Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
675224
Kalendarium wydarzeń
221866
Chmura tagów
4149
Mapa witryny
3985
Redakcja strony
2425
Polityka prywatności
2396
Zastrzeżenia prawne
1301
Poleć znajomemu
1230

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
307018
Oferty pracy
71220
Oferty dla młodzieży
10017
Oferty pracy w kraju - CBOP
7478
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
5241

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
39531
Staże
30087
Szkolenia
17334
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
16708
Porady grupowe
15074
Bon stażowy
11483
Bon na zasiedlenie
10178
Bon szkoleniowy
9159
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
8633
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
8298
Bon zatrudnieniowy
8115
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
7174
Targi pracy
5994
Giełdy pracy
5791
Prace interwencyjne
5341
Zatrudnienie wspierane
5148
Program Aktywizacja i Integracja
4787
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
4392
Komunikaty
4375
Program specjalny
4267
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4262
Prace społecznie użyteczne
4242
Archiwum
4115
Roboty publiczne
3745
GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
3564
Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
3354
Świadczenie aktywizacyjne
3291
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
3066
Grupowe informacje zawodowe
2834
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
2471

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
32398
Usługi elektroniczne
28869
Elektroniczna rezerwacja
9361
E-zapytanie
4239
Kreator CV
3969
Wyszukaj CV
2711
Dodaj CV
2514
ePUAP
2122
Newsletter
1862
Zapisz się w bazie firm
1305
E - zgłoszenie oferty pracy
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
69338
Harmonogram wypłat
22891
Rejestracja bezrobotnych
17486
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
16036
Dokumenty do pobrania
13833
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
12975
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
9431
Zasiłek dla bezrobotnych
8174
Wysokość świadczeń pieniężnych
7279
Punkt informacyjny
5631
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
5153
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
4429
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
4233
Przyznanie statusu bezrobotnego
3851
Dodatek aktywizacyjny
3796
Szkolenia
3786
Staż
3739
Rejestracja poszukujących pracy
3588
Staże
3346
Obowiązki bezrobotnych
3270
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3129
Bony dla osób do 30 roku życia
2790
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2579
Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
2510
Bon stażowy
2408
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2333
Prawa bezrobotnych
2278
Ubezpiecznie zdrowotne
2240
Studia podyplomowe
2206
Ważne linki
2114
Bon na zasiedlenie
2112
Prace interwencyjne
2089
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
2011
Pośrednictwo pracy
2006
Szkolenia grupowe
1987
Bon zatrudnieniowy
1970
Bon szkoleniowy
1947
Dla bezrobotnych
1929
Baza firm
1883
Utrata statusu bezrobotnego
1877
Wydawanie zaświadczeń
1863
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1770
Świadczenia nienależne
1697
Zwrot kosztów zakwaterowania
1673
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1656
Zwrot kosztów przejazdu
1603
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1587
Szkolenie dla niepełnosprawnych
1564
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
1531
Poradnictwo zawodowe
1505
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1495
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1458
Obowiązki poszukujących pracy
1437
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1429
Dla poszukujących pracy
1322
Poradnictwo zawodowe
1315
Prawa poszukujących pracy
1311
Utrata statusu poszukującego pracy
1284
Program Aktywizacja i Integracja
1263
Punkt informacyjny
1204
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1194
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1147
Wyposażenie stanowiska pracy
1134
Dokumenty do pobrania
1119
Pośrednictwo pracy
1117
Program specjalny
1104
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1103
Egzaminy, licencje
1089
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1053
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
990
Zwrot dodatkowych kosztów
973
Pożyczka szkoleniowa
935
Informacja zawodowa
928
Publikacje
916
Porady indywidualne
905
Porady grupowe
821
Rejestracja przez Internet
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Punkt informacyjny
50724
Dokumenty do pobrania
18566
Formy wsparcia dla pracodawców
16672
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
14280
Staże
9838
Zgłoszenie oferty pracy
6290
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
5995
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
4793
ABC Pracodawców
4487
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
4424
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
3800
Konkursy i wyróżnienia
2913
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2800
Prace interwencyjne
2711
Zatrudnienie wspierane
2128
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
2127
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2058
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2045
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
2007
Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
1992
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1965
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1924
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1888
Formularz szkolenia
1837
Prace społecznie użyteczne
1809
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1719
Roboty publiczne
1683
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1657
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1635
Członkowie Klubu
1582
Klub Pracodawców
1579
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1555
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
1535
Świadczenia aktywizacyjne
1532
Bon stażowy
1516
Ważne linki
1464
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1258
Wymagane dokumenty
1247
Program specjalny
1241
Obowiązki pracodawców
1230
Pośrednictwo pracy krajowe
1219
Aktualności Klubu
1207
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1162
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1160
Wskazówki dla Pracodawcy
1124
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
1063
Zwrot dodatkowych kosztów
1062
Bon zatrudnieniowy
1029
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1025
Zwolnienia monitorowane
1017
Prawa pracodawców
967
Zasady udzielania pomocy publicznej
966
Targi pracy
910
Giełdy pracy
819
Publikacje
817
Laureaci konkursu
510

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
56203
Projekty innych instytucji i organizacji
41728
Zrealizowane
24744
Programy i projekty
20745
Aktualnie realizowane
20475
Partnerzy LPPS
16074
Galeria foto
13376
Wydarzenia i relacje
10670
Aktualności
7628
Mapa dojazdu
6846
Kierownictwo Urzędu Pracy
6735
Projekty partnerskie
5197
Statystyki i analizy
4729
Skrócona tablica informacyjna
4522
Dokumenty do pobrania
4288
Przydatne linki
3635
Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
3272
Projekty wieloletnie
3039
Adresy e-mail
2995
Zielona Linia
2825
Zamówienia publiczne
2797
Konkursy
2791
Rzecznik prasowy
2759
Ocena pracy Urzędu
2737
ePUAP
2408
Miejska Rada Rynku Pracy
2314
Monitoring zawodów
2001
Opracowania i analizy
1963
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
1906
2015
1904
Publikacje Urzędu
1867
Tłumacz języka migowego
1850
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1768
Zestawienia 2001-2017
1683
Ocena strony internetowej
1677
Podstawy prawne
1623
Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
1621
Historia
1521
Partnerstwa
1431
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
1273
2016
1245
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1100
MPiPS-01 2015
1030
- 2015 -
948
- 2016 -
861
- 2008 -
835
- 2009 -
827
- 2006 -
827
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
824
- 2014 -
816
MPiPS-01 2014
815
2013
807
- 2007 -
806
- 2004 -
782
2011
781
2017
781
- 2002 -
770
- 2010 -
770
- 2005 -
768
2010
766
- 2012 -
765
- 2003 -
764
2012
758
- 2013 -
753
2014
744
- 2001 -
743
- 2011 -
720
MPiPS-01 2016
708
- 2017 -
355
MRPiPS-01 2017
266
Stopa bezrobocia
17

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
4060
Registration
915

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
4107
РЕГИСТРАЦИЯ
797

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności i komunikaty
2031
Zarządzenia wewnętrzne
1539
Kontrola zarządcza
151
Organizacje
90
Przydatne linki
78
Promocja MUP
77
Polityka szkoleniowa
69
Organizacje
1
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3632
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl