Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo2oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFKoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvCoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-eioXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArSoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdmoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-aoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_KoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3ySoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

9EbX4X-dMkH5cR-FtascSFUcnPrk18db-qEt0WkASIoNwOWvzwY4y0DFOpTO8d81q8Owo0sI6_CY8BKSZP6Ejw

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Osoby uprawnione na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą ubiegać się o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych do pracodawców, którzy zgłosili gotowość utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych - jest to instrument aktywizacji w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych
 • przyuczenia do pracy dorosłych

realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych

umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy.

Przyuczenie do pracy dorosłych

ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Przyuczenie do zawodu kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przez instytucję szkoleniową wybraną przez MUP zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2018 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób, zarejestrowanych w MUP w Lublinie, z uwzględnieniem dostępnych środków Funduszu Pracy

Forma przygotowania zawodowego dorosłych

Prognozowana liczba tworzonych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych

Prognozowana liczba uczestników przygotowania zawodowego dorosłych

Prognozowana wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych

Praktyczna nauka zawodu

0

0

0

Przyuczenie do pracy dorosłych

0

0

0

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Anna Bobel 2018-01-12
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1473
 • 2QqpWR7DNGAI1lSlfO6HMoqekAh7RJhTP05SPYvBGbf-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • x_N2i0DpCTb_NVyrYYjh9XHtGvswlSBzc2AwaxQ0SED-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7eAANCmqiKGkoAoosHGkJ0GYDlDvC04loVLg5aDVIT-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • spOL-x-23b5TJMkpQarMSeRWTFgxk9MXbmQrACndI9T-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • CjLNZC865f43jBAnVxMR7_-Dk7IwfO1PsKpCjxhVepj-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JGJqwCBgssA1rTH7Q4_dIEWl0URPfbX31EfOdRoXFwH-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • peyQaZ4tv7rEd3hnhlOg6azi0vaeUM3byiK5Ms_FmH7-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JbNX6OcE2u1sNS1VbQfZZtTXXOoP0OmsLTWuwhlZlXv-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7PZo-u1a5amZyu8TUMO63tBjawIqsBXt-3e-TTJgqD-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21moXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7haoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037beoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5GoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABWoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCveoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25CoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s6oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPGoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHOoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qqoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl