Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nZhoD0RvnaQhCYGub6f2qbd13VimBtGqazVt7SFRleA

dqEpiXoFn_zP5Y0424rZODMeKQs6PEFfS-05una7ZAo

hhWDadI9_Srz0oapQLozL_raY61hupnMrN7mjSCYpKQ

J7HX2qsnynF1PqNcg9OaS0KR9CAmGdKdrBdZFN8YEUM

9SMeenDmxYkYPYu7QWDCbZBHewtJ8FytmWPZw8-7ipc

IWfo-QDUQGtOYK55SBqUCM5wGWPp-XCxf1tLvCsTgGQ

82aCOwHOriG3njy0lF7XeVEKxPAs_75iNFpx_L9l0nI

kpvaQQ3idMB52hsHL5UmxyVKbMT2zbzOrTGErmurxX8

NnCyBESRSib1G9sqJYLXaSnY_6PcsFTZAmAVM35QSyw

huBJ3MiGiSgOYxIYexE9y_cS-_WOze3Kp36sCuhPVy4

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty innych instytucji i organizacji

Projekt "Nowe wyzwania - europejskie doświadczenia"

(2017-05-04)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą  w Lublinie jako Lider Projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”, zaprasza do udziału  w projekcie.

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z terenu Polski Wschodniej.

Do udziału w projekcie zapraszamy  przedstawicieli  trzech rodzajów instytucji działających na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego: 

a)      jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych (pracownik)

b)      organizacji pozarządowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

c)      organizacji pracodawców i związków zawodowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

Oferta projektu obejmuje bezpłatne 5- dniowe wyjazdy zagraniczne do instytucji o podobnych kompetencjach, z kraju partnerskiego. Wizyta może mieć charakter stażu/ Job shadowingu (towarzyszenie w pracy doświadczonemu pracownikowi).  Instytucja przyjmująca, zakres i szczegółowy program wizyty będzie dla każdej osoby indywidualnie ustalany przed wyjazdem. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi  w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym przez następujące instytucje:

 • Ø  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą  w Lublinie  - Lider Projektu
 • Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner Krajowy
 • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych - Partner Krajowy
 • G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr) – Partner Zagraniczny
 • Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja) – Partner Zagraniczny
 • Asociación Intercultural Europea - Go Europe (Hiszpania) – Partner Zagraniczny

Nabór zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych do projektu prowadzony jest od dnia 13.03.2017r. do dnia 21.04.2017r. TERMIN NABORU ZOSTAŁ WYDŁUŻONY.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 30.06.2018 r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa  w Projekcie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz załącznikami do Regulaminu. W załączeniu wymagane dokumenty.

Monika Jung

Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland"


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel: 81 - 710-46-41
fax: 81 - 746-13-24

monika.jung@oic.lublin.pl

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.oic.lublin.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 46972
 • 7nFqu87IrB_mhqxvJpA0H-gDunUcHuyTrgLl8B9CgkM

 • MAICiNYM0s6gJtrhCa_BPO1LTZUdublENZ13mTqJOcU

 • 2NrqgPF8Cw4BztMkesGQMsQX_xJPpqj2uel4sqLp0Kk

 • ZVJpzyGh2PAJE4lqB5SCoYnyQfjKkJd9R1K0XWkabmM

 • cSaCDXMFW06HS6GeNvnWoKbO8WollaUAMjU2bgGuEMY

 • ZXTE2mESTteFnJqESCjdwici6uXMaC1uxNxmEYqlngA

 • 1v72KoXMGp9XbHGkXMtx83Jd77Toyl4Cgak3wtBciaE

 • PriLvOMyXmxwBcDOWL9VH2D23z10aekfAPGO-ZN1qVs

 • PljnCtZBT-IL7DvjwDMeLArQZ544GcSPZrSsJ1TSZ-0

 • kE2kWWVRjCV0NuuEFDVMNjEVzuF8MzgqqD4BtpQmxSk

 • iEvNP_0rLAcZVmjRmZAdQH_RokE3BLiSkQWzrwYo33I

 • e3yzB4fq6KAO3M0E5zuKq_B-YNggrxDf1jeY9ogGtGs

 • dGtSksx6ybRvs08LIuBwfLhXAEGRaqoLlM9IdUU9dy0

 • L3lguhzX0KQWBN0_N0yWFwqzb-ZlzWVgYhmb21bhthY

 • 615wWehDc63B3jllg4OrzpBMtT6gyo_VZnPbP48ovLk

 • IIZknw2ZM0N-i0mOvh0Roo8ADH5f3N9ga5z-DVohSDM

 • PJrC9TkEc3qj-YBpMXaok4cIuidMTFKJcVOUH9U73eo

 • PkEwMzLKd13znG5_XOaMT83iSalxYVCOJTXYrnDrvr4

 • kzDzOoIRN2CuqFi2xXps0i8_3FcwUcnyHPkmk1qeZ9s

 • ZS-Uhcbpyq4wI2OkJ0BUdqvtnWBXr0M6ewjIp6I2tXs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl