Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

YyYXhVULDuYA_W30ubqSoXASEdKm5CnHRugHaf70bow6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

XBxKtzNOniBbAZ16wmTj1r4-RybXA7GAZbLDmDcDqtU6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

Dt4HQEFOD9QCQkZ19Qz7wPKrqdejMuRBug1Yjh2oTV86ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

S9zXByXJ3E2NMFbN3963ZNfQdq2QMAGYmx5U4QW7Gvs6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

-UCAgv0jc1o9vk4Eoh9iQ1ccKmtaGOrEV0QCpX8814Q6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

Xa0yvzu1JWBk0yXdpAhc2TbgJ1hyFhb1616rPOYuQtE6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

XjkmRUFEXDGK8cv-vrqL2D5AkuHPQ2ZhM1TGmdJoTnA6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

-Y38Yb8VBowbzOLYLxmbyZQlUl6nYdeVAyLNSrzydVc6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

JlDumnxDyZNaLZxuMQpY_47GUx45vsnbW4mClCwnctA6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

Jwiu2o__IIO5fQ0pZ93gtzAoU68JnqFLQrVcEu3pHhWQ8KCx1mQS3VgzchMzUykBy9in-iCvI3HGxVGnFOY3AA

Program specjalny

Program specjalny zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 72b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza zespół działań, obejmujących usługi i instrumenty rynku pracy oraz specyficzne elementy wspierające zatrudnienie mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Program specjalny „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Cel programu:

zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych osób
w wieku 30 - 50 lat
zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

 Uczestnicy:

15 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat, posiadających kwalifikacje nieadekwatne
w stosunku do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby bezrobotne
w stosunku do których zastosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły trwałego efektu.

 Formy wsparcia:

 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia indywidualne,
 • staże.

 Elementy specyficzne wspierające zatrudnienie uczestników programu:

- świadczenie z tytułu udziału w grupowym poradnictwie zawodowym

- warsztaty z kształtowania własnego wizerunku realizowane w ramach grupowego poradnictwa zawodowego;

- świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenie, staż.

 Okres realizacji:

01 listopada 2015r. do 30 listopada 2016r.

 Uwaga:

Rekrutacja uczestników do programu specjalnego została zakończona w XI. 2015r.

Aktualnie trwa nabór wniosków o organizację staży dla uczestników programu specjalnego.

 

Program specjalny „Aktywne plus”

 Cel programu:

zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych kobiet
w wieku powyżej 50 roku życia
zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

 Uczestnicy:

15 osób długotrwale bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 50 roku życia, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby bezrobotne w stosunku do których zastosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły trwałego efektu.

 Formy wsparcia:

 • indywidualne i grupowe poradnictwa zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia indywidualne,
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 Elementy specyficzne wspierające zatrudnienie uczestników programu:

- świadczenie z tytułu udziału w grupowym poradnictwie zawodowym

- warsztaty z kształtowania własnego wizerunku realizowane w ramach grupowego poradnictwa zawodowego;

- świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na grupowe poradnictwo zawodowe  (z wyłączeniem prac interwencyjnych oraz doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy).

 Okres realizacji:

01 listopada 2015r. do 30 listopada 2016r.

Uwaga:

Rekrutacja do programu specjalnego została zakończona w XI.2015r.

Aktualnie trwa nabór wniosków o organizację staży, wniosków o organizację prac interwencyjnych dla uczestników programu specjalnego oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Utworzono: 2016-01-18 14:54 | Redagował: Agnieszka Bicz 2016-01-25
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1649
 • zqH_CBpwUBG5AObS8T_mLyJZXKGaaA9v-oarVzElTYFrHsQE2KyOhMRLpfZxaIghrHDtgt5XY8FS23V2nork0Q

 • s6BN84qsFOhlDgqOoVXm8IpSi8cPb9fN8z_rd2CmF7NrHsQE2KyOhMRLpfZxaIghrHDtgt5XY8FS23V2nork0Q

 • wiW5aScbJ0_r9vcHEvKxD0GBcChGgmQqK3UPmAV6bDtrHsQE2KyOhMRLpfZxaIghrHDtgt5XY8FS23V2nork0Q

 • zu478x7s_2HCb73t6H8v9-x8vahfbT6KBMxs93A8xE1rHsQE2KyOhMRLpfZxaIghrHDtgt5XY8FS23V2nork0Q

 • 5IfOVTTr0otWXEf4TGJY4Wu3mFzB1dxDmPnPRMsdykxrHsQE2KyOhMRLpfZxaIghrHDtgt5XY8FS23V2nork0Q

 • fPbVgvWnEc1rVuXUne-qYs7eRFv82Y6i9JK-Y5gJ10JrHsQE2KyOhMRLpfZxaIghrHDtgt5XY8FS23V2nork0Q

 • 8UhmYMgit9nanOhFpxLivXPeN5yGLUJ-yjmobaJNx5FrHsQE2KyOhMRLpfZxaIghrHDtgt5XY8FS23V2nork0Q

 • _BGBw14y-WnV8b-Y9khUmL3NJ0mttTUbKo06VOPQGytrHsQE2KyOhMRLpfZxaIghrHDtgt5XY8FS23V2nork0Q

 • 5IOpCjDioQP6RMhYskSxndyRk_SAXZBM-4d8_nLroAxrHsQE2KyOhMRLpfZxaIghrHDtgt5XY8FS23V2nork0Q

 • FXEMvq8LdLZndDuiCbua9eUXuDShDXAUTDqkEfnmbM06ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • qK2aEgAY98goPDPo6YDfl4wudYekEsuOtKGMhryH92k6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • H99i0Q2KlvVcuIBpYr-CFRCGiEwXAYqzjAe2xrVOdgk6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • w7F0OZCds8H23RyUYde1NFtj9DxlkguQNQ8l1asV2zc6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • S4DG03NBDFCZkhILJ_wjlnl4eELbOVuhXnC6LD2TSV46ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • 5kCs2WdJorxDgQvtVd4XYGZS4sG_ZrtYQJAcfJIf3Mg6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • dO4pce5mUp01-qRMtOX_xn-S9CeA9cH513s2XASNv_g6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • Isus8dj7_mlAKlqNcWqD1X2AtV63oOMTvao_HwSq4H06ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • rU9tBkWCywJeSoOpNV91VgZD5ICyxuBWs_yxS5SKlGo6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • I5FOzimAi9u_iYRQ2DThK0XIBS1jkKkKnOu_LCnMykM6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

 • G7jH8McGfpfcj3GBuuKsuAPDHQUjniyJUMWho1xpvbE6ldIGqwJlt43n7UrRSi5_woQOZK4kF9_S7SybnAjm4w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl