Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

N2nJADxFHD2_ROlW4p-8T13804QnhhiBjlHXBhEFL1nS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

rdkv3BMyKZQ_JXw6p5hcBnlxWkQ9Zp14a4O0HrEydhHS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

uOAJVProieY10S59yHQ-xG4BlZmRSXLz4z7s-BpWEYvS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

vXVzGpEIMMoKBslHU_wisEQZgeURvkj8c4Tl_H7GrAzS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

i4DdHdHklbEj243eoHrK5KsxjoQ6_Vga_gejxHOCi2LS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

LYpmgj0M_ETH6uLZVT8LMmwCVw7ApEr6AJW2pWK-RYnS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

oP7d6itFq4cSwUu2kC91ZuIngeFn6TX43jdQbPcl4qzS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

s06zYlNx43WP2VCAkBqGZNkeRJRe_dLpeabNbZnCRtfS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

KbGX3RvlNNiUQgJmD57nDcEH3-kMiTEMN412V9HwEqfS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

9EbX4X-dMkH5cR-FtascSFUcnPrk18db-qEt0WkASIoj_cFnFAa2IMkFAr8NYRuUmQ67IagrgUwmHNw0G0IS7g

Strona główna » Dla pracodawców » ABC Pracodawców » Punkt informacyjny

Punkt informacyjny

Witamy i zapraszamy, wszystkie osoby stawiające pierwsze kroki w Urzędzie do INFORMACJI – parter- pokój nr 1, gdzie uzyskacie Państwo kompleksową informację o korzyściach jakie może uzyskać pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne oraz wymaganych dokumentach przy ubieganiu się o środki z Funduszu Pracy, PFRON.

Tu również otrzymacie Państwo niezbędne druki:

 • wnioski o organizację stażu i prac interwencyjnych
 • wnioski o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • formularz informacji o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy
 • oraz inne

Informacja:  81 466-52-52

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Termin naboru wniosków: od 06.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

W roku 2017 środki KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z następującymi priorytetami:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytet pierwszy dotyczy przeważającego rodzaju prowadzonej działalności sklasyfikowanej w sekcjach C, H oraz Q wg PKD 2007. W drugim priorytecie zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla miasta Lublin

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:

 •  zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego ;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczącego dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z póz. zm.).

 UWAGA

W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, wyznacza się pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia;
W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wszystkich wymaganych załączników, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Formy wsparcia dla pracodawców- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Ponadto, szczegółowych informacji dotyczących wsparcia Pracodawców w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie udzielają Pracownicy Referatu Promocji Usług – parter, pokój nr 10, 2 (nr telefonu 81 466-52-44, 81 466-52-45)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Andrzej Gadomski  Pośrednik pracy  81 466 52 52 mup@mup.lublin.pl
Piotr Górka Pośrednik pracy/ doradca klienta 81 466 52 44 praca@mup.lublin.pl
Tomasz Odorowski Pośrednik pracy/ doradca klienta 81 466 52 44 praca@mup.lublin.pl
Grzegorz Puła Pośrednik pracy/ doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl


Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30
Godziny przyjmowania klientów:
Poniedziałek - Piątek 7:45 - 15:00
Utworzono: 2015-05-26 10:15 | Redagował: Maria Busz 2017-02-07
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 50723
 • YN_cX6Z6IPspVnxW3uwRrcfKNdupt5DVyMyfeliYyAxaq9N-OZf_z7DvKfVtR3V6RPyvpMF-yL3-0xlpBs4X3Q

 • 6st58rV8fP0dddQZ3QqWP6cLJeDVaEp0usk7I0Ox4fZaq9N-OZf_z7DvKfVtR3V6RPyvpMF-yL3-0xlpBs4X3Q

 • t8WzrQagTvBgpVNOxRozq9PtET7-Ey1bywgV1BRJcMJaq9N-OZf_z7DvKfVtR3V6RPyvpMF-yL3-0xlpBs4X3Q

 • aQXFWj9FPGznvBN3IHpuhjPXflOpirhiTSVvayv0RsZaq9N-OZf_z7DvKfVtR3V6RPyvpMF-yL3-0xlpBs4X3Q

 • DtHzkjpe0aYm9_h28ZMXkU1rzvVo9an7xzpBVQ3xYlZaq9N-OZf_z7DvKfVtR3V6RPyvpMF-yL3-0xlpBs4X3Q

 • WgB8jWj5q6q3Io33JDB9n176Lks8NLh0sw7r80Eik5haq9N-OZf_z7DvKfVtR3V6RPyvpMF-yL3-0xlpBs4X3Q

 • rlwcw3ONRe01Fvd9f2eh11ml4h3ne4pf3vOEe7g0NjBaq9N-OZf_z7DvKfVtR3V6RPyvpMF-yL3-0xlpBs4X3Q

 • rhaIhiNQYi71SNKPru7gEcmPPpRpLzjhmYtV-zYlJRJaq9N-OZf_z7DvKfVtR3V6RPyvpMF-yL3-0xlpBs4X3Q

 • vYMnzTIas4wn2CW2vBUDKSqdc-DIZV6JBAnBpcQpWyxaq9N-OZf_z7DvKfVtR3V6RPyvpMF-yL3-0xlpBs4X3Q

 • ynQ5jusrNBWWMUcP9miWCgk2tHoJxzS6T-8DU4PTPhLS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • yrj6-VJmsSJeoEDKq9If5zNSPXFPFsKFQ0cvW-8w4LXS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • Nt6yDlm4-hLZRH9tUkE73630IrugrEN6-XgD8gjUFkPS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • u1VF1crYZDKKXcN1dnxlWAINS2bl1igwdukpEXhMwpzS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • sWsVA-MykHD9auWxOMjvxjUmrTEIsLyWra8irjVcNqHS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • tiSoewgdQrAK-Jetg1Trezs5j8i5yU28SRq5ILAZFADS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • 4oTYWpCR9go32qnBhOF9AVUZUfTjX-_vDR5Ypzmx6VjS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • edJfiUhDFX5jVRg8lLVnXNDZMGl2YikJ77yj8QZY4MbS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • m2l0qDY4LvkBEvmR8cX3OHxBaKUYFt0sZJ4q5iDdeMrS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • zMqvzJlFbKyxkc446-yqc-vT_ID49T_DKFoSX7WpktLS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

 • bO2eTae73RRVIF60r2aCUahzeium3cJA1AzVYXxrOxHS_pTAKeUuuvJCgeTLglvbSolnYSyMtcg0l-65zZJjwg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl