Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nZhoD0RvnaQhCYGub6f2qbd13VimBtGqazVt7SFRleA

dqEpiXoFn_zP5Y0424rZODMeKQs6PEFfS-05una7ZAo

hhWDadI9_Srz0oapQLozL_raY61hupnMrN7mjSCYpKQ

J7HX2qsnynF1PqNcg9OaS0KR9CAmGdKdrBdZFN8YEUM

9SMeenDmxYkYPYu7QWDCbZBHewtJ8FytmWPZw8-7ipc

IWfo-QDUQGtOYK55SBqUCM5wGWPp-XCxf1tLvCsTgGQ

82aCOwHOriG3njy0lF7XeVEKxPAs_75iNFpx_L9l0nI

kpvaQQ3idMB52hsHL5UmxyVKbMT2zbzOrTGErmurxX8

NnCyBESRSib1G9sqJYLXaSnY_6PcsFTZAmAVM35QSyw

huBJ3MiGiSgOYxIYexE9y_cS-_WOze3Kp36sCuhPVy4

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty innych instytucji i organizacji

Projekt „Droga do zatrudnienia”

(2017-10-05)

 

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia” realizowanym jest w ramach Osi 10 – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.2 – Programy typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób zamieszkujących woj. lubelskie (w rozumieniu KC), będących osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym:

 • 33 kobiety,
 • 24 osoby o niskich kwalifikacjach, które posiadają wykształcenie
  co najwyżej na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły
  zawodowej włącznie i/lub osoby powyżej 50 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 Uczestników i Uczestniczek Projektu zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych (6h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz spotkań grupowych (16h), wsparcie z zakresu indywidulanego doradztwa psychologicznego (6h), a także indywidulane pośrednictwo pracy (6h). Ponadto Uczestnicy/ Uczestniczki mogą wziąć udział w wybranym szkoleniu zawodowym (120h):

 • Monter instalacji OZE,
 • Grafika komputerowa,
 • Specjalista ds. finansowych i kadrowych,
 • Specjalista ds. księgowości.

Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość odbycia 3 miesięcznych staży zawodowych.

W ramach projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu
 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców
  zawodowych, psychologów oraz pośredników pracy
 • atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych/kompetencji
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.

Wartość projektu wynosi 862 366,00 PLN, a kwota dofinansowania to 819 247, 70 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.05.2018 r.

Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleje Racławickie 8/18a, 20-037 Lublin
tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 505 446 318
e-mail: ddz@csi.info.pl
www.ddz.info.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 46293
 • 7nFqu87IrB_mhqxvJpA0H-gDunUcHuyTrgLl8B9CgkM

 • MAICiNYM0s6gJtrhCa_BPO1LTZUdublENZ13mTqJOcU

 • 2NrqgPF8Cw4BztMkesGQMsQX_xJPpqj2uel4sqLp0Kk

 • ZVJpzyGh2PAJE4lqB5SCoYnyQfjKkJd9R1K0XWkabmM

 • cSaCDXMFW06HS6GeNvnWoKbO8WollaUAMjU2bgGuEMY

 • ZXTE2mESTteFnJqESCjdwici6uXMaC1uxNxmEYqlngA

 • 1v72KoXMGp9XbHGkXMtx83Jd77Toyl4Cgak3wtBciaE

 • PriLvOMyXmxwBcDOWL9VH2D23z10aekfAPGO-ZN1qVs

 • PljnCtZBT-IL7DvjwDMeLArQZ544GcSPZrSsJ1TSZ-0

 • kE2kWWVRjCV0NuuEFDVMNjEVzuF8MzgqqD4BtpQmxSk

 • iEvNP_0rLAcZVmjRmZAdQH_RokE3BLiSkQWzrwYo33I

 • e3yzB4fq6KAO3M0E5zuKq_B-YNggrxDf1jeY9ogGtGs

 • dGtSksx6ybRvs08LIuBwfLhXAEGRaqoLlM9IdUU9dy0

 • L3lguhzX0KQWBN0_N0yWFwqzb-ZlzWVgYhmb21bhthY

 • 615wWehDc63B3jllg4OrzpBMtT6gyo_VZnPbP48ovLk

 • IIZknw2ZM0N-i0mOvh0Roo8ADH5f3N9ga5z-DVohSDM

 • PJrC9TkEc3qj-YBpMXaok4cIuidMTFKJcVOUH9U73eo

 • PkEwMzLKd13znG5_XOaMT83iSalxYVCOJTXYrnDrvr4

 • kzDzOoIRN2CuqFi2xXps0i8_3FcwUcnyHPkmk1qeZ9s

 • ZS-Uhcbpyq4wI2OkJ0BUdqvtnWBXr0M6ewjIp6I2tXs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl