Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Uvx4FNU6M4qqZF5aoUkxlKVr-tiIMOMpJmrtyRM-pKDI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

9tUkcMenfyjAIqVoAPsFDWJWv5DhiKmCmPDuiJWQU2bI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

n5Z6pv8smuwPAoZw2TKfCdE7iQK7x0Of0Cxhfd_syRXI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

1jvz6EffmLgHkc-NDFsFkF-2dpa8XxKGRW6ntTFY2ffI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

jtUuca40jncWrMdB0CIFwcEJp1QUSKw-AM_2EWs-UezI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

ZngvS9yMaIIFRXcI421JGmlFUWYuUa1NNab4QOsNaCPI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

f1ANv1C8lF3W0PSiT84JhGhvIKOQzPsZs6YheEqwtejI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

HpMNBBOdykICpKg2EgAUUyOpRL7ylwzZ2EX2fWxnPR7I1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

VX8Fw9mWVwtp7Jn_7q7sgXKj5aG_dPAh-ibKj54MelXI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

zkqQw3e3N7Q2ZKYQzySSaM5fGTOxJmQzK7ZrDd3Yqg4qMKVBner2ToNuwvyfA0TTK4wlWdL6ZsF2lRFbVz0vSw

Bon stażowy

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia 6-miesięcznego stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego, o ile Pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Bon może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia;
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego;
 • została objęta I * lub II profilem pomocy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Ważność bonu określa się na 30 dni od dnia jego wydania.

W ramach przyznanego bonu starosta finansuje:

 • koszty badań lekarskich lub psychologicznych;
 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu (w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł.** wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł.**, łącznie ze stypendium;
 • premię dla Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł.** jeżeli spełnia wymagania dotyczące możliwości otrzymania pomocy de minimis.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Staż odbywany w ramach bonu stażowego podlega zasadom i ustaleniom dotychczas stosowanym do stażu odbywanego na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawa prawna:

 • Art. 66l, Ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 tekst jednolity z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009, Nr 142, poz. 1160) i odpowiednio przepisów Kodeksu pracy:

* wydanie bonu tylko w uzasadnionych przypadkach;

** kwoty aktualne w okresie: 01.06.2014r. – 31.05.2016r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy poddanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób. Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Joanna Jakubaszek Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
Żaneta Lech-Marcinkowska Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
Beata Puła Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
Katarzyna Ramotowska- Kotyra Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
Marcin Repelewski Specjalista ds. programów-stażysta 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
Paulina Sadzikowska Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Sitarz Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
Leszek Skorupski Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
Beata Sygara Kierownik Referatu 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon stażowy [ 3 ]
plik w formacie PDF Wniosek o finansowanie kosztów przejazdu 28-08-14 11:56 16.67KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 16.67KB) pobierz
plik w formacie DOC Regulamin dotyczący bonu stażowego 11-03-16 12:19 84KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 84KB) pobierz
plik w formacie DOCX Informacja dotycząca bonu stażowego 24-06-16 13:04 12.87KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 12.87KB) pobierz
Utworzono: 2015-05-27 08:47 | Redagował: Beata Puła 2016-06-24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1858
 • LNQKcFlzlGAMnzxfhMHq-hjbm7hRRD6aqfpklJubQ5ttx5CtjNKF0ACoH2HAutFhZr6SYoUZn6QDpRNWWoVJ0w

 • pYg6v2yIlnbZmC7jqLwlDsXPgWc79VJj5cINe8qWUmBtx5CtjNKF0ACoH2HAutFhZr6SYoUZn6QDpRNWWoVJ0w

 • rjw3ezVcyUG7VZOXJ8BTDWKvf-JTEyP_XTP-G9bPYJZtx5CtjNKF0ACoH2HAutFhZr6SYoUZn6QDpRNWWoVJ0w

 • y4a5yQPfDuT5xz7JQ6OSUrr9WBwax_5t9gz_lncshUBtx5CtjNKF0ACoH2HAutFhZr6SYoUZn6QDpRNWWoVJ0w

 • -YMObYBYd6c7WeqE8E9ywV5yZJi5EOYiNGFPDmg5DIxtx5CtjNKF0ACoH2HAutFhZr6SYoUZn6QDpRNWWoVJ0w

 • vZqc4FyZMFPzUqXgHtMYtRvn_8yLUL6APEJUSv2f8qVtx5CtjNKF0ACoH2HAutFhZr6SYoUZn6QDpRNWWoVJ0w

 • xG3AHeOeM8rmxQ4IqHFcUVdvek-n4Q9D-5ldLt1HS8ttx5CtjNKF0ACoH2HAutFhZr6SYoUZn6QDpRNWWoVJ0w

 • 4ZzJYx3gHFHlZGgGbgtBweYVzHC_7L2almepl5u-Onttx5CtjNKF0ACoH2HAutFhZr6SYoUZn6QDpRNWWoVJ0w

 • i5BRRa_3GdB1iiLPfAjrBKAYEQOMLmN314A52y7W_cJtx5CtjNKF0ACoH2HAutFhZr6SYoUZn6QDpRNWWoVJ0w

 • Tu35hM6d9MJdCzzj0jLOYxydlbTMSJd7AZ1Q0OqLGw3I1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • NG_vno4Zs1arVeErO4AaNPd48ypeeThDsx4_2sL5I2HI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • oAvfKOL9-09kpkpRxorxRK1w84cYPg3yAGQWSVWKUVzI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • ExcSC8NWYNQPpOR9aRwop3sqf2LZvbeqejwZGFbm0QbI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • 9rAScCz5ImGdKgslWly9HQ5xuZeEXwbFLImE0s6SOh3I1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • oPE0MfkqezB7XU_GM5E_hvA0-bf0N6th4BMGfn_hRbLI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • 3bUFzYWKA-yZUW1C8lbDb3FKUguhKZSj27p8mcStP27I1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • vys1DFNPfc2gFLz2fT3rv-TN7Xro3oHovV4f-1KXoYTI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • hFYFWbfEwm8F1WTRTJs6pXYsiAWpEpMe9SgMU1gmvXjI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • TtWlRKXzvDPsa5FGHIiaiRRt-lSKdaKVHvbi3zGKSv3I1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

 • av7SugbeO3yoiYMqsNSWzgUr2YUMQEF_n1PcLur-TLzI1PnGrl-A9e0MzCCbyfXA46Ozba2UHBGADfbF5rqVrQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl