Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nZhoD0RvnaQhCYGub6f2qbd13VimBtGqazVt7SFRleA

dqEpiXoFn_zP5Y0424rZODMeKQs6PEFfS-05una7ZAo

hhWDadI9_Srz0oapQLozL_raY61hupnMrN7mjSCYpKQ

J7HX2qsnynF1PqNcg9OaS0KR9CAmGdKdrBdZFN8YEUM

9SMeenDmxYkYPYu7QWDCbZBHewtJ8FytmWPZw8-7ipc

IWfo-QDUQGtOYK55SBqUCM5wGWPp-XCxf1tLvCsTgGQ

82aCOwHOriG3njy0lF7XeVEKxPAs_75iNFpx_L9l0nI

kpvaQQ3idMB52hsHL5UmxyVKbMT2zbzOrTGErmurxX8

NnCyBESRSib1G9sqJYLXaSnY_6PcsFTZAmAVM35QSyw

huBJ3MiGiSgOYxIYexE9y_cS-_WOze3Kp36sCuhPVy4

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty innych instytucji i organizacji

Projekt "Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej"

(2017-03-10)

Projekt „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej" nr RPLU.09.01.00-06-0141/15 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, długotrwale bezrobotne, tj. nieprzerwanie zarejestrowane w MUP/PUP przez okres min. 12 miesięcy, dla których określono I lub II profil pomocy.

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie maksymalnie wykształcenia ponadgimnazjalnego (np. średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe, technikum) lub niższe,
 • osoby mające 50 lat lub więcej.

Dodatkowo projekt adresowany jest do rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej, zamierzających odejść z rolnictwa, którzy są zarejestrowani w MUP/PUP jako osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety), pod warunkiem, że ich gospodarstwa rolne nie przekraczają wielkości 2 ha przeliczeniowych.

Zakres oferowanego wsparcia:

 1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 3. Szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy jako opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej zakończone egzaminem i potwierdzone certyfikatem.
 4. Płatny 3 – miesięczny staż.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i atrakcyjne stypendium stażowe
 • profesjonalne szkolenie prowadzone przez PCK – lidera w branży usług opiekuńczych
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • catering podczas szkoleń

Zajęcia organizowane są w: Lublinie, Chełmie, Kraśniku i Zamościu

Okres realizacji: 1 września 2016 r. - 31 grudnia 2017 r.

Biuro Projektu:

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Puchacza 6, pok. 2

20 – 323 Lublin

tel. 81 532 – 08 – 27, w.12

e-mail: lublin.efs@pck.org.pl, lublin.projekty@pck.org.pl

 Szczegółowe informacje o projekcie: lublin.pck.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 41817
 • 7nFqu87IrB_mhqxvJpA0H-gDunUcHuyTrgLl8B9CgkM

 • MAICiNYM0s6gJtrhCa_BPO1LTZUdublENZ13mTqJOcU

 • 2NrqgPF8Cw4BztMkesGQMsQX_xJPpqj2uel4sqLp0Kk

 • ZVJpzyGh2PAJE4lqB5SCoYnyQfjKkJd9R1K0XWkabmM

 • cSaCDXMFW06HS6GeNvnWoKbO8WollaUAMjU2bgGuEMY

 • ZXTE2mESTteFnJqESCjdwici6uXMaC1uxNxmEYqlngA

 • 1v72KoXMGp9XbHGkXMtx83Jd77Toyl4Cgak3wtBciaE

 • PriLvOMyXmxwBcDOWL9VH2D23z10aekfAPGO-ZN1qVs

 • PljnCtZBT-IL7DvjwDMeLArQZ544GcSPZrSsJ1TSZ-0

 • kE2kWWVRjCV0NuuEFDVMNjEVzuF8MzgqqD4BtpQmxSk

 • iEvNP_0rLAcZVmjRmZAdQH_RokE3BLiSkQWzrwYo33I

 • e3yzB4fq6KAO3M0E5zuKq_B-YNggrxDf1jeY9ogGtGs

 • dGtSksx6ybRvs08LIuBwfLhXAEGRaqoLlM9IdUU9dy0

 • L3lguhzX0KQWBN0_N0yWFwqzb-ZlzWVgYhmb21bhthY

 • 615wWehDc63B3jllg4OrzpBMtT6gyo_VZnPbP48ovLk

 • IIZknw2ZM0N-i0mOvh0Roo8ADH5f3N9ga5z-DVohSDM

 • PJrC9TkEc3qj-YBpMXaok4cIuidMTFKJcVOUH9U73eo

 • PkEwMzLKd13znG5_XOaMT83iSalxYVCOJTXYrnDrvr4

 • kzDzOoIRN2CuqFi2xXps0i8_3FcwUcnyHPkmk1qeZ9s

 • ZS-Uhcbpyq4wI2OkJ0BUdqvtnWBXr0M6ewjIp6I2tXs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl