Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

037pqFqqdlMsVdZ30YR2wYxun4ShnxlannkU39xC-bMs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

YlB7hBpIzGmQhGGY_VnmK5Ij6PA5yRixiDYOu1ZO_eYs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

KMsOt5nj0cHbF5gxPOEOqas1K9wywBhEaQ0P1ixOPQks4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

S2wzwGqzqtLrNiXvYoZyAbdNp0NXaTB38U2bseQb3h4s4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

9xgKUjuOOeVwfjY0hUhSQcClLM8hA05iK8YO_9NyJuYs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

Zr1gAfIXdi71qFA30yZuZhWWMPLZ6qSE0ucl-Nf05SEs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

f4g9gGmtTvPUt60C_o3dH9SJLwQ0V6KkoBzZA7rXgpcs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

LPaysfxeW4701TlNj2r0kJl2SJxMh1zTwb-3ZOR9cB8s4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

uE5XGX62kuC4nmQ3lNS0ZltBJOmFcdv9tdSHECKVhMcs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

2v_BlFE-IqQEfmAebnbFhKvsoI1jIgoRa3qIb-jHLmDnekO-ZR_RB222niCmCnsG38LreE0wUKinT_s_kfS8Dw

Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Aktualnie realizowane

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (III)”

(2017-01-10)

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (III)”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Cel projektu:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy  w mieście Lublin, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupa docelowa:

uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane   w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

W ramach projektu przewidziano wsparcie ukierunkowane na osoby bezrobotne, w tym w szczególności:

- długotrwale bezrobotne:

 • w wieku 18-24 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w wieku 25-29 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

 Realizowane wsparcie:

w ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 r., poz. 645):

 • szkolenia,
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • bony na zasiedlenie.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje ponadto, iż w ramach projektu są realizowane następujące bezkosztowe formy wsparcia: Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Są one realizowane w sposób ciągły przez pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.08.2018r.

Wartość projektu: 11 921 163,27  zł.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 24688
 • p-IIZYnLou7bFg7Z_Na6MMod6U-Fm6NL2Pt6eMAV_D__rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • 86RvF-v3kWlFJwm5fkZTT7sx1WPkwVYvREURGnfl6Rn_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • 3Uy5CaE2aeq4PuC3KtJk3O-_fx4BXxqOiyTr87FXhl3_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • 1d9nrCskHeWZmZW9Z4USaNoP9QBMn1XLF4aduKnqBw7_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • wY-mFfHVrbQGE32-1JAiCaUhh5zYvWW72Jtls7MCv5z_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • TV68c38UaMirudetOtHMZBI894EdnF5MydiTikOIRlX_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • 1CLekGFbX29y77WjCCfAhKaoQ1fCR2DTFXqJh36j-Rb_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • dVFYf8_YBuH3JqPBDMDJ01o3KMRP6EbcWqpTIJIweJb_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • UypHEXY3Z7_dVidi44p3r9jLtJy4Oqe_olg_iT-SKNn_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • Ag6SefPeQyCgatwsaM8uBdNC7z9i51KUShJsayMw1Ygs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • sly150QNvG90VeMhs-0a0q0HyFg4QL3lrhFy6t9qCgws4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • TT3KuiDsWSKPlZy83nKIPkYuDGSSrJLN605A6HjAou4s4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • SfcUbwJFpeKTk4TyyQkLS4F6RAzE4qyph53Zj9EROess4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • ohzL4gaL6hAOeojd_KV1hvMJrr9r-eeYmDD5rfxRFGks4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • kGa3o6PVTmCtH-jPcaOCn2RDrYsnpk9p2bhrGdgW_1os4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • DgEdFYZp5L9OaZ_0-s3I4jycVWWn66zmTOtDU6p2kass4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • aOltBu8yDBIdcG7psN6Hzuv-pqPYK6H3SmSXECBeZ8Ms4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • AaOUuCPh0RoFyPo9OhrSGsTtsoLkc2FsIV1P-pq0GSIs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • YpSQegJwF3Ku964tkoHJ3hQ9cT-dpeRFWaEyO4plHmUs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • lEZ0sZlrXWaE9oiMG6_0wesxNvzPq07Xh9MXTziPB5Qs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl