Zielona Linia
tel.: 81 466 52 00, fax: 81 466 52 01,
e-mail:
Od dnia 27 maja 2013r. możecie Państwo korzystać z usługi elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych.
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukanie zaawansowane

Urząd Pracy

Urząd Pracy

Lublin

Lublin

Grand Hotel Lublinianka

Grand Hotel Lublinianka

Aktualnie realizowane projekty i programy

Rozpoczęcie drugiego naboru do projektu „Przyjazna Praca II”

(2014-06-06)

Od 09 do 18 czerwca 2014r. będzie odbywał się kolejny nabór do projektu „Przyjazna Praca II” . Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niepełnosprawnych.

Projekt „Przyjazna Praca II”

(2014-05-14)

Projekt "Przyjazna Praca II" skierowany jest do 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"

(2014-05-14)

Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej" skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat.

Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

(2014-02-18)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"

(2013-10-14)

Projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"

Program specjalny „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”

(2013-05-14)

Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat bez kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego, do których zastosowane dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły efektu zatrudnieniowego.

Przyjazna Praca

(2013-04-23)

Zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno- zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 UP (15K,15M) zarejestrowanych jako os. bezrobotne w MUP w Lublinie oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% UP w okresie do 30.04.2014r.

Projekt „Integracja – Wiedza – Rozwój”

(2013-03-25)

Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych w okresie do września 2014 r. poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcia zatrudnienia.

Projekt „Piramida Kompetencji”

(2013-03-22)

Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 uczestników / uczestniczek projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników/ uczestniczek projektu do 31.05.2014r.

Projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"

(2013-03-05)

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza mikroprzedsiębiorców do skorzystania z usług doradczych w ramach projektu „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy”.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl