Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

1l-oPbMyhSc2Xl6PftZOt6LiS72133KVyQwmz4odIZ8

9JeWA3Z2eSSlnXDbQiqoU33gArHQi4MLKjUaOOJQa7c

buBEl6GPcZak5Le0ZXicRc5d-RFFD9PE89qDcI8Nl0I

v7hnVdmRt9YWw_56GFWoH7nT8eqmWzn7uU4-qwmRsyU

cUuCMcZLx0btnC5h4AfVjxunk4fGcpPWD-38TGqXkcA

mvjfe7-dsiWSXjX-3vPNrubnNfCfOvNXMkVtdCVtTfQ

pyeoK0D0cts8XTdvUsqSNljqwV96oemQUtIq39pc7Ss

x75oVjnhv9xQ36KYoT_gBerFrZOWMQ_zYqHEQZOt4U0

qK3M7JGIrASAHJva67IVEb3YJSQ0K6LuAJKPBxjFpUM

qv-Q7UCjIAOY11dV93qpHZRclwPsowkCichtYOvHim8

Program specjalny „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”

(2013-05-14)

Program specjalny „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”

Cel programu:

zwiększenie zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności na rynku pracy 40 osób bezrobotnych.

Cele szczegółowe:

 • przełamanie barier kwalifikacyjnych wśród uczestników programu tj.:

bariery braku doświadczenia zawodowego w zawodzie zgodnym z własnymi predyspozycjami i oczekiwaniami rynku pracy,

bariery braku kwalifikacji zawodowych,

brak wiedzy na temat lokalnego rynku pracy i umiejętności poszukiwania pracy.

 • przełamanie barier kluczowych wśród uczestników programu tj:

bariery braku umiejętności współdziałania, pracy zespołowej,

bariery braku inicjatywy i niskiej kreatywności;

 • przełamanie barier osobistych wśród uczestników programu tj.:

bariery niskiej atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców,

bariery niskiej samooceny i bierności w sferze rynku pracy,

bariery dotyczącej opieki nad osobami zależnymi

bariery związanej z problemami finansowymi (m.in. problem z uczestnictwem w formach wsparcia z powodu niemożliwości bezzwrotnego przeznaczenia własnych środków finansowych na dojazdy, problem z wyglądem zewnętrznym).

Uczestnicy:
Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat bez kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego, do których zastosowane dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły efektu zatrudnieniowego.

Formy wsparcia:

I) CYKL DZIAŁAŃ DORADCZO – PSYCHOLOGICZNYCH

 • Indywidualne spotkania z Doradca Zawodowym

II) CYKL WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Trening kompetencji osobistych i społecznych
 • Warsztaty z kształtowania własnego wizerunku
 • Vouchery w zakresie przygotowania do skutecznego poszukiwania pracy

III) AKTYWIZACJA I WEJŚCIE NA RYNEK PRACY

 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
 • Prace interencyjne
 • Doposażenie lub Wyposażenie stanowiska Pracy

Okres realizacji programu: 01 kwietnia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

Źródła finansowania programu: Fundusz Pracy

Wartość programu: 853 350,00 zł

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 29447
 • Qnikffu6Xrlnq6J6U6MWH1LWvDpGKX08-LF-H8nJg2A

 • xXsgSqkVRvx8SsCWMCv5jyUtVSMw8_81fbHG21TSoZg

 • jUpf2QHifiTqhODV5hxrto7yy-k5X7Tc6aZT423ACzA

 • i9nCHidMVv8JXD303R8tPhgJLycARyeWlg5ZzDT2Qvk

 • OjWs_qUsXsz4fEZ6zlBtl1Ov40GWRQpopg3eKGJMSMk

 • g7qGc52eR9-DU5O1Zu_rN-638ZF7f5dWDCcMrku2xhU

 • hG3uFV5SaWhhEV15J0SR-hPCk_IRFNkLCA4JSSzQbK0

 • 0r-j8nfRIBZ7jccRNlAQjFreKVZdwuUrrOgsXCUI21Y

 • jhJhD8VG7WED5O-BLIqmg0ZfGiXZpbUbWnW1Jujw9vg

 • JSkoVfOV4t8wt6c5ygchN3VCLbR_SfrF_TQ2y6YEfZ0

 • cBXZWXwlddmkX_RwGVr2oJdMog0ZF-bgAzgaNwKcoHk

 • tS51BxHLnwxCGTg5pZ1ZZbZwMuqMf_4OAPxv-GBbx3A

 • l_d7jBvscx_hIhcrndbVCdX62Wk-3fgole0a-zY9FOc

 • 3wfTpRzFDd3JtAotrDg5acVhpd1fBMPgVm1znDg-PAU

 • 5ru8zoLs97y1f1P1ztacSfcVwzEsjqP8fLCrCc4l7Ec

 • zrF68ygOO47VcPggbrw8F5gvY7r2rv5SkGABy3Dg8s8

 • GvgUIfxH0FMZrS-CrhzBFgOkd3yJ_lTRv7uknzL5B7s

 • -eiY9yAjiLnM2sjbcwXHQgG3QrWODq9ijwoRenE0rZs

 • RLvOliNKJ4sEDRYMwplrkrfXYWOENk21AIhbq8cspGc

 • r5sMD0NmruI4iWzhJc84IaWRGW_fy8izA0VbrptgnXc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl