Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

037pqFqqdlMsVdZ30YR2wYxun4ShnxlannkU39xC-bMs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

YlB7hBpIzGmQhGGY_VnmK5Ij6PA5yRixiDYOu1ZO_eYs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

KMsOt5nj0cHbF5gxPOEOqas1K9wywBhEaQ0P1ixOPQks4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

S2wzwGqzqtLrNiXvYoZyAbdNp0NXaTB38U2bseQb3h4s4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

9xgKUjuOOeVwfjY0hUhSQcClLM8hA05iK8YO_9NyJuYs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

Zr1gAfIXdi71qFA30yZuZhWWMPLZ6qSE0ucl-Nf05SEs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

f4g9gGmtTvPUt60C_o3dH9SJLwQ0V6KkoBzZA7rXgpcs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

LPaysfxeW4701TlNj2r0kJl2SJxMh1zTwb-3ZOR9cB8s4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

uE5XGX62kuC4nmQ3lNS0ZltBJOmFcdv9tdSHECKVhMcs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

2v_BlFE-IqQEfmAebnbFhKvsoI1jIgoRa3qIb-jHLmDnekO-ZR_RB222niCmCnsG38LreE0wUKinT_s_kfS8Dw

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Aktualnie realizowane

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (IV)”

(2018-01-15)


 
 

Projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych  w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (IV)”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

 

Cel projektu:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Grupa docelowa:

uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne  dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, rolnicy i członkowie ich rodzin (tj. współmałżonek lub domownik).

Realizowane wsparcie:

w ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia  20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.):

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staże,
 • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • prace interwencyjne.

Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.03.2019 r.

Wartość projektu: 4 988 841,63 zł.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
plik w formacie PDF Plakat RPO 2018 A3.pdf 16-01-18 09:19 80.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 80.84KB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 24659
 • p-IIZYnLou7bFg7Z_Na6MMod6U-Fm6NL2Pt6eMAV_D__rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • 86RvF-v3kWlFJwm5fkZTT7sx1WPkwVYvREURGnfl6Rn_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • 3Uy5CaE2aeq4PuC3KtJk3O-_fx4BXxqOiyTr87FXhl3_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • 1d9nrCskHeWZmZW9Z4USaNoP9QBMn1XLF4aduKnqBw7_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • wY-mFfHVrbQGE32-1JAiCaUhh5zYvWW72Jtls7MCv5z_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • TV68c38UaMirudetOtHMZBI894EdnF5MydiTikOIRlX_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • 1CLekGFbX29y77WjCCfAhKaoQ1fCR2DTFXqJh36j-Rb_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • dVFYf8_YBuH3JqPBDMDJ01o3KMRP6EbcWqpTIJIweJb_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • UypHEXY3Z7_dVidi44p3r9jLtJy4Oqe_olg_iT-SKNn_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • Ag6SefPeQyCgatwsaM8uBdNC7z9i51KUShJsayMw1Ygs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • sly150QNvG90VeMhs-0a0q0HyFg4QL3lrhFy6t9qCgws4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • TT3KuiDsWSKPlZy83nKIPkYuDGSSrJLN605A6HjAou4s4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • SfcUbwJFpeKTk4TyyQkLS4F6RAzE4qyph53Zj9EROess4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • ohzL4gaL6hAOeojd_KV1hvMJrr9r-eeYmDD5rfxRFGks4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • kGa3o6PVTmCtH-jPcaOCn2RDrYsnpk9p2bhrGdgW_1os4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • DgEdFYZp5L9OaZ_0-s3I4jycVWWn66zmTOtDU6p2kass4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • aOltBu8yDBIdcG7psN6Hzuv-pqPYK6H3SmSXECBeZ8Ms4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • AaOUuCPh0RoFyPo9OhrSGsTtsoLkc2FsIV1P-pq0GSIs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • YpSQegJwF3Ku964tkoHJ3hQ9cT-dpeRFWaEyO4plHmUs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • lEZ0sZlrXWaE9oiMG6_0wesxNvzPq07Xh9MXTziPB5Qs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl