Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

1MkVxfmocUcyp0OfszdblJ8W3MfK20H6qd6PldpL2WYSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

o8cx8bot4CcXQ2C0PONEtoUn2BS7mSuoBx-jCrCDrtcSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

p9TsYuJ31jjhAGt10JW82G2X0vr2dwzxgjF0n_BPqKESLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

jsQukiX9scsg9i7UR160qFdhxWhdkYypncU3mvFG-74SLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

BuJZsF4hTuH9lNCJwKmp2WOosu4U9qJUo4aays0rgjgSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

j0Qo-qv75xdw7t0I8I2P_RWnPng9rnKBmH44ZrFk8nQSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

EA5xaz1ho_kK_9Wcxwgn4F4f-w8Ymmc3DyIVcfOoZV0SLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

FsioFuBUOQc6MBpMyn0hEm9TGjmqRP9PuVIpaHN2VBYSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

ycr7sFR4-svpbbl8GYUhqiPE9-1Yz5UIeqw3TlMFkwkSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

uPpFtwgCmGpg62s3tyR-N6CuMuQIVJMFvhK-h1t0vJKcrxLZXevFE7pH84nwJvC7ZQ88K67UvfX0vZ9FoPZVVQ

Strona główna » Dla pracodawców » Zgłoszenie oferty pracy » Wskazówki dla Pracodawcy

Wskazówki dla Pracodawcy

achęcamy pracodawców zgłaszających oferty pracy do umożliwienia osobom poszukującym pracy zaprezentowanie się podczas bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej.

PRACODAWCO PAMIĘTAJ:

 1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
 2. Miejski Urząd Pracy w Lublinie nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:
 • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne oraz wyznanie lub orientację seksualną
3.  Miejski Urząd Pracy w Lublinie może nie przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:
 
 • w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, z którą powinni kontaktować się kierowani na rozmowę kandydaci do pracy w Państwa Firmie.

Przypominamy o konieczności poinformowania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w  przypadku, gdy oferta jest już nieaktualna.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Piotr Górka pośrednik pracy / doradca klienta

81 466 52 44

81 466 52 40

 praca@mup.lublin.pl
Robert Lipiński pośrednik pracy / doradca klienta
Tomasz Odorowski pośrednik pracy / doradca klienta
Piotr Zgierski pośrednik pracy / doradca klienta
Grzegorz Puła pośrednik pracy / doradca klienta

 

 


Utworzono: 2015-05-26 10:16 | Redagował: Grzegorz Puła 2015-06-19
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1400
 • Cu2go6rahkPMAFgOVumkiB0XfyoBn65jWLjTQde4yJQpaQjH_XhiFE38yVochULHZoGZ0f4wnlm-SpnibdcPlw

 • Gpr4RCU8NR_sMuq3TCLVWPozTCpgB4fXWs78zec6H58paQjH_XhiFE38yVochULHZoGZ0f4wnlm-SpnibdcPlw

 • iGzN1m8dwYg8jREeQ-PO7YByd5K6fl1tZ53vfiI33v0paQjH_XhiFE38yVochULHZoGZ0f4wnlm-SpnibdcPlw

 • GTbbq2HeyU9xy-WRODIX0gc3lOcwVv-2NxoDZZ8H_dUpaQjH_XhiFE38yVochULHZoGZ0f4wnlm-SpnibdcPlw

 • _pdpnheliSgAWa3510CMP8m6PWdc6iI5Ec5s5VYLuZkpaQjH_XhiFE38yVochULHZoGZ0f4wnlm-SpnibdcPlw

 • dnQxwYzHoa7JMuWaYcxKKkiC7tJnbGdqNokj7LAP0A8paQjH_XhiFE38yVochULHZoGZ0f4wnlm-SpnibdcPlw

 • XF6W0fjrD4sBrfxQ98P3J3BZGjlcgvjJyg8BK-r3N3UpaQjH_XhiFE38yVochULHZoGZ0f4wnlm-SpnibdcPlw

 • O8Z3a9y79L8ivHyaGpCqFgCS5fjhETM6IrFNHciEIjspaQjH_XhiFE38yVochULHZoGZ0f4wnlm-SpnibdcPlw

 • SPGTttYluxDkyvGYdoQdSIRGzAjiuwzit6Pqgy3YiXMpaQjH_XhiFE38yVochULHZoGZ0f4wnlm-SpnibdcPlw

 • vQZ2UwF2L1vuOJt28hdTBqz7heFoXlGVaudNhFonnIgSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • BXkzvMAi7sszhRZDgo0Be8ejKxWM0X7iTTnSjZwAQ4cSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • iGtwaKOIA9dwOM0nRWdhOHSd9ALbp8bBiwrrveH3dHoSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • MODludXcsorKDM8tTZJbafE6D4aTES_bnVfMcUizcl8SLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • WGaEu_kgrgh-viBYdarqEVc-bSS_NBVKZnmfO5rzYD0SLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • HTgc29YB3RVrDj0g9wmQiFInIKA99rP0t8CLOFjCFLcSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • 8R1njjDLTGWioAZjWDkOH9lVMKCAFPT4Q32_9z_eOLwSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • 16e0TURFL-UoEkQ-K4jf856f7QyMyTR3t_Ww0mti7TwSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • QjAoR03b-qP0-T8R3icTcvcii1ugae-vlQ4-tPt6kWsSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • ZOZi09bTJU2BGX17AoA5DT1OelxBjRCkLgkp_w4oHfISLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

 • BQmvFqSfNDeVgQ6fcw7hodBbk8rCRHX5XWKjvMMtf4YSLxnn70yh4jlCZskRa-WudgpYAPZzUKVfcqwWTzC5PA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl