Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nZhoD0RvnaQhCYGub6f2qbd13VimBtGqazVt7SFRleA

dqEpiXoFn_zP5Y0424rZODMeKQs6PEFfS-05una7ZAo

hhWDadI9_Srz0oapQLozL_raY61hupnMrN7mjSCYpKQ

J7HX2qsnynF1PqNcg9OaS0KR9CAmGdKdrBdZFN8YEUM

9SMeenDmxYkYPYu7QWDCbZBHewtJ8FytmWPZw8-7ipc

IWfo-QDUQGtOYK55SBqUCM5wGWPp-XCxf1tLvCsTgGQ

82aCOwHOriG3njy0lF7XeVEKxPAs_75iNFpx_L9l0nI

kpvaQQ3idMB52hsHL5UmxyVKbMT2zbzOrTGErmurxX8

NnCyBESRSib1G9sqJYLXaSnY_6PcsFTZAmAVM35QSyw

huBJ3MiGiSgOYxIYexE9y_cS-_WOze3Kp36sCuhPVy4

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty innych instytucji i organizacji

Projekt "Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET's"

(2017-06-28)

Projekt "Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET's" to projekt szkoleniowy realizowany przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

NEET (czyt. nit) to skrótowiec utworzony od angielskiego określenia Not in Employment, Education or Training, oznaczający młodą osobę, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje do zawodu

Udział w projekcie jest bezpłatny

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych osób młodych w wieku 15-29 lat, także dla osób z niepełnosprawnościami, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Projekt zakłada realizację wsparcia w postaci:

 • Indywidualne wsparcie wspomagające określenie ścieżki zawodowej, przygotowanie indywidualnych planów działania,
 • Podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy poprzez szkolenia:
  • Monter urządzeń energii odnawialnej: 120 godz. 20dni szkoleniowych, grupa 20osób, w tym praktyka 67godz. przygotowanie do egzaminu UDT, uzyskanie uprawnienia G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe oraz SEP do 1kv.
  • Monter ociepleń budynków: 184 godz. 30 dni szkoleniowych, grupa 20osób, w tym praktyka 136 godz. uzyskanie uprawnienia G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe oraz SEP do 1kv.
  • Ekorecykler robotnik oczyszczania: 80 godz. 10 dni szkoleniowych, grupa 15 osób, w tym praktyka 25godz. uzyskanie uprawnienia G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe oraz SEP do 1kv.
  • Producent zbieracz ziół: 114 godz. 19 dni szkoleniowych, grupa 10 osób, w tym praktyki 64 godz.
  • Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych (120 godz.) plus Audyt energetyczny(40 godz.); 27 dni szkoleniowych, grupa 10 osób,
  • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków): 124 godz. 21 dni szkoleniowych, grupa 20 osób, w tym praktyki 70godz.
  • Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze: 80 godz. 10 dni szkoleniowych, grupa 15 osób,
 • Szkolenia kończą się uzyskaniem dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje przez przystąpienie do egzaminu,
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w trakcie trzymiesięcznego stażu,
 • Zatrudnienie subsydiowane do sześciu miesięcy,

Adresaci

Projekt jest skierowany do 110 osób (60K, 50M) w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET's, które spełniają następujące warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) weryfikacji podlega fakt, czy osoba w okresie ostatnich 4 tygodni uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych,
 • osoby z niepełnosprawnością, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • zamieszkują (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie województwa lubelskiego.

Każdy uczestnik otrzymuje

 • materiały szkoleniowe w formie skryptu
 • komplet materiałów piśmienniczych (notes, długopis)
 • podręcznik dotyczący wybranej ścieżki szkoleniowej
 • zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników
 • refundacja opieki nad osobami zależnymi w czasie odbywania stażu
 • wyżywienie w trakcie szkoleń
 • ubranie robocze dla uczestnika szkolenia Monter ociepleń budynków
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • badania lekarskie, szkolenia BHP i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
 • dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe

Okres realizacji projektu 01.05.2017 do 31.10.2018

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Grottgera 10/6
20-029 Lublin

Szczegółowe informacje o projekcie: http://e-p-e.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47756
 • 7nFqu87IrB_mhqxvJpA0H-gDunUcHuyTrgLl8B9CgkM

 • MAICiNYM0s6gJtrhCa_BPO1LTZUdublENZ13mTqJOcU

 • 2NrqgPF8Cw4BztMkesGQMsQX_xJPpqj2uel4sqLp0Kk

 • ZVJpzyGh2PAJE4lqB5SCoYnyQfjKkJd9R1K0XWkabmM

 • cSaCDXMFW06HS6GeNvnWoKbO8WollaUAMjU2bgGuEMY

 • ZXTE2mESTteFnJqESCjdwici6uXMaC1uxNxmEYqlngA

 • 1v72KoXMGp9XbHGkXMtx83Jd77Toyl4Cgak3wtBciaE

 • PriLvOMyXmxwBcDOWL9VH2D23z10aekfAPGO-ZN1qVs

 • PljnCtZBT-IL7DvjwDMeLArQZ544GcSPZrSsJ1TSZ-0

 • kE2kWWVRjCV0NuuEFDVMNjEVzuF8MzgqqD4BtpQmxSk

 • iEvNP_0rLAcZVmjRmZAdQH_RokE3BLiSkQWzrwYo33I

 • e3yzB4fq6KAO3M0E5zuKq_B-YNggrxDf1jeY9ogGtGs

 • dGtSksx6ybRvs08LIuBwfLhXAEGRaqoLlM9IdUU9dy0

 • L3lguhzX0KQWBN0_N0yWFwqzb-ZlzWVgYhmb21bhthY

 • 615wWehDc63B3jllg4OrzpBMtT6gyo_VZnPbP48ovLk

 • IIZknw2ZM0N-i0mOvh0Roo8ADH5f3N9ga5z-DVohSDM

 • PJrC9TkEc3qj-YBpMXaok4cIuidMTFKJcVOUH9U73eo

 • PkEwMzLKd13znG5_XOaMT83iSalxYVCOJTXYrnDrvr4

 • kzDzOoIRN2CuqFi2xXps0i8_3FcwUcnyHPkmk1qeZ9s

 • ZS-Uhcbpyq4wI2OkJ0BUdqvtnWBXr0M6ewjIp6I2tXs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl