Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
738477
Kalendarium wydarzeń
226850
Chmura tagów
4509
Mapa witryny
4489
Redakcja strony
2778
Polityka prywatności
2619
Zastrzeżenia prawne
1427
Poleć znajomemu
1362

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
334778
Oferty pracy
78948
Oferty dla młodzieży
10653
Oferty pracy w kraju - CBOP
8158
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
5778

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
43669
Staże
32559
Szkolenia
19178
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
18310
Porady grupowe
16963
Bon stażowy
12601
Bon na zasiedlenie
11328
Bon szkoleniowy
10102
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
9459
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
9173
Bon zatrudnieniowy
8958
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
7852
Targi pracy
6671
Giełdy pracy
6533
Prace interwencyjne
5862
Zatrudnienie wspierane
5760
Program specjalny
5496
Program Aktywizacja i Integracja
5310
Komunikaty
4958
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
4781
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4756
Archiwum
4630
Prace społecznie użyteczne
4629
Roboty publiczne
4134
GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
4023
Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
3815
Świadczenie aktywizacyjne
3787
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
3603
Grupowe informacje zawodowe
3145
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
2816

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
35455
Usługi elektroniczne
31667
Elektroniczna rezerwacja
10240
E-zapytanie
4688
Kreator CV
4359
Wyszukaj CV
2999
Dodaj CV
2782
ePUAP
2352
Newsletter
2074
Zapisz się w bazie firm
1459
E - zgłoszenie oferty pracy
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
70246
Harmonogram wypłat
30786
Rejestracja bezrobotnych
19420
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
17701
Dokumenty do pobrania
15378
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
14134
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
10465
Zasiłek dla bezrobotnych
8669
Wysokość świadczeń pieniężnych
7776
Punkt informacyjny
6179
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
5729
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
4886
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
4640
Przyznanie statusu bezrobotnego
4282
Staż
4214
Szkolenia
4188
Dodatek aktywizacyjny
4073
Rejestracja poszukujących pracy
4044
Staże
3694
Obowiązki bezrobotnych
3577
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3440
Bony dla osób do 30 roku życia
3082
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2866
Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
2734
Bon stażowy
2604
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2572
Prawa bezrobotnych
2487
Studia podyplomowe
2432
Ubezpiecznie zdrowotne
2406
Bon na zasiedlenie
2368
Prace interwencyjne
2324
Ważne linki
2311
Szkolenia grupowe
2179
Pośrednictwo pracy
2176
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
2170
Bon zatrudnieniowy
2160
Bon szkoleniowy
2150
Utrata statusu bezrobotnego
2087
Dla bezrobotnych
2072
Baza firm
2070
Wydawanie zaświadczeń
2023
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1936
Zwrot kosztów zakwaterowania
1851
Świadczenia nienależne
1847
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1805
Zwrot kosztów przejazdu
1792
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1753
Szkolenie dla niepełnosprawnych
1699
Poradnictwo zawodowe
1691
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
1668
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1665
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1611
Obowiązki poszukujących pracy
1574
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1573
Dla poszukujących pracy
1469
Poradnictwo zawodowe
1462
Prawa poszukujących pracy
1456
Utrata statusu poszukującego pracy
1440
Program Aktywizacja i Integracja
1429
Punkt informacyjny
1325
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1320
Wyposażenie stanowiska pracy
1271
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1258
Program specjalny
1255
Dokumenty do pobrania
1240
Pośrednictwo pracy
1235
Egzaminy, licencje
1218
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1209
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1183
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1113
Zwrot dodatkowych kosztów
1097
Pożyczka szkoleniowa
1040
Informacja zawodowa
1031
Porady indywidualne
1022
Publikacje
1020
Porady grupowe
923
Rejestracja przez Internet
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Punkt informacyjny
56843
Dokumenty do pobrania
20846
Formy wsparcia dla pracodawców
18273
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
15847
Staże
10650
Zgłoszenie oferty pracy
6960
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
6622
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
6429
ABC Pracodawców
5059
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
4923
Konkursy i wyróżnienia
3263
Prace interwencyjne
3074
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
3072
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2495
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
2364
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
2350
Zatrudnienie wspierane
2339
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2281
Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
2217
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
2196
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
2138
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2116
Formularz szkolenia
2055
Prace społecznie użyteczne
2014
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1946
Roboty publiczne
1864
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1837
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1837
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1810
Członkowie Klubu
1807
Klub Pracodawców
1759
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
1712
Świadczenia aktywizacyjne
1697
Bon stażowy
1692
Ważne linki
1647
Program specjalny
1453
Wymagane dokumenty
1443
Obowiązki pracodawców
1407
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1380
Pośrednictwo pracy krajowe
1380
Aktualności Klubu
1363
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1332
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1309
Wskazówki dla Pracodawcy
1248
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
1238
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1202
Zwrot dodatkowych kosztów
1192
Bon zatrudnieniowy
1178
Zwolnienia monitorowane
1128
Zasady udzielania pomocy publicznej
1091
Prawa pracodawców
1078
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
1071
Targi pracy
1064
Giełdy pracy
961
Publikacje
914
Laureaci konkursu
608
Zezwolenie na pracę sezonową
385
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
159
Podstawy prawne, broszury i materiały informacyjne dot. zatrudnienia cudzoziemców
150

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
61388
Projekty innych instytucji i organizacji
45535
Zrealizowane
27589
Programy i projekty
22942
Aktualnie realizowane
22767
Partnerzy LPPS
17666
Galeria foto
14826
Wydarzenia i relacje
11803
Aktualności
8610
Mapa dojazdu
7674
Kierownictwo Urzędu Pracy
7402
Projekty partnerskie
5673
Statystyki i analizy
5202
Skrócona tablica informacyjna
4981
Dokumenty do pobrania
4809
Przydatne linki
4052
Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
3641
Projekty wieloletnie
3363
Adresy e-mail
3327
Zielona Linia
3188
Zamówienia publiczne
3103
Konkursy
3087
Ocena pracy Urzędu
3011
Rzecznik prasowy
3009
ePUAP
2697
Miejska Rada Rynku Pracy
2536
Monitoring zawodów
2259
Opracowania i analizy
2247
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
2143
Publikacje Urzędu
2127
Tłumacz języka migowego
2029
2015
2007
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2005
Ocena strony internetowej
1857
Zestawienia 2001-2017
1851
Podstawy prawne
1846
Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
1800
Historia
1705
Partnerstwa
1590
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
1436
2016
1359
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1234
MPiPS-01 2015
1129
2017
1065
- 2015 -
1050
- 2016 -
986
- 2006 -
946
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
942
- 2008 -
940
- 2014 -
931
- 2009 -
921
MPiPS-01 2014
913
2013
910
- 2007 -
904
- 2004 -
882
- 2012 -
882
- 2010 -
881
- 2005 -
880
2011
874
- 2002 -
872
- 2003 -
863
2012
860
- 2013 -
860
2010
855
- 2001 -
843
- 2011 -
839
2014
831
MPiPS-01 2016
822
- 2017 -
496
MRPiPS-01 2017
380
Stopa bezrobocia
17

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
4698
Registration
1019

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
4772
РЕГИСТРАЦИЯ
918

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności i komunikaty
2301
Zarządzenia wewnętrzne
1775
Kontrola zarządcza
166
Organizacje
101
Przydatne linki
89
Promocja MUP
81
Polityka szkoleniowa
77
Organizacje
1
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4043
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl