Zielona Linia
tel.: 81 466 52 00, fax: 81 466 52 01,
e-mail:
W 2015r. dniami wolnymi od pracy dla Urzędu są dni ustawowo wolne od pracy oraz 05 czerwca oraz 24 grudnia

Urząd Pracy

Urząd Pracy

Lublin

Lublin

Grand Hotel Lublinianka

Grand Hotel Lublinianka

Aktualnie realizowane projekty i programy

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (I)"

(2015-05-19)

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (I)" skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Projekt "Menadżer Kariery Zawodowej"

(2014-11-05)

Projekt "Menadżer Kariery Zawodowej" skierowany jest do 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat.

Projekt „Akademia Doradcy Klienta” skierowany jest do 40 pracowników kluczowych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

(2014-08-27)

Projekt „Akademia Doradcy Klienta”

Rozpoczęcie drugiego naboru do projektu „Przyjazna Praca II”

(2014-06-06)

Od 09 do 18 czerwca 2014r. będzie odbywał się kolejny nabór do projektu „Przyjazna Praca II” . Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niepełnosprawnych.

Projekt „Przyjazna Praca II”

(2014-05-14)

Projekt "Przyjazna Praca II" skierowany jest do 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"

(2014-05-14)

Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej" skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat.

Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

(2014-02-18)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"

(2013-10-14)

Projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"

Program specjalny „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”

(2013-05-14)

Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat bez kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego, do których zastosowane dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły efektu zatrudnieniowego.

Projekt „Integracja – Wiedza – Rozwój”

(2013-03-25)

Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych w okresie do września 2014 r. poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcia zatrudnienia.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl