Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nZhoD0RvnaQhCYGub6f2qbd13VimBtGqazVt7SFRleA

dqEpiXoFn_zP5Y0424rZODMeKQs6PEFfS-05una7ZAo

hhWDadI9_Srz0oapQLozL_raY61hupnMrN7mjSCYpKQ

J7HX2qsnynF1PqNcg9OaS0KR9CAmGdKdrBdZFN8YEUM

9SMeenDmxYkYPYu7QWDCbZBHewtJ8FytmWPZw8-7ipc

IWfo-QDUQGtOYK55SBqUCM5wGWPp-XCxf1tLvCsTgGQ

82aCOwHOriG3njy0lF7XeVEKxPAs_75iNFpx_L9l0nI

kpvaQQ3idMB52hsHL5UmxyVKbMT2zbzOrTGErmurxX8

NnCyBESRSib1G9sqJYLXaSnY_6PcsFTZAmAVM35QSyw

huBJ3MiGiSgOYxIYexE9y_cS-_WOze3Kp36sCuhPVy4

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty innych instytucji i organizacji

Projekt "Powrót" - wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy - II edycja"

(2017-09-14)

 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie rozpoczyna rekrutację do projektu „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowej osób bezdomnych w wieku 18-64 lat, wykluczonych społecznie, pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, z województwa lubelskiego, poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności w okresie od 08.2017 do 12.2018 r.
Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej, reintegracji społecznej i zawodowej oraz samodzielnego funkcjonowania 40 uczestników projektu.

Projekt zakłada uwzględnienie możliwości i potrzeb osób bezdomnych poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie ich sytuacji życiowej i podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz nabycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia przez min. 12 uczestników projektu. Ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika projektu, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Zaplanowane działania nakierowane są na wsparcie 40 osób w procesie reintegracji społecznej i zawodowej poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Kompleksowe wsparcie poprzedzone będzie przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb i stworzeniem dla każdego Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci co najmniej dwiema formami wsparcia, w tym co najmniej jedna będzie prowadzić do zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji społecznych lub zawodowych.

Zadania w projekcie obejmą rekrutację uczestników projektu i przygotowanie Punktu Wsparcia.

Realizacja projektu przyczyni się do powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie i usamodzielnienia się oraz podjęcie zatrudnienia.
Kluczowym rezultatem projektu jest odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym i wzrostu szans na zatrudnienie i wyjście z wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Działania:
1. Rekrutacja uczestników projektu i przygotowanie Punktu Wsparcia
2. Indywidualne Plany Działania
3. Wsparcie interwencyjno-osłonowe
4. Wsparcie indywidualnego trenera-coacha
5. Integracja społeczno-zawodowa
6. Wsparcie edukacyjne
7. Wsparcie zdrowotne
8. Wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
9. Szkolenia zawodowe
10. Staże zawodowe.

Okres realizacji: 01.08.2017 r. - 31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin
tel. 81 534 26 52

Szczegółowe informacje o projekcie: postis.pl

Wartość projektu: 995 569,38 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 846 233,97 PLN
Środki krajowe: 91 207,41 PLN

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48408
 • 7nFqu87IrB_mhqxvJpA0H-gDunUcHuyTrgLl8B9CgkM

 • MAICiNYM0s6gJtrhCa_BPO1LTZUdublENZ13mTqJOcU

 • 2NrqgPF8Cw4BztMkesGQMsQX_xJPpqj2uel4sqLp0Kk

 • ZVJpzyGh2PAJE4lqB5SCoYnyQfjKkJd9R1K0XWkabmM

 • cSaCDXMFW06HS6GeNvnWoKbO8WollaUAMjU2bgGuEMY

 • ZXTE2mESTteFnJqESCjdwici6uXMaC1uxNxmEYqlngA

 • 1v72KoXMGp9XbHGkXMtx83Jd77Toyl4Cgak3wtBciaE

 • PriLvOMyXmxwBcDOWL9VH2D23z10aekfAPGO-ZN1qVs

 • PljnCtZBT-IL7DvjwDMeLArQZ544GcSPZrSsJ1TSZ-0

 • kE2kWWVRjCV0NuuEFDVMNjEVzuF8MzgqqD4BtpQmxSk

 • iEvNP_0rLAcZVmjRmZAdQH_RokE3BLiSkQWzrwYo33I

 • e3yzB4fq6KAO3M0E5zuKq_B-YNggrxDf1jeY9ogGtGs

 • dGtSksx6ybRvs08LIuBwfLhXAEGRaqoLlM9IdUU9dy0

 • L3lguhzX0KQWBN0_N0yWFwqzb-ZlzWVgYhmb21bhthY

 • 615wWehDc63B3jllg4OrzpBMtT6gyo_VZnPbP48ovLk

 • IIZknw2ZM0N-i0mOvh0Roo8ADH5f3N9ga5z-DVohSDM

 • PJrC9TkEc3qj-YBpMXaok4cIuidMTFKJcVOUH9U73eo

 • PkEwMzLKd13znG5_XOaMT83iSalxYVCOJTXYrnDrvr4

 • kzDzOoIRN2CuqFi2xXps0i8_3FcwUcnyHPkmk1qeZ9s

 • ZS-Uhcbpyq4wI2OkJ0BUdqvtnWBXr0M6ewjIp6I2tXs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl