Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
588383
Kalendarium wydarzeń
217637
Mapa witryny
3254
Chmura tagów
2870
Polityka prywatności
2108
Redakcja strony
1998
Zastrzeżenia prawne
1116
Poleć znajomemu
1051

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
271725
Oferty pracy
60737
Oferty dla młodzieży
9297
Oferty pracy w kraju - CBOP
6634
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
4657

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
34926
Staże
25977
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
14327
Szkolenia
14287
Porady grupowe
12427
Bon stażowy
10181
Bon na zasiedlenie
8358
Bon szkoleniowy
8036
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
7190
Bon zatrudnieniowy
7123
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
7023
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
6334
Targi pracy
5224
Giełdy pracy
4978
Prace interwencyjne
4431
Zatrudnienie wspierane
4259
Komunikaty
3939
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
3779
Program Aktywizacja i Integracja
3760
Prace społecznie użyteczne
3643
Przygotowanie zawodowe dorosłych
3642
Archiwum
3469
Program specjalny
3305
Roboty publiczne
3222
GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
2845
Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
2746
Świadczenie aktywizacyjne
2605
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
2505
Grupowe informacje zawodowe
2427
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
1971

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
28419
Usługi elektroniczne
25349
Elektroniczna rezerwacja
8283
E-zapytanie
3673
Kreator CV
3372
Wyszukaj CV
2374
Dodaj CV
2142
ePUAP
1804
Newsletter
1633
Zapisz się w bazie firm
1089
E - zgłoszenie oferty pracy
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
68105
Rejestracja bezrobotnych
14903
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
13964
Harmonogram wypłat
13251
Dokumenty do pobrania
11695
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
11601
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
8313
Zasiłek dla bezrobotnych
7418
Wysokość świadczeń pieniężnych
6631
Punkt informacyjny
4931
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
4432
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3876
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
3604
Dodatek aktywizacyjny
3358
Przyznanie statusu bezrobotnego
3300
Szkolenia
3263
Staż
3227
Rejestracja poszukujących pracy
3064
Staże
2935
Obowiązki bezrobotnych
2847
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2692
Bony dla osób do 30 roku życia
2458
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2233
Bon stażowy
2192
Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
2189
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2029
Prawa bezrobotnych
1990
Ubezpiecznie zdrowotne
1958
Studia podyplomowe
1845
Ważne linki
1844
Bon na zasiedlenie
1818
Prace interwencyjne
1795
Pośrednictwo pracy
1755
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1752
Bon zatrudnieniowy
1735
Bon szkoleniowy
1727
Dla bezrobotnych
1708
Szkolenia grupowe
1702
Utrata statusu bezrobotnego
1619
Baza firm
1602
Wydawanie zaświadczeń
1583
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1534
Świadczenia nienależne
1467
Zwrot kosztów zakwaterowania
1430
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1424
Zwrot kosztów przejazdu
1374
Szkolenie dla niepełnosprawnych
1361
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1346
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
1332
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1273
Poradnictwo zawodowe
1266
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1260
Obowiązki poszukujących pracy
1252
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1244
Prawa poszukujących pracy
1123
Dla poszukujących pracy
1121
Poradnictwo zawodowe
1108
Utrata statusu poszukującego pracy
1097
Program Aktywizacja i Integracja
1077
Punkt informacyjny
1007
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
985
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
980
Wyposażenie stanowiska pracy
956
Dokumenty do pobrania
953
Egzaminy, licencje
949
Pośrednictwo pracy
946
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
940
Program specjalny
928
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
890
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
821
Zwrot dodatkowych kosztów
798
Pożyczka szkoleniowa
795
Informacja zawodowa
783
Publikacje
766
Porady indywidualne
754
Porady grupowe
697
Rejestracja przez Internet
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Punkt informacyjny
44065
Dokumenty do pobrania
15553
Formy wsparcia dla pracodawców
14822
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
12817
Staże
8695
Zgłoszenie oferty pracy
5297
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
5160
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3917
ABC Pracodawców
3818
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
3800
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
3101
Konkursy i wyróżnienia
2433
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2424
Prace interwencyjne
2357
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
1855
Zatrudnienie wspierane
1847
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1734
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1701
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
1696
Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
1691
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1677
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1674
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1581
Prace społecznie użyteczne
1546
Formularz szkolenia
1540
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1461
Roboty publiczne
1435
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1419
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1389
Klub Pracodawców
1367
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1345
Świadczenia aktywizacyjne
1315
Członkowie Klubu
1313
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
1312
Bon stażowy
1304
Ważne linki
1192
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1059
Wymagane dokumenty
1045
Aktualności Klubu
1037
Obowiązki pracodawców
1032
Program specjalny
1014
Pośrednictwo pracy krajowe
1004
Przygotowanie zawodowe dorosłych
978
Wskazówki dla Pracodawcy
956
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
946
Zwrot dodatkowych kosztów
881
Bon zatrudnieniowy
854
Zwolnienia monitorowane
845
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
833
Zasady udzielania pomocy publicznej
820
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
811
Prawa pracodawców
809
Targi pracy
732
Publikacje
681
Giełdy pracy
665
Laureaci konkursu
409

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
49624
Projekty innych instytucji i organizacji
36598
Zrealizowane
21846
Programy i projekty
18388
Aktualnie realizowane
18215
Partnerzy LPPS
13944
Galeria foto
11779
Wydarzenia i relacje
9640
Aktualności
6725
Kierownictwo Urzędu Pracy
5838
Mapa dojazdu
5777
Projekty partnerskie
4569
Statystyki i analizy
4176
Skrócona tablica informacyjna
3935
Dokumenty do pobrania
3629
Przydatne linki
3085
Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
2820
Projekty wieloletnie
2644
Adresy e-mail
2552
Zamówienia publiczne
2441
Rzecznik prasowy
2439
Zielona Linia
2428
Konkursy
2423
Ocena pracy Urzędu
2317
ePUAP
2090
Miejska Rada Rynku Pracy
1981
2015
1767
Monitoring zawodów
1683
Opracowania i analizy
1608
Tłumacz języka migowego
1592
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
1564
Publikacje Urzędu
1550
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1525
Zestawienia 2001-2017
1469
Ocena strony internetowej
1443
Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
1403
Podstawy prawne
1370
Historia
1265
Partnerstwa
1188
2016
1082
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
1069
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
929
MPiPS-01 2015
896
- 2015 -
817
- 2016 -
702
- 2009 -
695
- 2007 -
690
- 2008 -
690
- 2006 -
687
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
686
MPiPS-01 2014
681
2013
664
- 2004 -
659
2011
653
2010
651
- 2014 -
651
- 2002 -
639
- 2010 -
637
- 2005 -
633
- 2003 -
624
2014
624
- 2001 -
621
- 2012 -
613
2012
612
- 2013 -
608
- 2011 -
606
MPiPS-01 2016
565
2017
444
- 2017 -
198
MRPiPS-01 2017
135
Stopa bezrobocia
17

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
3493
Registration
777

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
3530
РЕГИСТРАЦИЯ
646

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności i komunikaty
1778
Zarządzenia wewnętrzne
1351
Kontrola zarządcza
142
Organizacje
84
Promocja MUP
73
Przydatne linki
72
Polityka szkoleniowa
67
Organizacje
1
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3058
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl