Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

7pWfILzHbNhXfNDRgeQ0Mj-8hyNnrhydGN7RDjKuLMYN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

ArxOF28a5qFE_IYJ-dOfJWimLiSbbKf01phlGFp4YCYN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

YnD3_Yhx0FFJqF0dZCiP-H9AuP_O2FhbT67GIcMOacoN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

QyPH6dVxXQh5OAKfRDl0XjM1K9PZEFvDCL_OL3YG6XkN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

IQDcMiLVynMYSWItufHKizdEGECRmfXJ5G7wnI_HLdkN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

8CiIP4nL7hLhn3BkjBJSTb8fxSiZHKbu9CgKntC3K-EN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

YIyS6OmcYs9CBxKA6Lo_BDgzqm5t85rp8633s-vgsTgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

SNs1DMPgm_d1Tkh-53xYeQRGKdq4rj3LD4BC374JzwkN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

qHv__LyVUe89yO6v2xgUGmuznuYKGkcIgg0VJXOK4VgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

Xz-YXteZEEIED3ITFwantojocNaIm-kYTA0POLUKKvIJvWvSRLjb3-v7mI6WF57CCtsbxDnpdlH6EDVlubUDoA

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty partnerskie

Projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"

(2016-08-04)


Projekt  „Mikro innowacje – makro korzyści”

 realizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z  Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych
w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

 Na potrzeby niniejszego projektu innowacje społeczne zdefiniowano jako nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Innowacja to tworzenie
i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać wyłącznie innowacje społeczne związane z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej.  Przykładowe typy innowacji społecznych:

 • nowe usługi,
 • nowe produkty,
 • nowe procesy,
 • nowe platformy,
 • nowe formy organizacyjne,
 • nowe zasady,
 • nowe instrumenty i modele finansowe,
 • nowe rozwiązania prawne,

 a także kombinacje ww. form.

 Innowatorami społecznymi mogą być  osoby fizyczne, grupy nieformalne lub podmioty (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, zrzeszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie, przedsiębiorcy, instytucje – w tym instytucje rynku pracy, szkoły, szkoła wyższa, uczelnie itd.).

 Użytkownikami innowacji społecznych mogą być publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie i szkoły wyższe, pracodawcy i organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe. Odbiorcami – osoby pozostające w systemie edukacji dla których tworzone są innowacyjne rozwiązania nastawione na zapobieganie występowania zdiagnozowanych w POWER problemów, tj. uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, oraz studenci ostatnich lat studiów (I i II stopnia) uczelni i szkół wyższych z terenu województwa lubelskiego i osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w wieku 18-25 lat, które nie podjęły jeszcze pierwszej pracy.

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 2 740 735,31 zł.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6128
 • gQz18z0TyFm-ZdIy5oSb10yISyxgRNXEs2mvhL1WLT6MbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • FPH9w_Mp9Ha-V0KlCgyanP82mRiaeqxeqCb5XQZhb8KMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • 2PhM2sJ-MnwE3X2AqpHisTAc6Y_HDmghKIgKe5x03r-MbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • LKyqxbiTq70KdMT4pn7El2RWPBPfoqvjosoafQRWzZiMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • Or_Nvc5XP2mZxm3ATXkZw1WJWBYq3grRKjUPqBk0vTaMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • AT2CBMD3sx2h161eF1SVoEEgGcBr9D1eMK4F9Um7uwiMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • 5MUr41x-UhA0p43_PBW2S7KpDvevWMnDQ8guYBJ6T_eMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • dN-vxPKHloy7DewkF569HxRxbvF-XWhjcDs6nobWidWMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • fBtti3nKaZ1o97Ac9R0jBuhr5r51IiG9Zg9q3unQJZqMbUD71rH2-V5KG2wcT7NUV3mYTgTzy-6JUK7fDHv0Jw

 • AJwcOWXAvInQaZeGNSBhMjLqIqKswrOyfj6JoR35Z8oN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • PZJSwhGfeFNcakkZS_3sV0MRyJujS1Nj61bbgXVYSIYN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • GdizHockdjnM0RMa0nbQhjby3MfeXPGQgQnBueXqmecN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • NXBCgXqmp9nn3b9UXLyKxJVzMnODOrvDeIOax6xVPCIN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • TOyrfhU87nwgxpBnPYQXNt73JQq388IRVpw7jhpdmqgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • ApNdpDS5amIcN-1ogjTYabhIstMySxpL2-etFBGjjhgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • PXtxfEAhttM92ATLHuewkfAZkgJexPmEsQSuPkZyiO0N8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • KqsJl1CuMbUZFu5iSl2zyDNuYeJv5Ffb2kkoIkpkCsgN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • jBGRZZB23yFmhiDgAdV-JCoYsaISzyXoNV0KVtCcCFYN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • sABdFV-MQiVhNVaqojNEXdSdV366lPVhhDy71rXycmwN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

 • 4YTK9izUNY3Iw-EF6Pnheh5sGNbAfTVI1KDVigOLOFEN8XM5tA3gAUR6nuz-BOZzyMBPqXv3ND6vWrtpV6Nbyg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl