Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

7PRqBvb8oQ-OlCZpJIDjv8nW38C0Y0iiab8scsixVP49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

7Lx7x6Y4AZ6zPCYw7_HxbONKZsCVgRge-Gg7VtpG-J89KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

VLZne8nJ4MbqNGva2Eq2TcwPj_E4IbEGgdxkzwGRlL49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

gtjPj2sJob2ng-dKMBTqP3L-Y78M-jkrt-vk_Z987c09KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

RUC6WX7gm2SQg-GN6tYkyzRiEQEty5vh63r7-hVZomw9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

d_EJ7mhu11tWaFIGGJENYsLoK_96fT-CuvoEZGuHwVU9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

MUpwAB9Rh0pukpW1AnGKzICMZs86OOCNN1JcQWEImn49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

VADjhiv4Pa0gz4an5rJYNQsFV-Sn6Tv4glTyVjJndF89KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

t0Psf_JrTDH931l71y8kyXLGViFDfREFJilQlBZIq7E9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

HTh7_jDC9Zj_miorDPyu-oWLNZgwAVNdpT68rmQM277GdXdiEEHOeg78pMt6bcNBORXa1tLD3KXnwBCJ0sUg0WhxsBsiF5aly6-T8xJAeTzFxYVoflDbLTMpSLNiQ2FU

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień podpisania umowy o jednorazową refundację składek.

Podstawa prawna:

1). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.. Dz. U. z 2015 r. Nr 149,  z późn. zm.)

2). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z   tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r.  poz. 864)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
     814665252  mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2012-08-02 09:04 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2016-03-14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2322
 • 6qcRMQV8FFn2ykzdN5M9luaVpmMjJCiU8u53nRmc7rOXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • NoOnYf9DdF4Nhh2vifUYujk7evmE_x-6TeP0C0dFL7CXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • IERYrIZEKUozgPFKc1v-zGyXevyNgJBRQUYi-iQhMIiXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • iaeuD3jQAazPEYuJ2OPIFexT1NxfBKrjkh0G1TWG5LqXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • exlDrxYkttO7tfLYLV-vv1rQysPUyY-2CZ3Ju8vHnp-XOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • evC6hTEqfDZfGQxZeFq9HCWPVhRULqGLlnS2fRjG5vuXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • Ie7b1kg7qNQAjA03au_IwSdvrz3zvn-RFGjcLdFADmaXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • k5y7h__DgvOg4UpbP4jpgzJx_YXq89v6Mmj7b1hA_FSXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • 3JTDhVFftE1yce_sPWCSHxOSnZfHpxgtJLE7sdES5sCXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • DfaMchw4pDgKNkWTux15p_iZ2pAy6sf4r7AG4_Y5Ex49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • xiGeVnIjOG33VqOWUVg2GhD8B5Iae3aYnxlednmtPwY9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • S_LxbGCrMEMM3Z0cQ_4gb-f2LC_G7i6KVSjHurNIovI9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • IRQrmgQrYvR2lqzQ1ttPxFhHxPUidziAnEVrRARY9zo9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • jgPMbxvfLCAzuZ-NGZoBfGS2DtzVKb9gs-_Pwu0q8c49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • aaOJsMQLmCOYrij3I6Rvfcexl7_efwgl_EPF1SKV65Q9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • 1VMhufBhHGCn6jPywlnADhKnrtdlAhihhh1TyCZG_PY9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • Cwz_HxaogFJvq5mrq2XoMl6Mz7sOLJYeBYtS3Pzd8i09KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • bWRSWsZm6raUzTpGoxe7mOPeivAR3MLc7xZ2z9uBbds9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • uBbQYCYdQXm4xvWpLangxdXZx4Spl57fcw2FqZwaLPk9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • r3cfBBhYNv87wR0lIdkbcrnlGbCg7fxpfyz0HIYy-0I9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

Projektowanie stron: IntraCOM.pl