektu:

Doradcy zawodowi.

Miejsce realizacji wymiany:

VDAB w Roeselare i Kortrijk w Belgii.

Rezultaty projektu:

 • poznanie struktury i specyfiki funkcjonowania VDAB oraz wachlarza usług oferowanych poszukującym pracy i pracodawcom;
 • zapoznanie z nowatorskimi metodami pracy doradcy zawodowego w Belgii;
 • zdobycie nowych doświadczeń do wykorzystania na lokalnym rynku;
 • poznanie procedur i standardów europejskich w poradnictwie zawodowym;
 • pogłębienie znajomości językowych;
 • zapoznanie z kulturą i dorobkiem prawnym Unii Europejskiej;
 • zacieśnienie współpracy między instytucjami uczestniczącymi w wymianie;
 • zwiększenie mobilności międzynarodowej beneficjentów;
 • uzyskanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki zagranicznej w strukturach VDAB.

Okres realizacji: 08.09.2003 r. – 14.09.2003 r.

Inne informacje

Upowszechnianie efektów wymiany:

Beneficjenci zdobyte doświadczenia przekazali innym doradcom zawodowym na seminarium zorganizowanym przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w dniu 17 listopada 2003r. W seminarium uczestniczyło 35 doradców zawodowych z 21 urzędów pracy z terenu województwa lubelskiego, Ochotniczych Hufców Pracy - Centrum Edukacji i Pracy w Lublinie oraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającego przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Podczas seminarium obecni byli również dziennikarze z lokalnej prasy. Program seminarium obejmował prezentację programu Leonardo da Vinci oraz przedstawienie przebiegu, efektów i korzyści projektu wymiany oraz metod pracy doradców zawodowych w Belgii.

Projekt wymiany i jego rezultaty zostały również opisane w materiałach opracowanych przez Promotora projektu (biuletyn, ulotka i płyta CD). Informacje dotyczące projektu są także dostępne na stronach internetowych partnerów projektu.

Wymiana pozwoliła na porównanie zakresu działań VDAB z ofertą polskich urzędów pracy, zaobserwowanie różnic oraz znalezienie pomysłów na usprawnienie i poszerzenie oferty doradczej. Nowe doświadczenia beneficjentów przeniesione na lokalny rynek wpłyną na wzrost efektywności pracy doradcy w Polsce i podniosą jakość świadczonych usług na lokalnym poziomie. Przyczynią się również do wyposażenia osób bezrobotnych w umiejętności aktywnego zachowania się na rynku pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że projekt zwrócił uwagę flamandzkiego ministra pracy Pana R. Landuyta. Zainteresowanie projektem wyraziły także lokalne władze, co zaowocowało nawiązaniem współpracy na poziomie miast Lublin-Kortrijk-Roeselare. Zainicjowane kontakty z pewnością dadzą możliwość rozszerzenia wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 29354
 • Qnikffu6Xrlnq6J6U6MWH1LWvDpGKX08-LF-H8nJg2A

 • xXsgSqkVRvx8SsCWMCv5jyUtVSMw8_81fbHG21TSoZg

 • jUpf2QHifiTqhODV5hxrto7yy-k5X7Tc6aZT423ACzA

 • i9nCHidMVv8JXD303R8tPhgJLycARyeWlg5ZzDT2Qvk

 • OjWs_qUsXsz4fEZ6zlBtl1Ov40GWRQpopg3eKGJMSMk

 • g7qGc52eR9-DU5O1Zu_rN-638ZF7f5dWDCcMrku2xhU

 • hG3uFV5SaWhhEV15J0SR-hPCk_IRFNkLCA4JSSzQbK0

 • 0r-j8nfRIBZ7jccRNlAQjFreKVZdwuUrrOgsXCUI21Y

 • jhJhD8VG7WED5O-BLIqmg0ZfGiXZpbUbWnW1Jujw9vg

 • JSkoVfOV4t8wt6c5ygchN3VCLbR_SfrF_TQ2y6YEfZ0

 • cBXZWXwlddmkX_RwGVr2oJdMog0ZF-bgAzgaNwKcoHk

 • tS51BxHLnwxCGTg5pZ1ZZbZwMuqMf_4OAPxv-GBbx3A

 • l_d7jBvscx_hIhcrndbVCdX62Wk-3fgole0a-zY9FOc

 • 3wfTpRzFDd3JtAotrDg5acVhpd1fBMPgVm1znDg-PAU

 • 5ru8zoLs97y1f1P1ztacSfcVwzEsjqP8fLCrCc4l7Ec

 • zrF68ygOO47VcPggbrw8F5gvY7r2rv5SkGABy3Dg8s8

 • GvgUIfxH0FMZrS-CrhzBFgOkd3yJ_lTRv7uknzL5B7s

 • -eiY9yAjiLnM2sjbcwXHQgG3QrWODq9ijwoRenE0rZs

 • RLvOliNKJ4sEDRYMwplrkrfXYWOENk21AIhbq8cspGc

 • r5sMD0NmruI4iWzhJc84IaWRGW_fy8izA0VbrptgnXc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl