Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nZhoD0RvnaQhCYGub6f2qbd13VimBtGqazVt7SFRleA

dqEpiXoFn_zP5Y0424rZODMeKQs6PEFfS-05una7ZAo

hhWDadI9_Srz0oapQLozL_raY61hupnMrN7mjSCYpKQ

J7HX2qsnynF1PqNcg9OaS0KR9CAmGdKdrBdZFN8YEUM

9SMeenDmxYkYPYu7QWDCbZBHewtJ8FytmWPZw8-7ipc

IWfo-QDUQGtOYK55SBqUCM5wGWPp-XCxf1tLvCsTgGQ

82aCOwHOriG3njy0lF7XeVEKxPAs_75iNFpx_L9l0nI

kpvaQQ3idMB52hsHL5UmxyVKbMT2zbzOrTGErmurxX8

NnCyBESRSib1G9sqJYLXaSnY_6PcsFTZAmAVM35QSyw

huBJ3MiGiSgOYxIYexE9y_cS-_WOze3Kp36sCuhPVy4

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty innych instytucji i organizacji

Projekt "Przez wiedzę do integracji"

(2017-10-12)

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie „Przez wiedzę do integracji”
w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest uaktywnienie społeczno-zawodowe 48 osób (min. 29 kobiet i 19 mężczyzn), przez realizację zdiagnozowanego do specyficznych potrzeb Uczestników/Uczestniczek Projektu kompleksowego programu aktywizacji.

Grupę docelową stanowi 48 osób  (min. 29 kobiet i 19 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. lubelskie, powiaty: M. Lublin, lubelski, lubartowski, kraśnicki, świdnicki, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 100 % osoby niepełnosprawne (w tym z zaburzeniami  psychicznymi) w tym:
- 38 osób pozostających bez zatrudnienia,
- 10 osób bezrobotnych - wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy,
- min. 50% osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Diagnoza potrzeb UP (w tym stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/ Indywidualnego Planu Działania) 

2. Trening kompetencji społecznych

3. Poradnictwo psychologiczne  

4. Szkolenia zawodowe:

5. 3 miesięczny staż zawodowy zgodny z odbytym szkoleniem dla 36 UP oraz 6 miesięczny staż dla 12 UP (w przypadku osób niepełnosprawnych ze stopniem lekkim w wymiarze 40h/tydzień, oraz 35 h/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym bądź znacznym) zgodny z odbytym szkoleniem.

 6. Pośrednictwo pracy, podczas którego Uczestnicy/Uczestniczki Projektu nabędą umiejętności z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, dostosowania dokumentów aplikacyjnych do konkretnych ofert pracy, ponadto pośrednik pracy pomoże Uczestnikom/Uczestniczkom wyszukać oferty pracy i zainicjować spotkania rekrutacyjne.

Okres realizacji projektu: 1.09.2017r. do 31.07.2018r.

KONTAKT:
ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
Tel.: 699 670 250
e-mail: przezwiedzedointegracji@terra-szkolenia.pl

Szczegółowe informacje o projekcie: http://projektyterra.pl/przez-wiedze-do-integracji/


Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47605
 • 7nFqu87IrB_mhqxvJpA0H-gDunUcHuyTrgLl8B9CgkM

 • MAICiNYM0s6gJtrhCa_BPO1LTZUdublENZ13mTqJOcU

 • 2NrqgPF8Cw4BztMkesGQMsQX_xJPpqj2uel4sqLp0Kk

 • ZVJpzyGh2PAJE4lqB5SCoYnyQfjKkJd9R1K0XWkabmM

 • cSaCDXMFW06HS6GeNvnWoKbO8WollaUAMjU2bgGuEMY

 • ZXTE2mESTteFnJqESCjdwici6uXMaC1uxNxmEYqlngA

 • 1v72KoXMGp9XbHGkXMtx83Jd77Toyl4Cgak3wtBciaE

 • PriLvOMyXmxwBcDOWL9VH2D23z10aekfAPGO-ZN1qVs

 • PljnCtZBT-IL7DvjwDMeLArQZ544GcSPZrSsJ1TSZ-0

 • kE2kWWVRjCV0NuuEFDVMNjEVzuF8MzgqqD4BtpQmxSk

 • iEvNP_0rLAcZVmjRmZAdQH_RokE3BLiSkQWzrwYo33I

 • e3yzB4fq6KAO3M0E5zuKq_B-YNggrxDf1jeY9ogGtGs

 • dGtSksx6ybRvs08LIuBwfLhXAEGRaqoLlM9IdUU9dy0

 • L3lguhzX0KQWBN0_N0yWFwqzb-ZlzWVgYhmb21bhthY

 • 615wWehDc63B3jllg4OrzpBMtT6gyo_VZnPbP48ovLk

 • IIZknw2ZM0N-i0mOvh0Roo8ADH5f3N9ga5z-DVohSDM

 • PJrC9TkEc3qj-YBpMXaok4cIuidMTFKJcVOUH9U73eo

 • PkEwMzLKd13znG5_XOaMT83iSalxYVCOJTXYrnDrvr4

 • kzDzOoIRN2CuqFi2xXps0i8_3FcwUcnyHPkmk1qeZ9s

 • ZS-Uhcbpyq4wI2OkJ0BUdqvtnWBXr0M6ewjIp6I2tXs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl