Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nZhoD0RvnaQhCYGub6f2qbd13VimBtGqazVt7SFRleA

dqEpiXoFn_zP5Y0424rZODMeKQs6PEFfS-05una7ZAo

hhWDadI9_Srz0oapQLozL_raY61hupnMrN7mjSCYpKQ

J7HX2qsnynF1PqNcg9OaS0KR9CAmGdKdrBdZFN8YEUM

9SMeenDmxYkYPYu7QWDCbZBHewtJ8FytmWPZw8-7ipc

IWfo-QDUQGtOYK55SBqUCM5wGWPp-XCxf1tLvCsTgGQ

82aCOwHOriG3njy0lF7XeVEKxPAs_75iNFpx_L9l0nI

kpvaQQ3idMB52hsHL5UmxyVKbMT2zbzOrTGErmurxX8

NnCyBESRSib1G9sqJYLXaSnY_6PcsFTZAmAVM35QSyw

huBJ3MiGiSgOYxIYexE9y_cS-_WOze3Kp36sCuhPVy4

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty innych instytucji i organizacji

Projekt "Kwalifikacje przyszłości"

(2017-07-27)

Firma J&C Group zaprasza do udziału w projekcie "Kwalifikacje przyszłości"

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami lub Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min. 80 % ze 120 osób dorosłych, z terenu województwa lubelskiego, należących do grup docelowej, do 31.07.2018 r., poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 120 osób dorosłych (min. 60 % kobiet), zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, z obszaru województwa lubelskiego (zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt jest skierowany wyłącznie do:

a) osób powyżej 50 – go roku życia i/lub

b) osób nisko wykwalifikowanych, tj. posiadających kwalifikacje na poziomie co najwyżej ISCED 2

Działania w projekcie:

• Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami dla 60 Uczestników Projektu (4 grupy po15 UP). Sposób organizacji kursu: kształcenie w formie zaocznej. Czas trwania kształcenia: ok. 10 miesięcy/1 grupa, średnio 2 – 3 zjazdy w miesiącu po dwa dni (sobota i niedziela), średnio 8 godzin dydaktycznych/dzień. Liczba godzin kształcenia: 375 h/1 grupa.

• Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami dla 60 Uczestników Projektu (4 grupy po 15 UP). Sposób organizacji kursu: kształcenie w formie zaocznej. Czas trwania kształcenia: ok. 10 miesięcy/1 grupa, średnio 2 – 3 zjazdy w miesiącu po dwa dni (sobota i niedziela), średnio 8 godzin dydaktycznych/dzień. Liczba godzin kształcenia: 450 h/1 grupa.

• Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zdobyte po danym kursie, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Okres realizacji projektu : 1 maja 2017 - 31 sierpnia 2018

Kontakt

Krzysztof Dumała

E-Mail: kdumala@jcgroup.pl

Tel: 698-952-318

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.jcgroup.pl/

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47759
 • 7nFqu87IrB_mhqxvJpA0H-gDunUcHuyTrgLl8B9CgkM

 • MAICiNYM0s6gJtrhCa_BPO1LTZUdublENZ13mTqJOcU

 • 2NrqgPF8Cw4BztMkesGQMsQX_xJPpqj2uel4sqLp0Kk

 • ZVJpzyGh2PAJE4lqB5SCoYnyQfjKkJd9R1K0XWkabmM

 • cSaCDXMFW06HS6GeNvnWoKbO8WollaUAMjU2bgGuEMY

 • ZXTE2mESTteFnJqESCjdwici6uXMaC1uxNxmEYqlngA

 • 1v72KoXMGp9XbHGkXMtx83Jd77Toyl4Cgak3wtBciaE

 • PriLvOMyXmxwBcDOWL9VH2D23z10aekfAPGO-ZN1qVs

 • PljnCtZBT-IL7DvjwDMeLArQZ544GcSPZrSsJ1TSZ-0

 • kE2kWWVRjCV0NuuEFDVMNjEVzuF8MzgqqD4BtpQmxSk

 • iEvNP_0rLAcZVmjRmZAdQH_RokE3BLiSkQWzrwYo33I

 • e3yzB4fq6KAO3M0E5zuKq_B-YNggrxDf1jeY9ogGtGs

 • dGtSksx6ybRvs08LIuBwfLhXAEGRaqoLlM9IdUU9dy0

 • L3lguhzX0KQWBN0_N0yWFwqzb-ZlzWVgYhmb21bhthY

 • 615wWehDc63B3jllg4OrzpBMtT6gyo_VZnPbP48ovLk

 • IIZknw2ZM0N-i0mOvh0Roo8ADH5f3N9ga5z-DVohSDM

 • PJrC9TkEc3qj-YBpMXaok4cIuidMTFKJcVOUH9U73eo

 • PkEwMzLKd13znG5_XOaMT83iSalxYVCOJTXYrnDrvr4

 • kzDzOoIRN2CuqFi2xXps0i8_3FcwUcnyHPkmk1qeZ9s

 • ZS-Uhcbpyq4wI2OkJ0BUdqvtnWBXr0M6ewjIp6I2tXs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl