Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

7pWfILzHbNhXfNDRgeQ0Mj-8hyNnrhydGN7RDjKuLMYN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

ArxOF28a5qFE_IYJ-dOfJWimLiSbbKf01phlGFp4YCYN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

YnD3_Yhx0FFJqF0dZCiP-H9AuP_O2FhbT67GIcMOacoN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

QyPH6dVxXQh5OAKfRDl0XjM1K9PZEFvDCL_OL3YG6XkN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

IQDcMiLVynMYSWItufHKizdEGECRmfXJ5G7wnI_HLdkN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

8CiIP4nL7hLhn3BkjBJSTb8fxSiZHKbu9CgKntC3K-EN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

YIyS6OmcYs9CBxKA6Lo_BDgzqm5t85rp8633s-vgsTgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

SNs1DMPgm_d1Tkh-53xYeQRGKdq4rj3LD4BC374JzwkN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

qHv__LyVUe89yO6v2xgUGmuznuYKGkcIgg0VJXOK4VgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

Xz-YXteZEEIED3ITFwantojocNaIm-kYTA0POLUKKvIJvWvSRLjb3-v7mI6WF57CCtsbxDnpdlH6EDVlubUDoA

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty partnerskie

Projekt partnerski „Start w przedsiębiorczość”

(2017-04-18)

Projekt „Start w przedsiębiorczość”

realizowany jest w ramach partnerstwa Lubelskiej Fundacji Rozwoju (Partnera Wiodącego), Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie (Partnera 1) oraz  Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie (Partnera 2).

Celem projektu jest utworzenie 46 mikroprzedsiębiorstw na terenie dwóch powiatów województwa lubelskiego tj.: powiatu miasta Lublin i powiatu lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

Formy wsparcia:

1. wsparcie szkoleniowo-doradcze (doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenie „Mój start w przedsiębiorczość”,

2. bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( max 22 800,00 zł ),

3. wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności (max 900,00 zł ).

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne (w wieku 30 lat i więcej) z terenu powiatów Miasta Lublin oraz lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzące z rolnictwa), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo traktowane będą osoby należące co najmniej do jednej z grup:  

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Nabór kandydatów /kandydatek do udziału w projekcie Lubelska Fundacja Rozwoju.  Nabór formularzy zgłoszeniowych od 4 maja 2017r.

 

Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.lfr.lublin.pl/projekty/start-w-przedsiebiorczosc/ – zakładka dokumenty do pobrania,
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 81 528 53 33, 81 528 53 35 lub
w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7 w Lublinie.

Projekt „Start w przedsiębiorczość” realizowany jest w ramach Osi 9 „Rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
plik w formacie DOCX Załącznik_ 3_Karta oceny formularza rekrutacyjnego_II etap.docx 24-04-17 15:06 840.27KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 840.27KB) pobierz
plik w formacie DOCX Formularz odwolania.docx 24-04-17 15:01 910KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 910KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik_2a_Karta oceny formularza rekrutacyjnego_I etap_merytoryczna.docx 24-04-17 14:10 857.02KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 857.02KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik_2_Karta oceny formularza rekrutacyjnego_I etap formalna.docx 24-04-17 14:08 866.46KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 866.46KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji Zasady udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie "Start w przedsiębiorczość" 24-04-17 14:05 848.53KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 848.53KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx 24-04-17 13:38 850.69KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 850.69KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - oświadczenie o odejściu z rolnictwa 18-04-17 12:44 0.92MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 0.92MB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 2 - Formularza rekrutacyjnego oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy 18-04-17 12:42 0.92MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 0.92MB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny 18-04-17 12:41 0.91MB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 0.91MB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin rekrutacji projektu Start W Przedsiębiorczość 24-04-17 14:16 0.98MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 0.98MB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6129
 • gQz18z0TyFm-ZdIy5oSb10yISyxgRNXEs2mvhL1WLT6MbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • FPH9w_Mp9Ha-V0KlCgyanP82mRiaeqxeqCb5XQZhb8KMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • 2PhM2sJ-MnwE3X2AqpHisTAc6Y_HDmghKIgKe5x03r-MbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • LKyqxbiTq70KdMT4pn7El2RWPBPfoqvjosoafQRWzZiMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • Or_Nvc5XP2mZxm3ATXkZw1WJWBYq3grRKjUPqBk0vTaMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • AT2CBMD3sx2h161eF1SVoEEgGcBr9D1eMK4F9Um7uwiMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • 5MUr41x-UhA0p43_PBW2S7KpDvevWMnDQ8guYBJ6T_eMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • dN-vxPKHloy7DewkF569HxRxbvF-XWhjcDs6nobWidWMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • fBtti3nKaZ1o97Ac9R0jBuhr5r51IiG9Zg9q3unQJZqMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • AJwcOWXAvInQaZeGNSBhMjLqIqKswrOyfj6JoR35Z8oN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • PZJSwhGfeFNcakkZS_3sV0MRyJujS1Nj61bbgXVYSIYN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • GdizHockdjnM0RMa0nbQhjby3MfeXPGQgQnBueXqmecN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • NXBCgXqmp9nn3b9UXLyKxJVzMnODOrvDeIOax6xVPCIN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • TOyrfhU87nwgxpBnPYQXNt73JQq388IRVpw7jhpdmqgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • ApNdpDS5amIcN-1ogjTYabhIstMySxpL2-etFBGjjhgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • PXtxfEAhttM92ATLHuewkfAZkgJexPmEsQSuPkZyiO0N8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • KqsJl1CuMbUZFu5iSl2zyDNuYeJv5Ffb2kkoIkpkCsgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • jBGRZZB23yFmhiDgAdV-JCoYsaISzyXoNV0KVtCcCFYN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • sABdFV-MQiVhNVaqojNEXdSdV366lPVhhDy71rXycmwN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • 4YTK9izUNY3Iw-EF6Pnheh5sGNbAfTVI1KDVigOLOFEN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl