Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

TqkERp9hjCc7_zT62KBM08BW0RLDEYgWykmGHfFw7wIxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

O5xGWavZGkFvogGVX-c66cf7A760qlbcmw5Lg2yHfjkxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

WeUBIXsshGD6SjnLrb1ok8___mWqmRKE7LOqCi1gOKsxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

1Ak7XXoime90N8aSG4kPvk7NqCg9uPVAZsXwXzkmDEsxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

Y_-8ww6mBtlrRmtNkyjxrNtCrOzCp1j6r-8wzTHrmaYxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

A_0ks56OeKJJADEhhpEtWxiSFZ_7VtvrT0H6mXhl5roxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

lyX2BxS_zvD_vIW0LicR5F_fu_OfCv5qBrMJ3f7ksOoxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

xpJ0uce5YBoBcoC0J9gH7N00NVTR6ph7A94koNB5TmIxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

iWVKxoK9xmmDrfAXovsvZmCZ-NTNgNKNqk6ZYvXGG98xQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

IanoViKLuMXCXSu_ivV-BDY7MuNu8HwnedA63MZ-sae2MaMLVH01OUOfIg_vMZ-qvUJPCPbZmqP_JyNEzABcKQ

Strona główna » Urząd Pracy » Kontakt » Skrócona tablica informacyjna

Skrócona tablica informacyjna

Zakres spraw

poziom

pok. nr

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

parter

8

Z-ca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

parter

7

Sekretariat

parter

6

................................................. ............... ...............

Informacja

parter

1

Współpraca z pracodawcami.
Przyjmowanie ofert pracy.

parter 2

Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
A - Dyś

Kierownik CAZ II

parter 3
Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
Dyt - Kie
parter 4
Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
Kię - Mań
parter 5
Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
Mao - Pom
parter 11

Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
Pon - Szul

parter 12
Oferowanie pracy i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z podziałem literowym
Szuł-Ź
parter 13

Kierownik CAZ I.

Przyjmowanie ofert pracy.

parter

10

Kancelaria ogólna

I piętro

101

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. PFRON i Ekonomii Społecznej

II piętro

201

Referat Świadczeń I piętro 103
Referat Świadczeń I piętro 104

Kierownik Referatu Świadczeń oraz

Obsługa Referatu Świadczeń

Wydawanie zaświadczeń

I piętro

105

Kierownik Referatu Ewidencji

Rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy

I piętro

106,107,

108

Referat Logistyki

Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP

Kierownik Referatu Administracji Systemu Komputerowego

I piętro

109

Referat Administracji Systemu Komputerowego

I piętro

110

Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń

Obsługa osób niepełnosprawnych

Wydawanie zaświadczeń

I piętro

112

Rzecznik prasowy/Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Badania i analizy

I piętro

113

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli

II piętro

203

Kierownik Referatu Szkoleń

Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych

II piętro

207

Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Informacji

II piętro

208

Doradcy zawodowi

II piętro

202, 203, 208, 209

Środki na działalność gospodarczą, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

II piętro

204, 205

Prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

II piętro

206

Staże

II piętro

210,211

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

I piętro

102

Księgowość

III piętro

300, 309,102

Główny ksiegowy

III piętro 302

Kierownik Działu Rynku Pracy

III piętro

302

Referat Prawny

III piętro

303

Kadry

III piętro

306

Kierownik Działu Prawnego,

Radcy prawni

III piętro

307

Referat Projektów i Programów

III piętro

308

Utworzono: 2015-05-25 12:14 | Redagował: Maria Busz 2018-04-26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5471
 • T_EG1t6hLlMyqz5qnCUqyz0u1LvyMC3tz4PF3CKAS7gzOxn5piCyZtmxiHTCa9r2_hIat7ZVnZMzq2mSRt4pNg

 • nsEKHUEB78vxffudLyzz1NurtqxYmJzpul8CkJ2Gn5YzOxn5piCyZtmxiHTCa9r2_hIat7ZVnZMzq2mSRt4pNg

 • K6D_4ZDGd9RwnvezrlUWJdUqqa2ux9EO0iUTTJ_2mkozOxn5piCyZtmxiHTCa9r2_hIat7ZVnZMzq2mSRt4pNg

 • pmZN0u1ECHNHK_4cXr3CMfrGmrNt__yYj33JdfPmuoAzOxn5piCyZtmxiHTCa9r2_hIat7ZVnZMzq2mSRt4pNg

 • WJwXsH_3tOOg6EIhkL_ZmAiRdfV10l31_ocVVHiYh8czOxn5piCyZtmxiHTCa9r2_hIat7ZVnZMzq2mSRt4pNg

 • oosk-jLZVXWwqzY1e5cGaIUsgNiWuj9nibMptEPt2NIzOxn5piCyZtmxiHTCa9r2_hIat7ZVnZMzq2mSRt4pNg

 • Tsvz44L9bWSlAT122yKh1lrH_jMhvSXhs9a9CF4se68zOxn5piCyZtmxiHTCa9r2_hIat7ZVnZMzq2mSRt4pNg

 • Taa6xn4ex90H652M-BJCP_s0KV2b0kkZNA43mqpSUkUzOxn5piCyZtmxiHTCa9r2_hIat7ZVnZMzq2mSRt4pNg

 • ptvbNnfhm1lOI3BvvWbqJI1TUv_CfNhzRnkIEZrOy_8zOxn5piCyZtmxiHTCa9r2_hIat7ZVnZMzq2mSRt4pNg

 • imNX0v97iJKP7KoAB6klplzXI0STy0XR9DNt3mSfIlUxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • 4WHCR9jwbdu2qfvMqRr9ooXPw31Iw2uGs9XD1Rjbb5wxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • PCM2MuJmhiQlAnQMLmoJr6Cz7pSONvWWeCDmBhgCN9gxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • 3K7vKtnF0VJAxA6VQDyEYICfXr4-xIENbGW_1MubHSsxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • lKw2YbvhcjYFk1axfZ-zg7JFyUCWGppaaSfL4uAwyiYxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • c6y0FAOo5EzZHg0RsM7bcA-MdI6LL4RMnUbN3Tlgb6oxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • 3fEmsXxYv63_tTVnTC9k9WJu1I0P4pdSXCulrZgr3XMxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • -HHDa0IGKDktGU5-p3CjXoWA5Aol4TXdKsO4aMNJgdUxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • puQZEWXcYhK3yW8e0SnBmkyhNQuDrHF3KDHmrEph6fAxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • H8w7220wBW-89c0jk18i_GOMdkw6dvZ1rSJLZsTV6uoxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

 • Up6utKJABW-xzfCAIq2CYI38yE1GRVZFKTOUXZtJX4QxQUUK_M-IcFAzRSi0I7esvSoRYvGevyyTn2rcBHxF5g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl