Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nZhoD0RvnaQhCYGub6f2qbd13VimBtGqazVt7SFRleA

dqEpiXoFn_zP5Y0424rZODMeKQs6PEFfS-05una7ZAo

hhWDadI9_Srz0oapQLozL_raY61hupnMrN7mjSCYpKQ

J7HX2qsnynF1PqNcg9OaS0KR9CAmGdKdrBdZFN8YEUM

9SMeenDmxYkYPYu7QWDCbZBHewtJ8FytmWPZw8-7ipc

IWfo-QDUQGtOYK55SBqUCM5wGWPp-XCxf1tLvCsTgGQ

82aCOwHOriG3njy0lF7XeVEKxPAs_75iNFpx_L9l0nI

kpvaQQ3idMB52hsHL5UmxyVKbMT2zbzOrTGErmurxX8

NnCyBESRSib1G9sqJYLXaSnY_6PcsFTZAmAVM35QSyw

huBJ3MiGiSgOYxIYexE9y_cS-_WOze3Kp36sCuhPVy4

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Projekty innych instytucji i organizacji

Projekt „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”

(2017-10-06)

 

Fundacja Inicjatyw Menadżerskich zaprasza do udziału w szkoleniach i płatnych stażach w ramach projektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” skierowanego  do  osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż. wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub  ponadgimnazjalnym.

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne, rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i ubezpieczonych w KRUS

 W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci:

 • indy­wi­du­al­nych i warsz­ta­to­wych zajęć w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego
 • opra­co­wa­nia Indy­wi­du­al­nego Planu Działania
 • szko­le­nia pod­no­szą­cego kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe do wyboru:

– Mon­ter/-ka paneli PV

– Kucharz/-rka z egzaminem czeladniczym

 • płat­nego 5-miesięcznego stażu zawodowego

Uczestnicy dodatkowo otrzymają zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, stypendium szkoleniowe i stażowe, catering w trakcie szkole i zajęć grupowych.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe:

www.fim.org.pl/projekt/aktywni-i-skuteczni-na-rynku-pracy

tel. 81 441 33 44; tel/fax: 81 532 14 25

iuro@fim.org.pl

Biuro projektu:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7

20–078 Lublin


 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
plik w formacie PDF plakat informacyjny_Aktywni i skuteczni IX 2017.pdf 06-10-17 12:16 163.35KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 163.35KB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47708
 • 7nFqu87IrB_mhqxvJpA0H-gDunUcHuyTrgLl8B9CgkM

 • MAICiNYM0s6gJtrhCa_BPO1LTZUdublENZ13mTqJOcU

 • 2NrqgPF8Cw4BztMkesGQMsQX_xJPpqj2uel4sqLp0Kk

 • ZVJpzyGh2PAJE4lqB5SCoYnyQfjKkJd9R1K0XWkabmM

 • cSaCDXMFW06HS6GeNvnWoKbO8WollaUAMjU2bgGuEMY

 • ZXTE2mESTteFnJqESCjdwici6uXMaC1uxNxmEYqlngA

 • 1v72KoXMGp9XbHGkXMtx83Jd77Toyl4Cgak3wtBciaE

 • PriLvOMyXmxwBcDOWL9VH2D23z10aekfAPGO-ZN1qVs

 • PljnCtZBT-IL7DvjwDMeLArQZ544GcSPZrSsJ1TSZ-0

 • kE2kWWVRjCV0NuuEFDVMNjEVzuF8MzgqqD4BtpQmxSk

 • iEvNP_0rLAcZVmjRmZAdQH_RokE3BLiSkQWzrwYo33I

 • e3yzB4fq6KAO3M0E5zuKq_B-YNggrxDf1jeY9ogGtGs

 • dGtSksx6ybRvs08LIuBwfLhXAEGRaqoLlM9IdUU9dy0

 • L3lguhzX0KQWBN0_N0yWFwqzb-ZlzWVgYhmb21bhthY

 • 615wWehDc63B3jllg4OrzpBMtT6gyo_VZnPbP48ovLk

 • IIZknw2ZM0N-i0mOvh0Roo8ADH5f3N9ga5z-DVohSDM

 • PJrC9TkEc3qj-YBpMXaok4cIuidMTFKJcVOUH9U73eo

 • PkEwMzLKd13znG5_XOaMT83iSalxYVCOJTXYrnDrvr4

 • kzDzOoIRN2CuqFi2xXps0i8_3FcwUcnyHPkmk1qeZ9s

 • ZS-Uhcbpyq4wI2OkJ0BUdqvtnWBXr0M6ewjIp6I2tXs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl