Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

luBlig9c2JyVaJfUbAQ2ucpDZ3NDTCGk-NCbw57uitdwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

Is2_724a6kjLlxBVLuEzdxkq5Ll_4ETVZxzE9OeilalwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

vEzTBnyjBwQ4_lxRQepKOJI6xbfGpkqX6nJRh4k0TUxwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

UIseuscT73BnaKpc0OewObQdQMuOiquH0YJL7QSWj8xwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

9lZK_Fgq4J-_Yl28SnOoIW71WWBFgElFFhc32GjmQHVwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

nHtO9g0-M9AN7RiM_J0AuwxSe9DYIjy4TIlONEcjf8BwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

7Myyc0tAo3xZ-kOVFEFcqKhCvtaxckk-8kSXhyWn62JwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

C5j1arcVkuAor555yRXdfFzTeJVm3Y_ro2jMlA7FWeVwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

hJMkK-xagu9-EePrSYIfda5jbOFvhnVdtByBbwo6F5NwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

l8ap96YI0BEGMKbpvMx80VWFo_qzSP56lioAGSAejGTr0H6xftX1TLNy_MQUXvRsqyOKz1KwzT68DrijXfsm6XC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Roboty publiczne » Zasady udzielania pomocy publicznej

Zasady udzielania pomocy publicznej

Refundacja częśći kosztów

Refundacja części kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę na zatrudnienie osób skierowanych w ramach robót publicznych stanowi pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określa rozdział I, art. 40 w rozdziale II oraz rozdział III rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu jest udzielana zgodnie z jego przepisami.

Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto:

 • ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy, oraz
 • liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

Nie jest wymagane spełnienie warunku dotyczącego wzrostu netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy w przypadkach określonych w art. 40 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/b) w przypadku, gdy rekrutacja takich pracowników w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie, a powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być:

 • dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy,
 • niepełnosprawność,
 • przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy,
 • zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu.

Kosztami pracodawcy kwalifikującymi się do objęcia pomocą w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji są ponoszone przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składaja się:

 • wynagrodzenia brutto, oraz
 • opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne za okres 12 miesięcy w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz za okres 24 miesięcy w przypadku pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Maksymalna intensywność pomocy brutto udzielana na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych powyżej.

Intensywność pomocy jest ustalana jako stosunek kwoty refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, poniesionych przez pracodawcę w okresie 12 lub 24 miesiące na wynagrodzenia brutto oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

Pracodawca, z którym zostanie zawarta umowa o zorganizowanie robót publicznych zobowiązany jest do zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego.

 1. pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych,
 2. pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących sie w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiazać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiazków pracowniczych.


Utworzono: 2015-05-27 09:33 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1223
 • _00K5zrAUO51pqv_dtrpCv1C1ld05THFNETd1e1sDO1ruErnFQXadY2Y4aUhl1KcG0Rm8P2XnsIKGt3swaz8JA

 • BnVIn_ksCyBxU4YH6G0SzFQrn4AUE8hpgBJJ4hkVJABruErnFQXadY2Y4aUhl1KcG0Rm8P2XnsIKGt3swaz8JA

 • BSrztwBNbnwS2iTCb6DFUTRf_jOtzQGP9ocQDIVc2dpruErnFQXadY2Y4aUhl1KcG0Rm8P2XnsIKGt3swaz8JA

 • e9pvT9p1OudMULSk_H03AdE2u8xzJoCI_sVQUkRfgRtruErnFQXadY2Y4aUhl1KcG0Rm8P2XnsIKGt3swaz8JA

 • 578HpDl_pvGremySVW-88h2gToQ4Nc2WmFawfNz0DQJruErnFQXadY2Y4aUhl1KcG0Rm8P2XnsIKGt3swaz8JA

 • q8vAij0sTO8i65v4HgkoXGdozVAR20M8HDmA2cni7g5ruErnFQXadY2Y4aUhl1KcG0Rm8P2XnsIKGt3swaz8JA

 • 6QnxG2sZHgygExPbwKcHuUwcHJC1nE7mIBtNn_GZ2-BruErnFQXadY2Y4aUhl1KcG0Rm8P2XnsIKGt3swaz8JA

 • VhlVn7Szu5C5V0nCfuq8ZvMgZbkiTkSf26y82yyXSYlruErnFQXadY2Y4aUhl1KcG0Rm8P2XnsIKGt3swaz8JA

 • gJX0KZGo9R9BzUE8eaH0pC0P_CF7oFxJLsmWDyRgfqRruErnFQXadY2Y4aUhl1KcG0Rm8P2XnsIKGt3swaz8JA

 • z2HAec51b-J7PuXQjRY0hFjHG9BWO4oe2DHrH1Q4sM5wRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • JFjNlNb0bSSp-OHI4KbR-5MdWjB3bDREoNIQMEgyGQ9wRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • 9cpRkQjBtqILggUK23KsOoBcM9tLgEaCwQRl8rm98gFwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • KNpKZMgiaOVuHaISt8cC6IbiwPXIFsMQwY2jCp0SccBwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • I_hDw7V430Vqt57fgLxuvlersk8AHZHWe5CAEfNL_PtwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • 5tdDScoe1iDhRxlKvumNk1Vx4KBdw8Y903mIY749rGNwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • uHUuuvYRuA8S9uK056Vd7L6lNkFcecApUfhnUGLCQq1wRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • ZKkWL6cdBcpQ4cGh4krSuJMAV_GG5QGjdEyTAYqaOiFwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • BZcd8AgA0Y57qwKyzog-I_FW6dmOJ18pR2kexA94gplwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • Gvav6_Y72ZuWE5JeuL95tUAtc33Zqg0yUvaDzVDHil1wRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • dj6CGauDQnDvo4EpHQyXEaS11DdVpFgpXulYJuOYUdtwRilOXOhIL_P59T2jXfQYMEsjcNwKCOlJ72PU9opjfhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

Projektowanie stron: IntraCOM.pl