Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

WcsKpa7sevhD37ot_STyt3lShqiBJj-mKJ80OrIusRqdVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

iXLe-7mQZCmMi89lODDa_tnlKMAu1lQWzIIbKEac1gidVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

4ATMDX5mdnlTfmK04sYumizWdlGyGmY1NAe7OdKfDJ2dVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

oFXj2-5GThaTPtJpIKCMI00C2RVfzU0249Seidv8tv6dVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

M11YaXlsvcVVNZlm-xSvh_FQjDeKjSKov7lQ2nddQBOdVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

iciiJVE8rgUujtMDGL4SUtOy82oLozYCQ_sfYQ2Lvm2dVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

5Et5vnsX2S27y3ky_2JkzFPqAp7QuNoJMF7mE2LkTL6dVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

zfTI_OR6XcKK8Ad9bXAzxFZ2OQrwbR-ISoNRYDhr6FadVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

SVCJLKwLqm4GAakMZOZLVQfGp00ouaOTlnO4cYN6aWOdVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

vT4YlXeahjs3rZn10Weucv_QPRhB1kwOKI2nQ-zFqOfJgerHPPtSif9BCOT16iwqAJxNfs0fJS8GsTLWk7oaZA

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej

Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej

Zwrot opłaconych składek ZUS za członków spółdzielni socjalnej

 Spółdzielnia socjalna, mająca swoją siedzibę w Lublinie, może ubiegać się w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

 Zwrot polega na sfinansowaniu ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe – zarówno za zatrudnionych członków-założycieli spółdzielni socjalnej, jak i członków, którzy przystąpili do spółdzielni socjalnej i zostali zatrudnieni na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy z dnia 16 września 1982 r.
- Prawo spółdzielcze.

            Refundacja opłaconych składek dokonywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą (w przypadku miasta Lublin kompetencje starosty wykonuje Prezydent Miasta Lublin,
z upoważnienia którego działa Dyrektor MUP w Lublinie) a spółdzielnią socjalną, po uprzednim złożeniu przez nią Wniosku o zawarcie umowy o refundację opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za członków spółdzielni zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Refundacja składek może być realizowana w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

- rozporządzenie MPiPS z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot  opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu,

- ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis,

- rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot  ubiegających się o pomoc de minimis.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Radosław Bujek Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
Alicja Mirosław Specjalista ds. programów
Małgorzata Kosacka Specjalista ds. programów
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej [ 2 ]
plik w formacie PDF Zasady dokonywania zwrotu składek ZUS dla spółdzielni socjalnej 04-02-16 12:59 137.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 137.32KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację opłaconych skladek na ubezpieczenie społeczne za członków spółdzielni socjalnej 04-02-16 12:57 128.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 128.5KB) pobierz
Utworzono: 2016-01-18 14:36 | Redagował: Tomasz Lachowski 2016-02-04
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1438
 • 5jXaIwY-2VOACpVkNPcSMFGaaGjILcTFAD2kBCQaPPEx_zW2QFbTM5wHxh4s9HGq0tJsdJvG8us1kFANerGkYA

 • DXgCGs92U9uwF9Qe5T_tWZM0TeB6bBnYVtSBNzf30KQx_zW2QFbTM5wHxh4s9HGq0tJsdJvG8us1kFANerGkYA

 • 93t4LjjAQAqQ0ZMtFEQRM0QoBr6J3qDVt5Kq-ql7QFwx_zW2QFbTM5wHxh4s9HGq0tJsdJvG8us1kFANerGkYA

 • 4Oz-yaQUuA0wtBw4hW1zzlshb_TXMfoUsy3Y6VLaetwx_zW2QFbTM5wHxh4s9HGq0tJsdJvG8us1kFANerGkYA

 • qPRActeqmJO58Uvf8MHq7r4kyihe7F4k-gjtLLjXWmYx_zW2QFbTM5wHxh4s9HGq0tJsdJvG8us1kFANerGkYA

 • cw4I8eubFghA8Jq2YQhoooJyaGJuHmmJ1OBENpCgPhMx_zW2QFbTM5wHxh4s9HGq0tJsdJvG8us1kFANerGkYA

 • QBCghWRmh3FnH1SLDHMCWATPrNPCnJry69dbv-3BTwwx_zW2QFbTM5wHxh4s9HGq0tJsdJvG8us1kFANerGkYA

 • 4q7QPsvZE0EVHUxxlg9kx85nNzTGh0btbhuUbOITIakx_zW2QFbTM5wHxh4s9HGq0tJsdJvG8us1kFANerGkYA

 • qNRCxTHXofrMhVKehIriWNsVpyhgP2tzHbn-XeZlEJIx_zW2QFbTM5wHxh4s9HGq0tJsdJvG8us1kFANerGkYA

 • V2VL8D5ZVVV7XCz7moDJzVilk4ldJZEQDNpJMD2Zc5mdVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • nq9IdtWctWNubImEDcl_-lkjy7_94Zw4QvAVx6jrGIqdVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • lzuLgwt3Hy1jCdsuYcv2vBDSCIjHgMEcrqng3mlRnNWdVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • 4DxxfAtrn9mXwF0VhdvEC01WK6b1fO4_JqTBbA-lvG2dVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • AAMNpautcKQvtRdiMT7ECCC_xu2hY4RFmuHGbTa_DS6dVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • dW7dZM3a2pQz4OlHuzwrffrEPuHcNWWph6ulsTPJBZSdVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • znC_iL90R1PO0V8WGUoTx7vIS1uiSjFataJbagdX9mOdVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • j9lG9Ygu-AkVyUstV009W9Wc-TDIbr4FFklQ4JA1B_qdVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • TwuvYrDszE4wlXAM1RFpfG4LPCz4rMWUHg9rVK5pE52dVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • ur_fVrCdvtalDbsTx8ty8UTLrxbG7-IoU5y5p3IQ6bedVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

 • 9sluSDnlaNUTATEZ0nYtd4QHtZXAI_joFMuHYdbcgH6dVoh5SL3oANJPz2y33H9d8JPG7H9fJCiQT8mns1e2Kg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl