Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
509818
Kalendarium wydarzeń
147638
Mapa witryny
2732
Chmura tagów
2552
Polityka prywatności
1828
Redakcja strony
1736
Zastrzeżenia prawne
999
Poleć znajomemu
910

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
238985
Oferty pracy
52193
Oferty dla młodzieży
8196
Oferty pracy w kraju - CBOP
5995
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
4142

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
30791
Staże
22382
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
12131
Szkolenia
11848
Porady grupowe
10844
Bon stażowy
9117
Bon szkoleniowy
7154
Bon na zasiedlenie
6822
Bon zatrudnieniowy
6361
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
6025
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
5932
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
5494
Targi pracy
4651
Giełdy pracy
4398
Prace interwencyjne
3571
Zatrudnienie wspierane
3561
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
3282
Prace społecznie użyteczne
3235
Komunikaty
3207
Archiwum
3135
Program Aktywizacja i Integracja
3119
Przygotowanie zawodowe dorosłych
3117
Roboty publiczne
2814
Program specjalny
2679
GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
2373
Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
2205
Grupowe informacje zawodowe
2145
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
2049
Świadczenie aktywizacyjne
2034
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
1588

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
25011
Usługi elektroniczne
22413
Elektroniczna rezerwacja
7260
E-zapytanie
3146
Kreator CV
2889
Wyszukaj CV
1980
Dodaj CV
1810
ePUAP
1528
Newsletter
1436
Zapisz się w bazie firm
930
E - zgłoszenie oferty pracy
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
64629
Rejestracja bezrobotnych
12870
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
12030
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
10229
Dokumenty do pobrania
10206
Harmonogram wypłat
7404
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7386
Zasiłek dla bezrobotnych
6635
Wysokość świadczeń pieniężnych
5846
Punkt informacyjny
4353
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
3865
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3398
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
3066
Dodatek aktywizacyjny
2933
Przyznanie statusu bezrobotnego
2867
Szkolenia
2837
Staż
2817
Rejestracja poszukujących pracy
2682
Staże
2594
Obowiązki bezrobotnych
2477
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2340
Bony dla osób do 30 roku życia
2134
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1980
Bon stażowy
1965
Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1932
Prawa bezrobotnych
1778
Ubezpiecznie zdrowotne
1730
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
1692
Ważne linki
1629
Studia podyplomowe
1612
Pośrednictwo pracy
1555
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1551
Bon na zasiedlenie
1550
Prace interwencyjne
1543
Bon szkoleniowy
1532
Bon zatrudnieniowy
1501
Szkolenia grupowe
1496
Dla bezrobotnych
1491
Utrata statusu bezrobotnego
1421
Baza firm
1415
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1371
Wydawanie zaświadczeń
1359
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1242
Świadczenia nienależne
1241
Szkolenie dla niepełnosprawnych
1235
Zwrot kosztów zakwaterowania
1224
Zwrot kosztów przejazdu
1199
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1180
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
1163
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1145
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1114
Poradnictwo zawodowe
1109
Obowiązki poszukujących pracy
1108
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1091
Poradnictwo zawodowe
999
Prawa poszukujących pracy
991
Dla poszukujących pracy
970
Utrata statusu poszukującego pracy
948
Program Aktywizacja i Integracja
944
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
867
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
860
Punkt informacyjny
856
Wyposażenie stanowiska pracy
845
Dokumenty do pobrania
838
Pośrednictwo pracy
827
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
823
Egzaminy, licencje
802
Program specjalny
786
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
775
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
716
Informacja zawodowa
699
Zwrot dodatkowych kosztów
678
Pożyczka szkoleniowa
668
Porady indywidualne
658
Publikacje
638
Porady grupowe
611
Rejestracja przez Internet
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Punkt informacyjny
37939
Dokumenty do pobrania
13149
Formy wsparcia dla pracodawców
12881
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
11170
Staże
7525
Zgłoszenie oferty pracy
4570
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4424
ABC Pracodawców
3282
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3268
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
3205
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2569
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2097
Konkursy i wyróżnienia
2027
Prace interwencyjne
1958
Zatrudnienie wspierane
1623
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
1588
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1511
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1485
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1481
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
1468
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1437
Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
1435
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1361
Prace społecznie użyteczne
1331
Formularz szkolenia
1317
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1248
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1227
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1221
Klub Pracodawców
1214
Roboty publiczne
1190
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1173
Bon stażowy
1156
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
1148
Świadczenia aktywizacyjne
1135
Członkowie Klubu
1091
Ważne linki
987
Obowiązki pracodawców
910
Aktualności Klubu
891
Wymagane dokumenty
885
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
881
Pośrednictwo pracy krajowe
872
Program specjalny
859
Przygotowanie zawodowe dorosłych
831
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
821
Wskazówki dla Pracodawcy
813
Zwrot dodatkowych kosztów
751
Bon zatrudnieniowy
714
Zwolnienia monitorowane
711
Prawa pracodawców
697
Zasady udzielania pomocy publicznej
688
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
680
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
648
Targi pracy
624
Giełdy pracy
565
Publikacje
565
Laureaci konkursu
328

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
43824
Projekty innych instytucji i organizacji
27455
Zrealizowane
16907
Programy i projekty
16319
Aktualnie realizowane
16035
Partnerzy LPPS
12751
Galeria foto
9753
Wydarzenia i relacje
8000
Aktualności
5296
Kierownictwo Urzędu Pracy
5065
Mapa dojazdu
5052
Projekty partnerskie
3889
Statystyki i analizy
3681
Skrócona tablica informacyjna
3412
Dokumenty do pobrania
3092
Przydatne linki
2582
Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
2431
Projekty wieloletnie
2287
Adresy e-mail
2214
Rzecznik prasowy
2171
Konkursy
2105
Zamówienia publiczne
2093
Zielona Linia
2061
Ocena pracy Urzędu
1851
ePUAP
1818
Miejska Rada Rynku Pracy
1650
2015
1633
Monitoring zawodów
1441
Opracowania i analizy
1371
Tłumacz języka migowego
1363
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1318
Publikacje Urzędu
1300
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
1280
Zestawienia 2001-2017
1251
Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
1233
Podstawy prawne
1174
Ocena strony internetowej
1171
Historia
1036
Partnerstwa
1019
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
945
2016
936
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
821
MPiPS-01 2015
811
- 2015 -
713
MPiPS-01 2014
599
- 2007 -
585
- 2008 -
584
- 2009 -
579
- 2006 -
574
- 2016 -
563
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
554
- 2004 -
547
- 2014 -
542
2011
537
- 2005 -
533
- 2010 -
530
- 2002 -
529
- 2003 -
529
2013
524
2010
520
- 2013 -
520
- 2012 -
519
- 2001 -
518
- 2011 -
509
2014
493
2012
487
MPiPS-01 2016
466
2017
93
- 2017 -
42
MPiPS-01 2017
31
Stopa bezrobocia
17

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
2983
Registration
654

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
2999
РЕГИСТРАЦИЯ
542

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności i komunikaty
1576
Zarządzenia wewnętrzne
1200
Kontrola zarządcza
122
Organizacje
71
Promocja MUP
65
Polityka szkoleniowa
58
Przydatne linki
53
Organizacje
1
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2696
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl