Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

RJxm9OOUr11u6M5HqCPU1VMpjUP4PpBkCDNjc9nNUcsV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

VNQZTo-dGFMl34nVp0y8thjnaIXQRaoSWJnd2inqgpIV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

y2Dc0uiUP8dLpKUKvNSlASwQ_6CQR5BXhHWyAjkiCMAV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

TbemlcH6vJ99SewbGUQ78F38-bQg7JErVAwqurdVuEAV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

rU2ceTfJ8WvtkCm7TDybAWOZfzFFOKjtdPGYd6OvhX8V9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

zBWiVfJJFmbSC5y2umuR77T1Ls1oUqB5eNqP-g0bK8gV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

FqhWZWMhTqTcASs_4M0BYiwvgu5HQ2JzEztn3hwTUN0V9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

YMLexPKTrlypaUp2StJmEFRnb0mXI9sYkusbuYymPgEV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

M3oDXFT81qf4wxd-IGKdGJkG4STC02N4a7v0iihGcRIV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

CeDcYDNwux2FEFbV19nTxNcdpQSmv_5L0WKLCeYjcs0Zv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

Strona główna » Urząd Pracy » Miejska Rada Rynku Pracy

Miejska Rada Rynku Pracy

Miejska Rada Rynku Pracy w Lublinie jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach polityki rynku pracy.

Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 630).

Członkowie Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie:

 1. Pan Marek Chmielewski
 2. Pani Elżbieta Chodzyńska
 3. Pani Anna Czechowska
 4. Pan  Piotr Dreher
 5. Pani Beata Drewienkowska
 6. Pani Mirosława Gałan
 7. Pani Agata Grula
 8. Pani Zofia Gwóźdź
 9. Pani Monika Jakubiak
 10. Pan Krzysztof Kurys
 11. Pan Jacek Makowski
 12. Pan Jerzy Miszczak
 13. Pan Piotr Nizioł
 14. Pan Ryszard Nowak
 15. Pan Bogdan Opoń
 16. Pan Stefan Osypiuk
 17. Pan Zbigniew Rymsza
 18. Pan Mariusz Sagan
 19. Pani Magdalena Zabłocka

Kadencja Rady trwa 4 lata – obecna 2017-2020

Wszelką korespondencję do Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie należy kierować na adres: Miejska Rada Rynku Pracy w Lublinie 20-080 Lublin ul. Niecała 14.

Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy m.in.:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków (wzór wniosku do pobrania poniżej) i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie programów specjalnych, w tym:
 1. celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,
  b) zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,
  c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

W skład powiatowej rady zatrudnienia w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 4. jednostek samorządu terytorialnego;
 5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Miejska Rada Rynku Pracy [ 1 ]
plik w formacie DOC Wniosek o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia 27-01-17 13:24 57.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 57.5KB) pobierz
Utworzono: 2015-05-25 12:34 | Redagował: Maria Busz 2017-01-27
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2817
 • 6FCrEvxwh1VhjSCAEKhHTZT8lzkvoXyGQShp8sC9FeQmfqnSGGmUiAgYoqSGNU17ijhmgassBGeU0XwuDU3CxQ

 • ed13sO_SVQHr6MWURH8C4Ah6xkJDJJx2tm6fo1hx5eEmfqnSGGmUiAgYoqSGNU17ijhmgassBGeU0XwuDU3CxQ

 • nzFD0IC2bvwdvQ7LaGQ98O3BPlxojv4NrnXKga4htPEmfqnSGGmUiAgYoqSGNU17ijhmgassBGeU0XwuDU3CxQ

 • CRNKllnYtcce8XkkyizU4x9JrhHuWDr52BBGAzlquy8mfqnSGGmUiAgYoqSGNU17ijhmgassBGeU0XwuDU3CxQ

 • kib6EDAVfjzg7RmcHl5FdLHGjscAFP4Hvyyav5luNs4mfqnSGGmUiAgYoqSGNU17ijhmgassBGeU0XwuDU3CxQ

 • ToaWDb1c8n3wHHu2HH09MgcMJNBRE8-QY1bvFfwIqzgmfqnSGGmUiAgYoqSGNU17ijhmgassBGeU0XwuDU3CxQ

 • Bs7HgQjDK3YEHf5Y3gYa3q7cWk1a6RQeKIgovwe-JAkmfqnSGGmUiAgYoqSGNU17ijhmgassBGeU0XwuDU3CxQ

 • aT9EctM9tBvu3G1kFpqPFeADjh62jqsozf9ucNIwXxomfqnSGGmUiAgYoqSGNU17ijhmgassBGeU0XwuDU3CxQ

 • Gk7MqJ8HGmKyJkfC9Y-vNIkv-9M2EYric1Drb1pCYvsmfqnSGGmUiAgYoqSGNU17ijhmgassBGeU0XwuDU3CxQ

 • Iic7VwycTHQpiUMl0cuCLRuWmjoL6WC_Zmw2UtbQL3cV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • nf5kfwit3MlGqkGyBhahgPayygQjF_eDtFKV_boPaRYV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • MhBd_qq6cNdmmW-_Ck9s58AzAuWvMZRhYfVBzRD2nYsV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • pNm2DqKPbuk38UU4fh1NW6s5DA1gsAUAgfeb97ZFBN8V9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • gihVTEOU6-ZjxmIhylVlaaFScfohCPxVv2CU-hN_basV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • dLepH3XWylY9bONtiuymXHFEnJCxLjaH4oKqXX_SSKoV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • degjRMotWthTBPR_cHQUiwQhiG_q9NWOEbGB9W1XxDkV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • smtt-hF7kDd7gAPSywweeqM5wYVL9RWWlrVJoPKf0vAV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • C5B467fV6cPY3MAc24OA2l6mSzbdOqfmtMjmE4pGFlEV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • ATcK8DTw1DsFe31XhrqBDzdZWIeeVldL04pAK7iLTFkV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

 • 5iRK_Rd2BFLgYegJAA6Pag7D8M_kIQXS7NLHHrwJd1kV9LoSdDmGPM0KuwToaysyR_GAsjHGjQSbh84DdvreZA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl