Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nZhoD0RvnaQhCYGub6f2qbd13VimBtGqazVt7SFRleA

dqEpiXoFn_zP5Y0424rZODMeKQs6PEFfS-05una7ZAo

hhWDadI9_Srz0oapQLozL_raY61hupnMrN7mjSCYpKQ

J7HX2qsnynF1PqNcg9OaS0KR9CAmGdKdrBdZFN8YEUM

9SMeenDmxYkYPYu7QWDCbZBHewtJ8FytmWPZw8-7ipc

IWfo-QDUQGtOYK55SBqUCM5wGWPp-XCxf1tLvCsTgGQ

82aCOwHOriG3njy0lF7XeVEKxPAs_75iNFpx_L9l0nI

kpvaQQ3idMB52hsHL5UmxyVKbMT2zbzOrTGErmurxX8

NnCyBESRSib1G9sqJYLXaSnY_6PcsFTZAmAVM35QSyw

huBJ3MiGiSgOYxIYexE9y_cS-_WOze3Kp36sCuhPVy4

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty innych instytucji i organizacji

Projekt "LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji”

(2017-03-30)

Projekt „LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. -  Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Celem projektu jest podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego, poprzez wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim oraz nabycie określonego poziomu biegłości językowej formalnie potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem językowym na pełnym poziomie kompetencji A lub B do 31.V.2018r.

Grupę docelową projektu stanowią 444 osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego
 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
 • są w wieku 25 lat i więcej
 • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie
   

Szkolenia z zakresu języka angielskiego:

 • poziom A2, czas trwania szkolenia - 120h
 • poziom B2, czas trwania szkolenia - 120h
 • poziom A, czas trwania szkolenia - 240h
 • poziom B, czas trwania szkolenia - 240h 

Szkolenia z zakresu języka niemieckiego:

 • poziom A2, czas trwania szkolenia - 120h
 • poziom A, czas trwania szkolenia - 240h

Termin realizacji projektu 01.06.2016r. - 31.05.2018r.

Biuro Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji
Aleje Racławickie 8, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 505 465 200
e-mail: lajk@csi.info.pl


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.csi.lublin.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47754
 • 7nFqu87IrB_mhqxvJpA0H-gDunUcHuyTrgLl8B9CgkM

 • MAICiNYM0s6gJtrhCa_BPO1LTZUdublENZ13mTqJOcU

 • 2NrqgPF8Cw4BztMkesGQMsQX_xJPpqj2uel4sqLp0Kk

 • ZVJpzyGh2PAJE4lqB5SCoYnyQfjKkJd9R1K0XWkabmM

 • cSaCDXMFW06HS6GeNvnWoKbO8WollaUAMjU2bgGuEMY

 • ZXTE2mESTteFnJqESCjdwici6uXMaC1uxNxmEYqlngA

 • 1v72KoXMGp9XbHGkXMtx83Jd77Toyl4Cgak3wtBciaE

 • PriLvOMyXmxwBcDOWL9VH2D23z10aekfAPGO-ZN1qVs

 • PljnCtZBT-IL7DvjwDMeLArQZ544GcSPZrSsJ1TSZ-0

 • kE2kWWVRjCV0NuuEFDVMNjEVzuF8MzgqqD4BtpQmxSk

 • iEvNP_0rLAcZVmjRmZAdQH_RokE3BLiSkQWzrwYo33I

 • e3yzB4fq6KAO3M0E5zuKq_B-YNggrxDf1jeY9ogGtGs

 • dGtSksx6ybRvs08LIuBwfLhXAEGRaqoLlM9IdUU9dy0

 • L3lguhzX0KQWBN0_N0yWFwqzb-ZlzWVgYhmb21bhthY

 • 615wWehDc63B3jllg4OrzpBMtT6gyo_VZnPbP48ovLk

 • IIZknw2ZM0N-i0mOvh0Roo8ADH5f3N9ga5z-DVohSDM

 • PJrC9TkEc3qj-YBpMXaok4cIuidMTFKJcVOUH9U73eo

 • PkEwMzLKd13znG5_XOaMT83iSalxYVCOJTXYrnDrvr4

 • kzDzOoIRN2CuqFi2xXps0i8_3FcwUcnyHPkmk1qeZ9s

 • ZS-Uhcbpyq4wI2OkJ0BUdqvtnWBXr0M6ewjIp6I2tXs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl