Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
479541
Kalendarium wydarzeń
145386
Mapa witryny
2521
Chmura tagów
2427
Polityka prywatności
1733
Redakcja strony
1658
Zastrzeżenia prawne
941
Poleć znajomemu
856

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
225013
Oferty pracy
49219
Oferty dla młodzieży
7912
Oferty pracy w kraju - CBOP
5738
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
3941

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
29002
Staże
20937
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
11241
Szkolenia
10851
Porady grupowe
10161
Bon stażowy
8708
Bon szkoleniowy
6753
Bon na zasiedlenie
6183
Bon zatrudnieniowy
6003
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
5635
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
5436
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
5184
Targi pracy
4182
Giełdy pracy
4128
Zatrudnienie wspierane
3297
Prace interwencyjne
3238
Komunikaty
3137
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
3113
Prace społecznie użyteczne
3064
Archiwum
3021
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2927
Program Aktywizacja i Integracja
2836
Roboty publiczne
2677
Program specjalny
2436
GRANT na utworzenie stanowiska pracy jako TELEPRACY
2171
Grupowe informacje zawodowe
2013
Świadczenie aktywizacyjne zatrudnienia rodzica
2007
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1845
Świadczenie aktywizacyjne
1822
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
1449

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
23666
Usługi elektroniczne
21169
Elektroniczna rezerwacja
6870
E-zapytanie
2924
Kreator CV
2725
Wyszukaj CV
1850
Dodaj CV
1711
ePUAP
1426
Newsletter
1348
Zapisz się w bazie firm
863
E - zgłoszenie oferty pracy
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
60970
Rejestracja bezrobotnych
12221
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
11046
Dokumenty do pobrania
9634
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
9507
Harmonogram wypłat
7076
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
6950
Zasiłek dla bezrobotnych
6313
Wysokość świadczeń pieniężnych
5549
Punkt informacyjny
4137
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
3655
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3208
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
2886
Dodatek aktywizacyjny
2774
Przyznanie statusu bezrobotnego
2695
Szkolenia
2660
Staż
2642
Rejestracja poszukujących pracy
2531
Staże
2466
Obowiązki bezrobotnych
2365
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2216
Bony dla osób do 30 roku życia
2019
Bon stażowy
1884
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1873
Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1806
Prawa bezrobotnych
1670
Ubezpiecznie zdrowotne
1647
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
1568
Ważne linki
1536
Studia podyplomowe
1517
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1470
Pośrednictwo pracy
1466
Bon na zasiedlenie
1463
Prace interwencyjne
1457
Bon szkoleniowy
1444
Szkolenia grupowe
1418
Dla bezrobotnych
1410
Bon zatrudnieniowy
1378
Utrata statusu bezrobotnego
1353
Baza firm
1314
Wydawanie zaświadczeń
1300
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1289
Szkolenie dla niepełnosprawnych
1179
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1169
Świadczenia nienależne
1160
Zwrot kosztów zakwaterowania
1143
Zwrot kosztów przejazdu
1133
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1107
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
1095
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1074
Obowiązki poszukujących pracy
1058
Poradnictwo zawodowe
1054
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1043
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1025
Poradnictwo zawodowe
941
Prawa poszukujących pracy
932
Dla poszukujących pracy
908
Utrata statusu poszukującego pracy
892
Program Aktywizacja i Integracja
862
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
817
Punkt informacyjny
811
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
811
Wyposażenie stanowiska pracy
797
Dokumenty do pobrania
786
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
774
Pośrednictwo pracy
770
Egzaminy, licencje
753
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
730
Program specjalny
702
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
669
Informacja zawodowa
656
Zwrot dodatkowych kosztów
632
Pożyczka szkoleniowa
615
Porady indywidualne
614
Publikacje
599
Porady grupowe
578
Rejestracja przez Internet
2

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Punkt informacyjny
35487
Dokumenty do pobrania
12346
Formy wsparcia dla pracodawców
11998
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10412
Staże
7047
Zgłoszenie oferty pracy
4351
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4070
ABC Pracodawców
3106
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3102
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
2988
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2437
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2007
Konkursy i wyróżnienia
1920
Prace interwencyjne
1810
Zatrudnienie wspierane
1526
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
1482
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1407
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1395
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
1379
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1369
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1343
Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
1327
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1285
Formularz szkolenia
1248
Prace społecznie użyteczne
1234
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1179
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1147
Klub Pracodawców
1142
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1138
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1118
Roboty publiczne
1114
Bon stażowy
1104
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)
1074
Świadczenia aktywizacyjne
1073
Członkowie Klubu
1032
Ważne linki
920
Obowiązki pracodawców
854
Aktualności Klubu
852
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
837
Wymagane dokumenty
836
Pośrednictwo pracy krajowe
836
Program specjalny
780
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
772
Przygotowanie zawodowe dorosłych
772
Wskazówki dla Pracodawcy
760
Zwrot dodatkowych kosztów
708
Zwolnienia monitorowane
675
Bon zatrudnieniowy
673
Zasady udzielania pomocy publicznej
653
Prawa pracodawców
648
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
612
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
581
Targi pracy
564
Publikacje
529
Giełdy pracy
498
Laureaci konkursu
288

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
41492
Projekty innych instytucji i organizacji
25891
Zrealizowane
16340
Programy i projekty
15365
Aktualnie realizowane
15059
Partnerzy LPPS
12208
Galeria foto
9236
Wydarzenia i relacje
7683
Aktualności
5049
Mapa dojazdu
4825
Kierownictwo Urzędu Pracy
4791
Projekty partnerskie
3729
Statystyki i analizy
3491
Skrócona tablica informacyjna
3193
Dokumenty do pobrania
2885
Przydatne linki
2398
Statut prawny i struktura organizacyjna Miejskiego Urzędu Pracy
2277
Projekty wieloletnie
2157
Adresy e-mail
2091
Rzecznik prasowy
2044
Konkursy
1999
Zamówienia publiczne
1950
Zielona Linia
1937
Ocena pracy Urzędu
1723
ePUAP
1716
2015
1582
Miejska Rada Rynku Pracy
1537
Monitoring zawodów
1351
Opracowania i analizy
1294
Tłumacz języka migowego
1293
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1220
Publikacje Urzędu
1219
Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne
1186
Zestawienia 2001-2016
1175
Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01
1157
Ocena strony internetowej
1122
Podstawy prawne
1109
Historia
964
Partnerstwa
961
Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych MPiPS-07
878
2016
860
MPiPS-01 2015
783
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
769
- 2015 -
682
MPiPS-01 2014
554
- 2008 -
551
- 2007 -
549
- 2009 -
542
- 2006 -
534
- 2016 -
512
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
510
- 2004 -
509
- 2014 -
498
2011
497
- 2003 -
494
- 2002 -
493
- 2005 -
490
- 2012 -
490
- 2010 -
488
- 2013 -
482
- 2001 -
478
- 2011 -
473
2013
470
2012
456
2014
455
2010
455
MPiPS-01 2016
421
Stopa bezrobocia
17

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
2812
Registration
610

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
2832
РЕГИСТРАЦИЯ
513

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności i komunikaty
1444
Zarządzenia wewnętrzne
1047
Kontrola zarządcza
110
Organizacje
64
Polityka szkoleniowa
55
Promocja MUP
54
Przydatne linki
48
Organizacje
1
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2577
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl