Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

luBlig9c2JyVaJfUbAQ2ucpDZ3NDTCGk-NCbw57uiteBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

Is2_724a6kjLlxBVLuEzdxkq5Ll_4ETVZxzE9OeilamBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

vEzTBnyjBwQ4_lxRQepKOJI6xbfGpkqX6nJRh4k0TUyBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

UIseuscT73BnaKpc0OewObQdQMuOiquH0YJL7QSWj8yBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

9lZK_Fgq4J-_Yl28SnOoIW71WWBFgElFFhc32GjmQHWBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

nHtO9g0-M9AN7RiM_J0AuwxSe9DYIjy4TIlONEcjf8CBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

7Myyc0tAo3xZ-kOVFEFcqKhCvtaxckk-8kSXhyWn62KBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

C5j1arcVkuAor555yRXdfFzTeJVm3Y_ro2jMlA7FWeWBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

hJMkK-xagu9-EePrSYIfda5jbOFvhnVdtByBbwo6F5OBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

l8ap96YI0BEGMKbpvMx80VWFo_qzSP56lioAGSAejGSU6VwKpWm1Ae9b4xzRgSx6VhKbxNZtYmPksTTf2YXLFw

Zatrudnienie wspierane

ZATRUDNIENIE WSPIERANE – INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnianiu socjalnym
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

Organizatorem zatrudnienia wspieranego może być:

 1. Centrum Integracji Społecznej,
 2. pracodawca,
 3. pracodawca będący przedsiębiorcą.

W przypadku Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą bez względu na formę organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania, przy organizacji zatrudnienia wspieranego mają zastosowanie także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Uczestnikiem zatrudnienia wspieranego może być:

 1. osoba po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
 2. osoba przed zakończeniem zajęć w Centrum Integracji Społecznej, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa,
 3. osoba uczestnicząca w Klubie Integracji Społecznej, ale skierowana na wniosek pracownika socjalnego.

Procedura ubiegania się o organizację zatrudnienia wspieranego:

 1. Wnioskodawca składa wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Centrum lub gminy, organizacji pozarządowej lub podmiotu.
 2. Wnioskodawca ubiegający się o organizację zatrudnienia wspieranego składa w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wniosek wraz z załącznikami, którego formularz jest dostępny w siedzibie Urzędu – Informacja, lub na stronie internetowej Urzędu: www.mup.lublin.pl, zakładka: Dla Pracodawców – Formy wsparcia – Zatrudnienie wspierane.
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnych dokumentów.
 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem z wnioskodawcą umowy cywilno -prawnej, w ramach której skierowane osoby zostaną zatrudnione na refundowanych stanowiskach pracy.
 5. Po zawarciu umowy cywilno-prawnej Urząd wydaje skierowanie osobom uprawnionym do zatrudnienia wspieranego, tj. osobom zarejestrowanym jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
 6. Wnioskodawca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanej osoby przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 7. W ramach umowy zawartej z Urzędem Wnioskodawca po udokumentowaniu poniesionych kosztów, składa co miesiąc wniosek, na podstawie którego przez okres pierwszych 12 miesięcy otrzymuje refundację części poniesionych kosztów wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej:
 • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w pierwszych 3 miesiącach,
 • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w kolejnych 3 miesiącach,
 • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w następnych 6 miesiącach.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Alicja Mirosław specjalista ds. programów  81 466 52 12
Małgorzata Kosacka specjalista ds. programów
Radosław Bujek specjalista ds. programów
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnienie wspierane [ 4 ]
plik w formacie DOCX Wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego 31-03-16 10:32 22.74KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 22.74KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o pomocy de minimis 07-01-15 11:42 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
plik w formacie XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 07-01-15 11:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
plik w formacie DOC Zatrudnienie wspierane - informacja dla wnioskodawcy 07-01-15 11:38 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
Utworzono: 2015-05-27 09:37 | Redagował: Maria Busz 2016-06-24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2607
 • sIA-QeAR6wd91opwJWWl1UTxhqJVVRcOXKlmguQhKbzj5v6MKWfDbjDGhpFEiiVqeuoqoiZaqqspxRL8W60n4g

 • DD3TigkvkB7Hs2QKDA_GU3yJXiB6waU6hdjDeTc-cUPj5v6MKWfDbjDGhpFEiiVqeuoqoiZaqqspxRL8W60n4g

 • vOrYm5g0vGScUSuLYERqCZ7BvFPYOjxqpiXJx5DUqw7j5v6MKWfDbjDGhpFEiiVqeuoqoiZaqqspxRL8W60n4g

 • sBuxDjfnzAn5q1L2B3Uha5t701cpUmkHla7DtiRgGCbj5v6MKWfDbjDGhpFEiiVqeuoqoiZaqqspxRL8W60n4g

 • EpeXYLDEfQfxUEPDwMDG9-t1vtn5WnUbKHQO2c9HL57j5v6MKWfDbjDGhpFEiiVqeuoqoiZaqqspxRL8W60n4g

 • r0PSpdpa0JXC95W9bZfagr-vJtNP38fx1DTyA2BYaJHj5v6MKWfDbjDGhpFEiiVqeuoqoiZaqqspxRL8W60n4g

 • QIksI13O2jhOX0ScnhBbbHwacdhwakZ4ZCWTAiKlN4Pj5v6MKWfDbjDGhpFEiiVqeuoqoiZaqqspxRL8W60n4g

 • Zt5wWaWt7QocMC-qU2apRXkEvlN9gjlMt1MavQXx0SLj5v6MKWfDbjDGhpFEiiVqeuoqoiZaqqspxRL8W60n4g

 • cRmABgekinNBmOyfnVpKf4BFicUsSPgmkgen1vCFQ8fj5v6MKWfDbjDGhpFEiiVqeuoqoiZaqqspxRL8W60n4g

 • z2HAec51b-J7PuXQjRY0hFjHG9BWO4oe2DHrH1Q4sM6Bq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • JFjNlNb0bSSp-OHI4KbR-5MdWjB3bDREoNIQMEgyGQ-Bq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • 9cpRkQjBtqILggUK23KsOoBcM9tLgEaCwQRl8rm98gGBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • KNpKZMgiaOVuHaISt8cC6IbiwPXIFsMQwY2jCp0SccCBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • I_hDw7V430Vqt57fgLxuvlersk8AHZHWe5CAEfNL_PuBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • 5tdDScoe1iDhRxlKvumNk1Vx4KBdw8Y903mIY749rGOBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • uHUuuvYRuA8S9uK056Vd7L6lNkFcecApUfhnUGLCQq2Bq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • ZKkWL6cdBcpQ4cGh4krSuJMAV_GG5QGjdEyTAYqaOiGBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • BZcd8AgA0Y57qwKyzog-I_FW6dmOJ18pR2kexA94gpmBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • Gvav6_Y72ZuWE5JeuL95tUAtc33Zqg0yUvaDzVDHil2Bq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

 • dj6CGauDQnDvo4EpHQyXEaS11DdVpFgpXulYJuOYUduBq90c0VLhQC1OCyFfM7uzHGS8So5UMXFd10PFW_1eFw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl