Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

1l-oPbMyhSc2Xl6PftZOt6LiS72133KVyQwmz4odIZ8

9JeWA3Z2eSSlnXDbQiqoU33gArHQi4MLKjUaOOJQa7c

buBEl6GPcZak5Le0ZXicRc5d-RFFD9PE89qDcI8Nl0I

v7hnVdmRt9YWw_56GFWoH7nT8eqmWzn7uU4-qwmRsyU

cUuCMcZLx0btnC5h4AfVjxunk4fGcpPWD-38TGqXkcA

mvjfe7-dsiWSXjX-3vPNrubnNfCfOvNXMkVtdCVtTfQ

pyeoK0D0cts8XTdvUsqSNljqwV96oemQUtIq39pc7Ss

x75oVjnhv9xQ36KYoT_gBerFrZOWMQ_zYqHEQZOt4U0

qK3M7JGIrASAHJva67IVEb3YJSQ0K6LuAJKPBxjFpUM

qv-Q7UCjIAOY11dV93qpHZRclwPsowkCichtYOvHim8

Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

(2014-02-18)


Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa i poprawa zdolności do zatrudnienia 1230 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin w okresie do 31.12.2014 r.

Uczestnicy:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym
w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in:

Þ osoby w wieku 15 – 24 lata, w tym tzw. młodzież NEET (osoby nie zatrudnione, nie uczestniczące
w szkoleniu ani kształceniu. Osoba z kategorii NEET powinna otrzymać ofertę aktywizacji zawodowej
w ciągu 4 miesięcy od daty ostatniego zarejestrowania w MUP w Lublinie
(30% wszystkich uczestników )

Þ osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata (26 % wszystkich uczestników),

Þ osoby długotrwale bezrobotne (10 % wszystkich uczestników),

Þ bezrobotne osoby niepełnosprawne (7 % wszystkich uczestników).

Dodatkowo projekt systemowy zakłada objęcie wsparciem osoby zwolnione z instytucji sektora oświaty (w tym pracownicy administracyjni) figurujące w bazie osób bezrobotnych MUP w Lublinie:

 • które utraciły zatrudnienie przed 31.12.2012r.

oraz

 • zatrudnione na czas określony, którym umowa wygasła przed dniem 31.12.2013r.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w MUP w Lublinie, które brały udział w projekcie systemowym "Ambitni i Przedsiębiorczy" w latach 2008-2013.

Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

Formy wsparcia:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 880 osób bezrobotnych,
 • szkolenia – 70 osób bezrobotnych,
 • staż – 800 osób bezrobotnych,
 • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 350 osób,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 10 osób bezrobotnych.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2014 r. - 31 grudzień 2014 r.

Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu: 13 193 100,00 zł

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 28679
 • Qnikffu6Xrlnq6J6U6MWH1LWvDpGKX08-LF-H8nJg2A

 • xXsgSqkVRvx8SsCWMCv5jyUtVSMw8_81fbHG21TSoZg

 • jUpf2QHifiTqhODV5hxrto7yy-k5X7Tc6aZT423ACzA

 • i9nCHidMVv8JXD303R8tPhgJLycARyeWlg5ZzDT2Qvk

 • OjWs_qUsXsz4fEZ6zlBtl1Ov40GWRQpopg3eKGJMSMk

 • g7qGc52eR9-DU5O1Zu_rN-638ZF7f5dWDCcMrku2xhU

 • hG3uFV5SaWhhEV15J0SR-hPCk_IRFNkLCA4JSSzQbK0

 • 0r-j8nfRIBZ7jccRNlAQjFreKVZdwuUrrOgsXCUI21Y

 • jhJhD8VG7WED5O-BLIqmg0ZfGiXZpbUbWnW1Jujw9vg

 • JSkoVfOV4t8wt6c5ygchN3VCLbR_SfrF_TQ2y6YEfZ0

 • cBXZWXwlddmkX_RwGVr2oJdMog0ZF-bgAzgaNwKcoHk

 • tS51BxHLnwxCGTg5pZ1ZZbZwMuqMf_4OAPxv-GBbx3A

 • l_d7jBvscx_hIhcrndbVCdX62Wk-3fgole0a-zY9FOc

 • 3wfTpRzFDd3JtAotrDg5acVhpd1fBMPgVm1znDg-PAU

 • 5ru8zoLs97y1f1P1ztacSfcVwzEsjqP8fLCrCc4l7Ec

 • zrF68ygOO47VcPggbrw8F5gvY7r2rv5SkGABy3Dg8s8

 • GvgUIfxH0FMZrS-CrhzBFgOkd3yJ_lTRv7uknzL5B7s

 • -eiY9yAjiLnM2sjbcwXHQgG3QrWODq9ijwoRenE0rZs

 • RLvOliNKJ4sEDRYMwplrkrfXYWOENk21AIhbq8cspGc

 • r5sMD0NmruI4iWzhJc84IaWRGW_fy8izA0VbrptgnXc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl