Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

fMypwqkVkEE9bZaswyrRUxZaJX0cAlOJ8yMZFkGkJzDActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

L2yvG4Gn6Q1WupFWiUIBIXrY3xhT_UPLQjbygI0VvXvActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

eAq9GpZv1FWO0qoRJt2axXAEslfsuCO7LGX_0pcFX0TActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

4EidIN762jQRTyTezE9c9rGKfBs-IxHEuM14M0yphr3Actwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

KmwW7LdiP08NhSbDsHIL5Mo7ZY2nANp7T9USTGESgZ7Actwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

VyK6XlUVMmOphlOXeHBZOpIpDHoa66KLKxRO_AzybCfActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

q4mDc1ONPEXwMBwMzC7td_OB4zPHmrH5XRGM8Ymnu2vActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

L-0DIQ4ag3yj97cGKmfGYQU29d1yMOdm_b08jXvswsLActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

lRSGOru_eoyG8rv30ALVE8LbiYCZmychK1cBcX8mLLPActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

9EbX4X-dMkH5cR-FtascSFUcnPrk18db-qEt0WkASIqbL-qqdcRwOZCPH23SKADQ4qMFi3CyUxCAcBz93H-l8HHT7fmjnUOUtsL_udphdBFMiAlxMhzK1WSC6h2TZL_F

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Swobodny przepływ osób to fundamentalne prawo gwarantowane wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, które oznacza możliwość swobodnego przemieszczania się, osiedlania, podejmowania nauki, podejmowania pracy lub prowadzenia działalności na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej.

Prawo do migracji pracowników gwarantuje swobodny przepływ pracowników, który obejmuje zakaz wszelkiej dyskryminacji wobec pracowników pochodzących z państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia oraz innych warunków pracy.

Polscy pracodawcy mogą zatem zatrudniać osoby z krajów Unii Europejskiej, zaś polscy pracownicy mogą podjąć pracę u pracodawców z krajów Unii Europejskiej.

Aby ułatwić poruszanie się po/na europejskim rynku pracy została utworzona sieć EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie Służby Zatrudnienia. EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy mająca na celu wzmacnianie mobilności pracowniczej, ułatwianie podejmowania pracy w dowolnym państwie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pomoc pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Korzystanie z usług EURES jest bezpłatne.

Kluczową rolę w świadczeniu usług EURES we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pełnią doradcy EURES.

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla pracodawców polskich:

1. Ogłoszenie polskiej oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej: www.eures.europa.eu Wyszukiwarka ofert pracy  dostępna jest na Europejskim Portalu Mobilności  Zawodowej. Oferty pracy są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

2. Dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego szukających pracy za granicą
Dostęp do bazy CV na europejskim portalu mobilności zawodowej odbywa się poprzez rejestrację w zakładce „Mój EURES” znajdującej się w części przeznaczonej dla pracodawców. Rejestracja na portalu umożliwia stworzenie profilu wyszukiwania i otrzymywanie zawiadomień drogą elektroniczną lub poprzez SMS o pojawieniu się kandydatów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

Konto "Mój EURES" może założyć każda firma lub przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, po zaakceptowaniu deklaracji prywatności i szczegółowych warunków korzystania z portalu.

3. Uzyskanie bieżących informacji nt wydarzeń informacyjnych i rekrutacyjnych EURES.

Udział w  międzynarodowych  targach pracy, które organizowane są przez sieć EURES , daje pracodawcom - również polskim - możliwość rekrutacji zagranicznych pracowników. 
Aktualna lista targów znajduje się w zakładce "Międzynarodowe Targi Pracy / za granicą"  na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl lub w „Kalendarzu wydarzeń” na europejskim portalu mobilności zawodowej EURES: www.eures.europa.eu.

4. Wsparcie w rekrutacji kandydatów do pracy z wybranego kraju EOG poprzez:  

 • zebranie CV kandydatów,
 • wstępną selekcję kandydatów,
 • pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą,
 • możliwość reprezentowania pracodawcy na zagranicznych targach pracy.

Na życzenie pracodawcy doradca EURES (z Polski lub kraju pochodzenia kandydatów do pracy) może zebrać podania o pracę i CV kandydatów zainteresowanych daną ofertą. Może także przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów.

 W celu skorzystania z wymienionych usług należy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy.

Przed rozpoczęciem poszukiwania kandydatów do pracy z danego kraju/krajów warto:

 • zebrać informacje o rynku pracy wybranego  kraju. Informacje te są dostępne w dziale „Poznaj warunki życia i pracy” na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl
 • przygotować projekt oferty pracy
 • określić zasięg rozpowszechniania oferty pracy
 • ustalić sposób zbierania aplikacji od kandydatów z zagranicy - jakie dokumenty aplikacyjne powinni kandydaci przygotować, w jakim języku i do kogo przekazywane (pracodawca lub jego reprezentant, doradca EURES).
Praktyka rekrutacyjna jest różna w krajach UE / EOG.

Zapraszamy do skorzystania z usług EURES !

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Piotr Górka Pośrednik pracy 81 466 52 44 praca@mup.lublin.pl
Marzenna Szybalska Pośrednik pracy 81 466 52 57 mup@mup.lublin.pl

 

Utworzono: 2012-08-02 08:43 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1496
 • HzWG8SXSV1D7I54BkYJkRBFFqxmmkNFd-EFRV60iS7L_AQNvxSqS7kse9d1DuCMXb66D4MH6M6zCV52_77vmg70x_nJJZUTRU_2JFkTzFoOY3wR-tkuGGD7ibP7Be1x7

 • CpvOVcm5qFcn3ZafitukLBVVV8ORq2W-6aPABxhQ-sX_AQNvxSqS7kse9d1DuCMXb66D4MH6M6zCV52_77vmg70x_nJJZUTRU_2JFkTzFoOY3wR-tkuGGD7ibP7Be1x7

 • ak7X1mPm0dhrCLBHu_NVKXoq8fD9OU3TKJvFJVQE7QD_AQNvxSqS7kse9d1DuCMXb66D4MH6M6zCV52_77vmg70x_nJJZUTRU_2JFkTzFoOY3wR-tkuGGD7ibP7Be1x7

 • OozZ9FFsh_MpIAgE3THy3sLjj5mRVvxf2monpEnsyJb_AQNvxSqS7kse9d1DuCMXb66D4MH6M6zCV52_77vmg70x_nJJZUTRU_2JFkTzFoOY3wR-tkuGGD7ibP7Be1x7

 • QzsYjgoZ_szlrmtcnAKOjzVj25m_2IY8kZbHKw6sBVn_AQNvxSqS7kse9d1DuCMXb66D4MH6M6zCV52_77vmg70x_nJJZUTRU_2JFkTzFoOY3wR-tkuGGD7ibP7Be1x7

 • B0_ISWi06jSKdJl2oWUmQDkXx8APps9QRkW-ogYzE7j_AQNvxSqS7kse9d1DuCMXb66D4MH6M6zCV52_77vmg70x_nJJZUTRU_2JFkTzFoOY3wR-tkuGGD7ibP7Be1x7

 • tCr8WdFomJEpyreZ-qPdKWbNjd4vz4xsDbfevT7y7dr_AQNvxSqS7kse9d1DuCMXb66D4MH6M6zCV52_77vmg70x_nJJZUTRU_2JFkTzFoOY3wR-tkuGGD7ibP7Be1x7

 • A_23rIPK67JFRZk3H3WTVhrN-4DvdVoBiifzd2p6C0P_AQNvxSqS7kse9d1DuCMXb66D4MH6M6zCV52_77vmg70x_nJJZUTRU_2JFkTzFoOY3wR-tkuGGD7ibP7Be1x7

 • x5fuHUQPb5alc8NJtrVQlFRiwj2wV9dl9wUeukbSH2T_AQNvxSqS7kse9d1DuCMXb66D4MH6M6zCV52_77vmg70x_nJJZUTRU_2JFkTzFoOY3wR-tkuGGD7ibP7Be1x7

 • ZfzOeM7lR8cEi1TqbF2W7_trocFFTs1mb4Pl3Dixh6PActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • MdXIuXomG0goBBA4uf3IT-9Uk8GCvdbShmRFJMeeJdTActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • y8yJPl1An2jW-1oo0HXk5zn_AKrdOeMKCCyrPfifBf3Actwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • F3xglZ5PC1HHilz5VB7JdXEg0cW1UExRcQCROzWRhbXActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • Dl-HrzGGgVi51YWjOg5sfBmnyC6fOcUGKpsU96sVFvPActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • AxZW8PJ_qYcGyYBG5-WxL3xS-laRnHP6WnJuoxmd7k_Actwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • 5qjFTPAqlt99vEaQenjQLV4MfTSNWmopQD9ZSpUSALvActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • jiJ6YUeczrrxJlA7NUe60wIg-yjCDowN-Buwsx5aL97Actwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • esemHwX4DQlOsYSXTW9r6aDcyoixVYq_V_ZN7aUGyu3Actwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • xb9UoYZ4RSU0LM171dm7jQt0VYhQADAjN32PkRwyMt3Actwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

 • 4fAZG1jkGy-KoUT6MRotnDr2O0EY3sGoHBN3SAM6epjActwnb2gph5Bn2Jsvz4phcHHk7GEyuoaaWXXvRKv7V4p2FsehlH6nXDtkfAia2Dy6fk7YQIT6ZAmzXaygLB8m

Projektowanie stron: IntraCOM.pl