Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
630212
Kalendarium wydarzeń
221266
Chmura tagów
3954
Mapa witryny
3640
Polityka prywatności
2262
Redakcja strony
2248
Zastrzeżenia prawne
1217
Poleć znajomemu
1159

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
289274
Oferty pracy
65802
Oferty dla młodzieży
9676
Oferty pracy w kraju - CBOP
7046
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
4929

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
37263
Staże
28037
Szkolenia
15761
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
15496
Porady grupowe
13523
Bon stażowy
10798
Bon na zasiedlenie
9268
Bon szkoleniowy
8565
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
7911
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
7627
Bon zatrudnieniowy
7571
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
6787
Targi pracy
5577
Giełdy pracy
5402
Prace interwencyjne
4951
Zatrudnienie wspierane
4745
Program Aktywizacja i Integracja
4318
Komunikaty
4091
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
4068
Prace społecznie użyteczne
3937
Przygotowanie zawodowe dorosłych
3917
Program specjalny
3794
Archiwum
3641
Roboty publiczne
3466
GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
3228
Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
3020
Świadczenie aktywizacyjne
2940
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
2803
Grupowe informacje zawodowe
2650
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
2219

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
30409
Usługi elektroniczne
27120
Elektroniczna rezerwacja
8862
E-zapytanie
3991
Kreator CV
3685
Wyszukaj CV
2587
Dodaj CV
2362
ePUAP
1989
Newsletter
1768
Zapisz się w bazie firm
1228
E - zgłoszenie oferty pracy
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
68738
Harmonogram wypłat
17945
Rejestracja bezrobotnych
16229
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
14961
Dokumenty do pobrania
12743
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
12290
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
8861
Zasiłek dla bezrobotnych
7801
Wysokość świadczeń pieniężnych
6944
Punkt informacyjny
5291
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
4819
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
4161
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
3887
Dodatek aktywizacyjny
3580
Przyznanie statusu bezrobotnego
3569
Szkolenia
3510
Staż
3462
Rejestracja poszukujących pracy
3327
Staże
3126
Obowiązki bezrobotnych
3058
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2916
Bony dla osób do 30 roku życia
2631
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2408
Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
2350
Bon stażowy
2302
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2184
Prawa bezrobotnych
2144
Ubezpiecznie zdrowotne
2091
Studia podyplomowe
2024
Ważne linki
1971
Bon na zasiedlenie
1964
Prace interwencyjne
1946
Pośrednictwo pracy
1885
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1876
Bon zatrudnieniowy
1869
Szkolenia grupowe
1853
Bon szkoleniowy
1833
Dla bezrobotnych
1819
Baza firm
1768
Utrata statusu bezrobotnego
1758
Wydawanie zaświadczeń
1724
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1648
Świadczenia nienależne
1598
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1546
Zwrot kosztów zakwaterowania
1543
Zwrot kosztów przejazdu
1486
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1466
Szkolenie dla niepełnosprawnych
1457
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
1444
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1397
Poradnictwo zawodowe
1384
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1351
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1350
Obowiązki poszukujących pracy
1350
Prawa poszukujących pracy
1222
Dla poszukujących pracy
1217
Poradnictwo zawodowe
1209
Utrata statusu poszukującego pracy
1197
Program Aktywizacja i Integracja
1172
Punkt informacyjny
1122
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1085
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1059
Dokumenty do pobrania
1045
Wyposażenie stanowiska pracy
1042
Pośrednictwo pracy
1038
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1030
Program specjalny
1030
Egzaminy, licencje
1023
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
978
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
907
Zwrot dodatkowych kosztów
890
Pożyczka szkoleniowa
872
Informacja zawodowa
863
Publikacje
847
Porady indywidualne
837
Porady grupowe
760
Rejestracja przez Internet
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Punkt informacyjny
47522
Dokumenty do pobrania
17040
Formy wsparcia dla pracodawców
15845
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
13537
Staże
9282
Zgłoszenie oferty pracy
5849
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
5608
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
4357
ABC Pracodawców
4191
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
4137
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
3438
Konkursy i wyróżnienia
2657
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2631
Prace interwencyjne
2572
Zatrudnienie wspierane
2005
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
2005
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1953
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1888
Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
1854
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
1853
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1825
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1809
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1771
Formularz szkolenia
1723
Prace społecznie użyteczne
1697
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1591
Roboty publiczne
1583
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1546
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1522
Klub Pracodawców
1485
Członkowie Klubu
1456
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1441
Świadczenia aktywizacyjne
1434
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
1429
Bon stażowy
1396
Ważne linki
1360
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1180
Wymagane dokumenty
1136
Program specjalny
1133
Obowiązki pracodawców
1132
Aktualności Klubu
1128
Pośrednictwo pracy krajowe
1125
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1079
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1075
Wskazówki dla Pracodawcy
1037
Zwrot dodatkowych kosztów
981
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
966
Bon zatrudnieniowy
949
Zwolnienia monitorowane
948
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
928
Zasady udzielania pomocy publicznej
902
Prawa pracodawców
896
Targi pracy
827
Giełdy pracy
750
Publikacje
744
Laureaci konkursu
465

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
52848
Projekty innych instytucji i organizacji
39190
Zrealizowane
23020
Programy i projekty
19580
Aktualnie realizowane
19294
Partnerzy LPPS
14590
Galeria foto
12569
Wydarzenia i relacje
10079
Aktualności
7110
Mapa dojazdu
6394
Kierownictwo Urzędu Pracy
6298
Projekty partnerskie
4902
Statystyki i analizy
4473
Skrócona tablica informacyjna
4230
Dokumenty do pobrania
3982
Przydatne linki
3385
Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
3068
Projekty wieloletnie
2835
Adresy e-mail
2764
Zamówienia publiczne
2641
Zielona Linia
2637
Konkursy
2627
Rzecznik prasowy
2604
Ocena pracy Urzędu
2529
ePUAP
2267
Miejska Rada Rynku Pracy
2182
2015
1835
Monitoring zawodów
1828
Opracowania i analizy
1770
Tłumacz języka migowego
1740
Publikacje Urzędu
1718
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
1715
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1643
Zestawienia 2001-2017
1580
Ocena strony internetowej
1534
Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
1518
Podstawy prawne
1515
Historia
1411
Partnerstwa
1329
2016
1176
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
1168
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1023
MPiPS-01 2015
960
- 2015 -
883
- 2016 -
790
- 2006 -
763
- 2009 -
761
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
754
- 2008 -
753
MPiPS-01 2014
748
2013
746
- 2007 -
743
- 2014 -
732
2011
728
- 2004 -
724
2010
710
- 2002 -
707
- 2010 -
702
- 2005 -
701
- 2003 -
699
2014
690
2012
688
- 2012 -
683
- 2001 -
682
- 2013 -
682
- 2011 -
663
MPiPS-01 2016
640
2017
604
- 2017 -
283
MRPiPS-01 2017
199
Stopa bezrobocia
17

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
3781
Registration
853

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
3813
РЕГИСТРАЦИЯ
730

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności i komunikaty
1903
Zarządzenia wewnętrzne
1426
Kontrola zarządcza
144
Organizacje
86
Promocja MUP
74
Przydatne linki
72
Polityka szkoleniowa
67
Organizacje
1
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3376
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl