Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
807409
Kalendarium wydarzeń
236909
Mapa witryny
5069
Chmura tagów
4873
Redakcja strony
3138
Polityka prywatności
2890
Zastrzeżenia prawne
1578
Poleć znajomemu
1560

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
360731
Oferty pracy
86580
Oferty dla młodzieży
11259
Oferty pracy w kraju - CBOP
8819
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
6311

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
46899
Staże
34245
Szkolenia
20348
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
19301
Porady grupowe
17831
Bon stażowy
13411
Bon na zasiedlenie
12067
Bon szkoleniowy
10844
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
10026
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
9794
Bon zatrudnieniowy
9599
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
8401
Targi pracy
7628
Giełdy pracy
7262
Program specjalny
6548
Prace interwencyjne
6270
Zatrudnienie wspierane
6157
Program Aktywizacja i Integracja
5760
Komunikaty
5248
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
5129
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5090
Prace społecznie użyteczne
4965
Archiwum
4931
GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
4443
Roboty publiczne
4412
Świadczenie aktywizacyjne
4219
Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
4154
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
4040
Grupowe informacje zawodowe
3413
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
3117

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
38122
Usługi elektroniczne
34238
Elektroniczna rezerwacja
11086
E-zapytanie
5130
Kreator CV
4716
Wyszukaj CV
3266
Dodaj CV
3048
ePUAP
2611
Newsletter
2272
Zapisz się w bazie firm
1636
E - zgłoszenie oferty pracy
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
71057
Harmonogram wypłat
37382
Rejestracja bezrobotnych
21013
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
19277
Dokumenty do pobrania
16772
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
15139
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
11218
Zasiłek dla bezrobotnych
9147
Wysokość świadczeń pieniężnych
8231
Punkt informacyjny
6669
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
6173
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
5298
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
4973
Staż
4675
Przyznanie statusu bezrobotnego
4671
Szkolenia
4564
Rejestracja poszukujących pracy
4387
Dodatek aktywizacyjny
4373
Staże
3998
Obowiązki bezrobotnych
3872
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3731
Bony dla osób do 30 roku życia
3308
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3119
Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
3009
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2861
Bon stażowy
2780
Prawa bezrobotnych
2711
Ubezpiecznie zdrowotne
2638
Studia podyplomowe
2624
Bon na zasiedlenie
2567
Prace interwencyjne
2528
Ważne linki
2510
Szkolenia grupowe
2367
Pośrednictwo pracy
2365
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
2342
Bon szkoleniowy
2330
Bon zatrudnieniowy
2329
Utrata statusu bezrobotnego
2275
Baza firm
2258
Dla bezrobotnych
2247
Wydawanie zaświadczeń
2220
Stypendium z tytułu dalszej nauki
2103
Zwrot kosztów zakwaterowania
2045
Świadczenia nienależne
2015
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1992
Zwrot kosztów przejazdu
1987
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1938
Poradnictwo zawodowe
1899
Szkolenie dla niepełnosprawnych
1846
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1833
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
1808
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1767
Obowiązki poszukujących pracy
1734
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1724
Dla poszukujących pracy
1634
Prawa poszukujących pracy
1619
Program Aktywizacja i Integracja
1614
Poradnictwo zawodowe
1607
Utrata statusu poszukującego pracy
1594
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1474
Punkt informacyjny
1474
Program specjalny
1430
Wyposażenie stanowiska pracy
1410
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1392
Dokumenty do pobrania
1383
Pośrednictwo pracy
1372
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1350
Egzaminy, licencje
1346
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1334
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1252
Zwrot dodatkowych kosztów
1229
Pożyczka szkoleniowa
1174
Informacja zawodowa
1156
Porady indywidualne
1151
Publikacje
1143
Porady grupowe
1047
Rejestracja przez Internet
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Punkt informacyjny
62095
Dokumenty do pobrania
22972
Formy wsparcia dla pracodawców
19668
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
16918
Staże
11406
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
7690
Zgłoszenie oferty pracy
7595
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7213
ABC Pracodawców
5620
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
5353
Konkursy i wyróżnienia
3534
Prace interwencyjne
3407
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
3363
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2880
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
2699
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
2561
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2547
Zatrudnienie wspierane
2539
Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
2463
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
2405
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
2372
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2319
Formularz szkolenia
2258
Prace społecznie użyteczne
2196
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
2161
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
2122
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
2057
Roboty publiczne
2038
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
2036
Członkowie Klubu
1995
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1981
Klub Pracodawców
1920
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
1872
Świadczenia aktywizacyjne
1862
Bon stażowy
1854
Ważne linki
1826
Program specjalny
1646
Wymagane dokumenty
1633
Obowiązki pracodawców
1566
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1536
Pośrednictwo pracy krajowe
1530
Aktualności Klubu
1505
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1494
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1473
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
1433
Wskazówki dla Pracodawcy
1400
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1393
Zwrot dodatkowych kosztów
1343
Bon zatrudnieniowy
1306
Zwolnienia monitorowane
1272
Targi pracy
1231
Prawa pracodawców
1227
Zasady udzielania pomocy publicznej
1219
Giełdy pracy
1125
Publikacje
1044
Laureaci konkursu
738
Zezwolenie na pracę sezonową
671
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
346
Podstawy prawne, broszury i materiały informacyjne dot. zatrudnienia cudzoziemców
335

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
65933
Projekty innych instytucji i organizacji
47605
Zrealizowane
29351
Programy i projekty
24783
Aktualnie realizowane
24615
Partnerzy LPPS
18898
Galeria foto
15567
Wydarzenia i relacje
12666
Aktualności
9321
Mapa dojazdu
8379
Kierownictwo Urzędu Pracy
8077
Projekty partnerskie
6109
Statystyki i analizy
5741
Skrócona tablica informacyjna
5457
Dokumenty do pobrania
5348
Przydatne linki
4523
Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
4018
Adresy e-mail
3668
Projekty wieloletnie
3654
Zielona Linia
3553
Zamówienia publiczne
3434
Konkursy
3421
Rzecznik prasowy
3237
Ocena pracy Urzędu
3218
ePUAP
3020
Miejska Rada Rynku Pracy
2809
Opracowania i analizy
2496
Monitoring zawodów
2494
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
2474
Publikacje Urzędu
2418
Tłumacz języka migowego
2292
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2230
Podstawy prawne
2120
2015
2118
Zestawienia 2001-2018
2063
Ocena strony internetowej
2021
Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
2004
Historia
1910
Partnerstwa
1830
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
1583
2016
1475
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1404
2017
1327
MPiPS-01 2015
1240
- 2015 -
1167
- 2016 -
1108
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
1099
- 2014 -
1066
- 2006 -
1057
- 2008 -
1046
- 2009 -
1024
MPiPS-01 2014
1023
2013
1014
- 2007 -
1013
- 2010 -
1001
- 2012 -
996
- 2005 -
986
- 2004 -
985
2011
981
- 2002 -
976
2012
969
- 2013 -
968
- 2003 -
966
2010
957
- 2001 -
954
MPiPS-01 2016
952
- 2011 -
948
2014
935
- 2017 -
637
MRPiPS-01 2017
506
- 2018 -
150
MRPiPS-01 2018
112
Stopa bezrobocia
17
2018
14

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
5181
Registration
1126

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
5222
РЕГИСТРАЦИЯ
1034

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności i komunikaty
2425
Zarządzenia wewnętrzne
1899
Kontrola zarządcza
168
Organizacje
106
Przydatne linki
91
Promocja MUP
83
Polityka szkoleniowa
80
Organizacje
1
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4411
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl