Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

WcsKpa7sevhD37ot_STyt3lShqiBJj-mKJ80OrIusRq-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

iXLe-7mQZCmMi89lODDa_tnlKMAu1lQWzIIbKEac1gi-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

4ATMDX5mdnlTfmK04sYumizWdlGyGmY1NAe7OdKfDJ2-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

oFXj2-5GThaTPtJpIKCMI00C2RVfzU0249Seidv8tv6-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

M11YaXlsvcVVNZlm-xSvh_FQjDeKjSKov7lQ2nddQBO-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

iciiJVE8rgUujtMDGL4SUtOy82oLozYCQ_sfYQ2Lvm2-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

5Et5vnsX2S27y3ky_2JkzFPqAp7QuNoJMF7mE2LkTL6-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

zfTI_OR6XcKK8Ad9bXAzxFZ2OQrwbR-ISoNRYDhr6Fa-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

SVCJLKwLqm4GAakMZOZLVQfGp00ouaOTlnO4cYN6aWO-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

vT4YlXeahjs3rZn10Weucv_QPRhB1kwOKI2nQ-zFqOdvOqs0mVjSjh8Ox2zk_DoOkNtAkYRWfXrRDfejMB4-4t3BfdpPgh2ygeza2uWuXwYubNsvuLI7zYFVq5nxTYO1

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady refundacji

Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której zrefunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Wysokość refundacji jest uzgodniona w umowie i nie może przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Nie można zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Umowa zobowiązuje pracodawcę lub przedsiębiorcę do utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Niewywiązanie się z tego warunku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie do dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązana z nim umowy o pracę na postawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem dalszych 12 miesięcy zatrudnienia – na zwolnione stanowisko pracy Urząd skieruje innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zawraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Umowy o refundację mogą być zawierane w okresie od 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Na 2017 r. ustalona została kwota refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości 1900 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:


Art. 150 f i 150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jednolity.)

Na mocy art. 150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – umowy o refundację kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia mogły być zawierane do 31 grudnia 2017 r. Obecnie nie ma podstaw prawnych do zawarcia takiej umowy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Katarzyna Hawrylak Specjalista ds. programów stażysta 81 466 52 19 mup@mup.lublin.pl
Paweł Rogalski Pośrednik pracy
Aneta Rybak Specjalista ds. programów
Beata Furdel Kierownik Referatu

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku zycia [ 2 ]
plik w formacie PDF Szczegółowe zasady refundacji przez MUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia 10-01-17 09:32 60.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 60.07KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
Utworzono: 2016-01-18 14:30 | Redagował: Maria Busz 2018-01-09
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5251
 • 5jXaIwY-2VOACpVkNPcSMFGaaGjILcTFAD2kBCQaPPGLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJuRrjH-jmuZTK7Kt0oVKgNaE-C9huD_tlebixpIq3Uw9

 • DXgCGs92U9uwF9Qe5T_tWZM0TeB6bBnYVtSBNzf30KSLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJuRrjH-jmuZTK7Kt0oVKgNaE-C9huD_tlebixpIq3Uw9

 • 93t4LjjAQAqQ0ZMtFEQRM0QoBr6J3qDVt5Kq-ql7QFyLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJuRrjH-jmuZTK7Kt0oVKgNaE-C9huD_tlebixpIq3Uw9

 • 4Oz-yaQUuA0wtBw4hW1zzlshb_TXMfoUsy3Y6VLaetyLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJuRrjH-jmuZTK7Kt0oVKgNaE-C9huD_tlebixpIq3Uw9

 • qPRActeqmJO58Uvf8MHq7r4kyihe7F4k-gjtLLjXWmaLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJuRrjH-jmuZTK7Kt0oVKgNaE-C9huD_tlebixpIq3Uw9

 • cw4I8eubFghA8Jq2YQhoooJyaGJuHmmJ1OBENpCgPhOLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJuRrjH-jmuZTK7Kt0oVKgNaE-C9huD_tlebixpIq3Uw9

 • QBCghWRmh3FnH1SLDHMCWATPrNPCnJry69dbv-3BTwyLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJuRrjH-jmuZTK7Kt0oVKgNaE-C9huD_tlebixpIq3Uw9

 • 4q7QPsvZE0EVHUxxlg9kx85nNzTGh0btbhuUbOITIamLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJuRrjH-jmuZTK7Kt0oVKgNaE-C9huD_tlebixpIq3Uw9

 • qNRCxTHXofrMhVKehIriWNsVpyhgP2tzHbn-XeZlEJKLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJuRrjH-jmuZTK7Kt0oVKgNaE-C9huD_tlebixpIq3Uw9

 • V2VL8D5ZVVV7XCz7moDJzVilk4ldJZEQDNpJMD2Zc5m-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • nq9IdtWctWNubImEDcl_-lkjy7_94Zw4QvAVx6jrGIq-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • lzuLgwt3Hy1jCdsuYcv2vBDSCIjHgMEcrqng3mlRnNW-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • 4DxxfAtrn9mXwF0VhdvEC01WK6b1fO4_JqTBbA-lvG2-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • AAMNpautcKQvtRdiMT7ECCC_xu2hY4RFmuHGbTa_DS6-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • dW7dZM3a2pQz4OlHuzwrffrEPuHcNWWph6ulsTPJBZS-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • znC_iL90R1PO0V8WGUoTx7vIS1uiSjFataJbagdX9mO-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • j9lG9Ygu-AkVyUstV009W9Wc-TDIbr4FFklQ4JA1B_q-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • TwuvYrDszE4wlXAM1RFpfG4LPCz4rMWUHg9rVK5pE52-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • ur_fVrCdvtalDbsTx8ty8UTLrxbG7-IoU5y5p3IQ6be-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

 • 9sluSDnlaNUTATEZ0nYtd4QHtZXAI_joFMuHYdbcgH6-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9EelDde0MuiPSn_gt0ohbDEJ7tbNI5e68iDWwrbdTDe4

Projektowanie stron: IntraCOM.pl