Informacja dla pracodawców

Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

Oferujemy Państwu pomoc w profesjonalnej rekrutacji kandydatów na wolne miejsca pracy.

Wersja standardowa