Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

1l-oPbMyhSc2Xl6PftZOt6LiS72133KVyQwmz4odIZ8

9JeWA3Z2eSSlnXDbQiqoU33gArHQi4MLKjUaOOJQa7c

buBEl6GPcZak5Le0ZXicRc5d-RFFD9PE89qDcI8Nl0I

v7hnVdmRt9YWw_56GFWoH7nT8eqmWzn7uU4-qwmRsyU

cUuCMcZLx0btnC5h4AfVjxunk4fGcpPWD-38TGqXkcA

mvjfe7-dsiWSXjX-3vPNrubnNfCfOvNXMkVtdCVtTfQ

pyeoK0D0cts8XTdvUsqSNljqwV96oemQUtIq39pc7Ss

x75oVjnhv9xQ36KYoT_gBerFrZOWMQ_zYqHEQZOt4U0

qK3M7JGIrASAHJva67IVEb3YJSQ0K6LuAJKPBxjFpUM

qv-Q7UCjIAOY11dV93qpHZRclwPsowkCichtYOvHim8

BRANŻOWY GPS DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH INNOWACYJNY MODEL AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ

(2013-06-06)

JESTEŚ BEZROBOTNYM ABSOLWENTEM SZKOŁY WYŻSZEJ? ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „BRANŻOWY GPS…”!

 

Absolwentów szkół wyższych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, którzy w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych nie podjęli zatrudnienia, zapraszamy do udziału w innowacyjnym projekcie PI „BRANŻOWY GPS DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH – INNOWACYJNY MODEL AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ”. Projekt ten realizowany jest przez firmę ECORYS Polska Spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich.


Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia pozostających bez zatrudnienia minimum 12 miesięcy od ukończenia szkoły absolwentów szkół wyższych z województwa lubelskiego poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu „Branżowy GPS”.

 

Do udziału w projekcie zaprosimy 30 absolwentów szkół wyższych (w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn), którzy w ciągu min. 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych nie podjęli zatrudnienia. Priorytetowo traktowane będą osoby, które ukończyły kierunki studiów generujące największe bezrobocie w województwie lubelskim, a więc przede wszystkim: pedagogika, administracja, ekonomia, rolnictwo, politologia i nauki społeczne.

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • posiadanie statusu absolwenta szkoły wyżej
 • posiadanie statusu bezrobotnego zarejestrowanego w jednym z poniżej wymienionych urzędów pracy:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy w Zamościu

 • wiek do 30 roku życia
 • zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego
 • dobrowolna chęć udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach Projektu.

 

Udział w Projekcie „BRANŻOWY GPS …” to szansa, by:

 • dokonać diagnozy swojej dojrzałości do kariery
 • uzyskać wsparcie w wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów osobowościowych w zakresie dojrzałości do kariery
 • dokonać diagnozy predyspozycji zawodowych
 • opracować razem z doradcą branżowym indywidualną ścieżkę kariery
 • uzyskać profesjonalne wsparcie w ramach zajęć doradztwa branżowego
 • stworzyć własny profil kompetencyjny, który zostanie zamieszczony w Systemie Transferu Informacji Branżowej
 • uzyskać wsparcie w rozwoju aktywności zawodowej
 • nabyć kwalifikacje zawodowe w jednej z branż uznanych za strategiczne dla województwa lubelskiego poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu (około 150 godzin)
 • zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe i doświadczenie zawodowe (w branży, w zakresie której uczestniczono w specjalistycznym szkoleniu) poprzez udział w płatnym stażu (160 godzin x 3 miesiące).

 

Ponadto dla każdego uczestnika Projektu zapewnione zostanie wsparcie w postaci:

 • zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe i stażowe
 • wynagrodzenia za okres uczestniczenia w specjalistycznym szkoleniu i stażu
 • poczęstunku w trakcie zajęć szkoleniowych
 • materiałów szkoleniowych

 

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie czerwiec-lipiec 2013 r.

Aby zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w Projekcie, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty zamieszczone poniżej) na adres biurogps@branzowygps.pl lub dostarczyć do Biura Projektu, znajdującego się
w Lublinie przy ul. Radzyńskiej 5, segment E, sala E24 (budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lublinie) w terminie od 10 do 28 czerwca 2013 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o kontakt z:

 • Biurem Projektu (Lublin, ul. Radzyńska 5, sala E24 (budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1), tel. 502 661 342, mail: biurogps@branzowygps.pl

Więcej informacji dotyczących rekrutacji, jak i samego projektu „BRANŻOWY GPS…” znajdą Państwo na stronie internetowej: www.branzowygps.pl.


Do pobrania:

 • Regulamin uczestnictwa w projekcie
 • Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika grupy Odbiorców
 • Ulotka informacyjna
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 28559
 • Qnikffu6Xrlnq6J6U6MWH1LWvDpGKX08-LF-H8nJg2A

 • xXsgSqkVRvx8SsCWMCv5jyUtVSMw8_81fbHG21TSoZg

 • jUpf2QHifiTqhODV5hxrto7yy-k5X7Tc6aZT423ACzA

 • i9nCHidMVv8JXD303R8tPhgJLycARyeWlg5ZzDT2Qvk

 • OjWs_qUsXsz4fEZ6zlBtl1Ov40GWRQpopg3eKGJMSMk

 • g7qGc52eR9-DU5O1Zu_rN-638ZF7f5dWDCcMrku2xhU

 • hG3uFV5SaWhhEV15J0SR-hPCk_IRFNkLCA4JSSzQbK0

 • 0r-j8nfRIBZ7jccRNlAQjFreKVZdwuUrrOgsXCUI21Y

 • jhJhD8VG7WED5O-BLIqmg0ZfGiXZpbUbWnW1Jujw9vg

 • JSkoVfOV4t8wt6c5ygchN3VCLbR_SfrF_TQ2y6YEfZ0

 • cBXZWXwlddmkX_RwGVr2oJdMog0ZF-bgAzgaNwKcoHk

 • tS51BxHLnwxCGTg5pZ1ZZbZwMuqMf_4OAPxv-GBbx3A

 • l_d7jBvscx_hIhcrndbVCdX62Wk-3fgole0a-zY9FOc

 • 3wfTpRzFDd3JtAotrDg5acVhpd1fBMPgVm1znDg-PAU

 • 5ru8zoLs97y1f1P1ztacSfcVwzEsjqP8fLCrCc4l7Ec

 • zrF68ygOO47VcPggbrw8F5gvY7r2rv5SkGABy3Dg8s8

 • GvgUIfxH0FMZrS-CrhzBFgOkd3yJ_lTRv7uknzL5B7s

 • -eiY9yAjiLnM2sjbcwXHQgG3QrWODq9ijwoRenE0rZs

 • RLvOliNKJ4sEDRYMwplrkrfXYWOENk21AIhbq8cspGc

 • r5sMD0NmruI4iWzhJc84IaWRGW_fy8izA0VbrptgnXc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl