Utrata statusu bezrobotego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Lidia Jarosz  Kierownik Referatu  81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl

 

Wersja standardowa