Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
551991
Kalendarium wydarzeń
181841
Mapa witryny
2977
Chmura tagów
2723
Polityka prywatności
1966
Redakcja strony
1872
Zastrzeżenia prawne
1057
Poleć znajomemu
982

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
256330
Oferty pracy
56603
Oferty dla młodzieży
8653
Oferty pracy w kraju - CBOP
6318
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
4401

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
32968
Staże
24205
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
13226
Szkolenia
13079
Porady grupowe
11609
Bon stażowy
9625
Bon szkoleniowy
7594
Bon na zasiedlenie
7551
Bon zatrudnieniowy
6745
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
6532
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
6522
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
5896
Targi pracy
4903
Giełdy pracy
4689
Prace interwencyjne
4008
Zatrudnienie wspierane
3900
Komunikaty
3596
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
3536
Prace społecznie użyteczne
3425
Program Aktywizacja i Integracja
3397
Przygotowanie zawodowe dorosłych
3364
Archiwum
3254
Roboty publiczne
3010
Program specjalny
2968
GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
2595
Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
2462
Świadczenie aktywizacyjne
2299
Grupowe informacje zawodowe
2277
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
2243
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
1764

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
26700
Usługi elektroniczne
23946
Elektroniczna rezerwacja
7797
E-zapytanie
3427
Kreator CV
3131
Wyszukaj CV
2202
Dodaj CV
1971
ePUAP
1658
Newsletter
1537
Zapisz się w bazie firm
1015
E - zgłoszenie oferty pracy
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
67639
Rejestracja bezrobotnych
13833
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
12966
Dokumenty do pobrania
10941
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
10939
Harmonogram wypłat
9149
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7903
Zasiłek dla bezrobotnych
7073
Wysokość świadczeń pieniężnych
6297
Punkt informacyjny
4616
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
4143
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3646
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
3331
Dodatek aktywizacyjny
3158
Przyznanie statusu bezrobotnego
3065
Szkolenia
3056
Staż
3038
Rejestracja poszukujących pracy
2879
Staże
2777
Obowiązki bezrobotnych
2654
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2518
Bony dla osób do 30 roku życia
2310
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2086
Bon stażowy
2075
Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
2069
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
1888
Prawa bezrobotnych
1875
Ubezpiecznie zdrowotne
1834
Ważne linki
1741
Studia podyplomowe
1716
Bon na zasiedlenie
1679
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1663
Pośrednictwo pracy
1658
Prace interwencyjne
1653
Bon zatrudnieniowy
1647
Bon szkoleniowy
1629
Dla bezrobotnych
1603
Szkolenia grupowe
1598
Baza firm
1523
Utrata statusu bezrobotnego
1520
Wydawanie zaświadczeń
1476
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1455
Świadczenia nienależne
1359
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1338
Zwrot kosztów zakwaterowania
1335
Szkolenie dla niepełnosprawnych
1298
Zwrot kosztów przejazdu
1287
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1256
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
1246
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1208
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1198
Poradnictwo zawodowe
1183
Obowiązki poszukujących pracy
1182
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1178
Poradnictwo zawodowe
1057
Dla poszukujących pracy
1056
Prawa poszukujących pracy
1053
Utrata statusu poszukującego pracy
1021
Program Aktywizacja i Integracja
1011
Punkt informacyjny
938
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
921
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
919
Wyposażenie stanowiska pracy
914
Dokumenty do pobrania
906
Pośrednictwo pracy
886
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
883
Egzaminy, licencje
876
Program specjalny
863
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
833
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
764
Informacja zawodowa
743
Zwrot dodatkowych kosztów
741
Pożyczka szkoleniowa
728
Porady indywidualne
709
Publikacje
701
Porady grupowe
654
Rejestracja przez Internet
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Punkt informacyjny
41191
Dokumenty do pobrania
14384
Formy wsparcia dla pracodawców
13936
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
11913
Staże
8163
Zgłoszenie oferty pracy
4946
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4804
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3601
ABC Pracodawców
3568
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
3503
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2861
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2257
Konkursy i wyróżnienia
2238
Prace interwencyjne
2162
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
1732
Zatrudnienie wspierane
1720
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1617
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1604
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
1591
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1573
Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
1560
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1545
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1472
Prace społecznie użyteczne
1447
Formularz szkolenia
1408
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1353
Roboty publiczne
1311
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1311
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1309
Klub Pracodawców
1284
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1250
Bon stażowy
1237
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
1232
Świadczenia aktywizacyjne
1222
Członkowie Klubu
1208
Ważne linki
1086
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
985
Obowiązki pracodawców
966
Aktualności Klubu
960
Wymagane dokumenty
958
Program specjalny
937
Pośrednictwo pracy krajowe
937
Przygotowanie zawodowe dorosłych
902
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
889
Wskazówki dla Pracodawcy
882
Zwrot dodatkowych kosztów
812
Bon zatrudnieniowy
783
Zwolnienia monitorowane
776
Prawa pracodawców
750
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
749
Zasady udzielania pomocy publicznej
745
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
740
Targi pracy
675
Giełdy pracy
616
Publikacje
616
Laureaci konkursu
364

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
46788
Projekty innych instytucji i organizacji
32374
Zrealizowane
19526
Programy i projekty
17394
Aktualnie realizowane
17158
Partnerzy LPPS
13274
Galeria foto
10801
Wydarzenia i relacje
8879
Aktualności
6039
Kierownictwo Urzędu Pracy
5443
Mapa dojazdu
5419
Projekty partnerskie
4182
Statystyki i analizy
3954
Skrócona tablica informacyjna
3672
Dokumenty do pobrania
3346
Przydatne linki
2859
Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
2630
Projekty wieloletnie
2477
Adresy e-mail
2371
Rzecznik prasowy
2302
Konkursy
2282
Zamówienia publiczne
2258
Zielona Linia
2252
Ocena pracy Urzędu
2058
ePUAP
1960
Miejska Rada Rynku Pracy
1805
2015
1694
Monitoring zawodów
1561
Tłumacz języka migowego
1482
Opracowania i analizy
1481
Publikacje Urzędu
1426
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
1420
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1415
Zestawienia 2001-2017
1359
Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
1323
Ocena strony internetowej
1297
Podstawy prawne
1272
Historia
1140
Partnerstwa
1098
2016
1015
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
1002
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
875
MPiPS-01 2015
859
- 2015 -
762
MPiPS-01 2014
644
- 2007 -
641
- 2008 -
636
- 2009 -
635
- 2016 -
631
- 2006 -
627
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
624
2013
608
- 2014 -
602
- 2004 -
599
2011
595
- 2010 -
585
- 2003 -
584
2010
583
- 2005 -
583
- 2002 -
583
- 2001 -
570
- 2012 -
567
- 2013 -
564
- 2011 -
557
2014
556
2012
548
MPiPS-01 2016
519
2017
262
- 2017 -
128
MPiPS-01 2017
98
Stopa bezrobocia
17

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
3265
Registration
711

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
3297
РЕГИСТРАЦИЯ
594

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności i komunikaty
1693
Zarządzenia wewnętrzne
1280
Kontrola zarządcza
132
Organizacje
82
Promocja MUP
70
Polityka szkoleniowa
65
Przydatne linki
62
Organizacje
1
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2879
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl