Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
450017
Kalendarium wydarzeń
139730
Mapa witryny
2426
Chmura tagów
2352
Polityka prywatności
1640
Redakcja strony
1608
Zastrzeżenia prawne
918
Poleć znajomemu
828

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
211130
Oferty pracy
46218
Oferty dla młodzieży
7586
Oferty pracy w kraju - CBOP
5426
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
3765

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
26920
Staże
19582
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
10444
Szkolenia
9952
Porady grupowe
9711
Bon stażowy
8276
Bon szkoleniowy
6403
Bon na zasiedlenie
5732
Bon zatrudnieniowy
5698
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
5321
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
5065
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
4905
Targi pracy
3965
Giełdy pracy
3929
Zatrudnienie wspierane
3034
Komunikaty
3017
Prace interwencyjne
3001
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
2973
Prace społecznie użyteczne
2934
Archiwum
2899
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2784
Program Aktywizacja i Integracja
2643
Roboty publiczne
2571
Program specjalny
2256
GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
2014
Grupowe informacje zawodowe
1925
Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
1862
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1676
Świadczenie aktywizacyjne
1624
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
1371

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
22288
Usługi elektroniczne
19820
Elektroniczna rezerwacja
6410
E-zapytanie
2787
Kreator CV
2600
Wyszukaj CV
1760
Dodaj CV
1629
ePUAP
1357
Newsletter
1301
Zapisz się w bazie firm
832
E - zgłoszenie oferty pracy
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
57246
Rejestracja bezrobotnych
11536
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
10122
Dokumenty do pobrania
9104
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8878
Harmonogram wypłat
6751
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
6490
Zasiłek dla bezrobotnych
6031
Wysokość świadczeń pieniężnych
5241
Punkt informacyjny
3922
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
3466
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3059
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
2704
Dodatek aktywizacyjny
2637
Przyznanie statusu bezrobotnego
2573
Szkolenia
2486
Staż
2440
Rejestracja poszukujących pracy
2396
Staże
2308
Obowiązki bezrobotnych
2251
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2126
Bony dla osób do 30 roku życia
1910
Bon stażowy
1811
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1781
Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1708
Prawa bezrobotnych
1588
Ubezpiecznie zdrowotne
1584
Ważne linki
1463
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
1439
Studia podyplomowe
1418
Pośrednictwo pracy
1408
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1399
Prace interwencyjne
1397
Bon na zasiedlenie
1385
Bon szkoleniowy
1382
Dla bezrobotnych
1362
Szkolenia grupowe
1342
Bon zatrudnieniowy
1321
Utrata statusu bezrobotnego
1299
Wydawanie zaświadczeń
1263
Baza firm
1258
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1237
Szkolenie dla niepełnosprawnych
1138
Świadczenia nienależne
1113
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1112
Zwrot kosztów przejazdu
1097
Zwrot kosztów zakwaterowania
1092
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1064
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
1052
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1022
Obowiązki poszukujących pracy
1009
Poradnictwo zawodowe
1003
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
999
Przygotowanie zawodowe dorosłych
975
Poradnictwo zawodowe
894
Prawa poszukujących pracy
891
Dla poszukujących pracy
869
Utrata statusu poszukującego pracy
856
Program Aktywizacja i Integracja
815
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
792
Punkt informacyjny
785
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
778
Wyposażenie stanowiska pracy
759
Dokumenty do pobrania
745
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
744
Pośrednictwo pracy
735
Egzaminy, licencje
719
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
708
Program specjalny
663
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
643
Informacja zawodowa
631
Zwrot dodatkowych kosztów
604
Pożyczka szkoleniowa
590
Porady indywidualne
589
Publikacje
575
Porady grupowe
554
Rejestracja przez Internet
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Punkt informacyjny
32650
Dokumenty do pobrania
11488
Formy wsparcia dla pracodawców
10773
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
8731
Staże
6596
Zgłoszenie oferty pracy
4153
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
3752
ABC Pracodawców
2975
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2928
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
2687
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2298
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
1952
Konkursy i wyróżnienia
1854
Prace interwencyjne
1655
Zatrudnienie wspierane
1441
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
1381
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1334
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
1322
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1316
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1284
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1271
Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
1262
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1220
Prace społecznie użyteczne
1173
Formularz szkolenia
1171
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1136
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1099
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1093
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1081
Klub Pracodawców
1078
Bon stażowy
1065
Roboty publiczne
1060
Świadczenia aktywizacyjne
1030
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
1027
Członkowie Klubu
994
Ważne linki
890
Aktualności Klubu
824
Obowiązki pracodawców
820
Wymagane dokumenty
808
Pośrednictwo pracy krajowe
808
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
803
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
744
Przygotowanie zawodowe dorosłych
740
Wskazówki dla Pracodawcy
729
Program specjalny
715
Zwrot dodatkowych kosztów
676
Bon zatrudnieniowy
654
Zwolnienia monitorowane
652
Zasady udzielania pomocy publicznej
635
Prawa pracodawców
617
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
547
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
543
Targi pracy
531
Publikacje
509
Giełdy pracy
478
Laureaci konkursu
274

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
39274
Projekty innych instytucji i organizacji
24543
Zrealizowane
15789
Programy i projekty
14322
Aktualnie realizowane
14001
Partnerzy LPPS
11743
Galeria foto
8944
Wydarzenia i relacje
7422
Aktualności
4897
Mapa dojazdu
4652
Kierownictwo Urzędu Pracy
4552
Projekty partnerskie
3565
Statystyki i analizy
3311
Skrócona tablica informacyjna
3015
Dokumenty do pobrania
2725
Przydatne linki
2261
Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
2165
Projekty wieloletnie
2053
Adresy e-mail
2006
Rzecznik prasowy
1949
Konkursy
1902
Zamówienia publiczne
1850
Zielona Linia
1848
ePUAP
1649
Ocena pracy Urzędu
1639
2015
1556
Wirtualny plan Urzędu
1490
Miejska Rada Zatrudnienia
1436
Monitoring zawodów
1281
Tłumacz języka migowego
1246
Opracowania i analizy
1231
Publikacje Urzędu
1162
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1159
Zestawienia 2001-2016
1127
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
1116
Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
1106
Ocena strony internetowej
1095
Podstawy prawne
1057
Historia
930
Partnerstwa
917
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
843
2016
773
MPiPS-01 2015
765
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
736
- 2015 -
670
- 2007 -
533
MPiPS-01 2014
532
- 2008 -
529
- 2009 -
528
- 2006 -
517
- 2004 -
494
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
488
2011
482
- 2016 -
481
- 2014 -
477
- 2005 -
475
- 2010 -
475
- 2003 -
474
- 2012 -
473
- 2002 -
472
- 2013 -
466
- 2001 -
462
- 2011 -
459
2013
452
2012
442
2014
440
2010
439
MPiPS-01 2016
398
Stopa bezrobocia
17

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
2707
Registration
589

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
2724
РЕГИСТРАЦИЯ
496

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności i komunikaty
1333
Zarządzenia wewnętrzne
958
Kontrola zarządcza
106
Organizacje
62
Promocja MUP
52
Polityka szkoleniowa
52
Przydatne linki
41
Organizacje
1
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2508
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl