Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej

(2015-07-17)

Fundacja Fuga Mundi zaprasza niepełnosprawne osoby z terenu Miasta Lublin do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu:

”Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych- edycja 2015 r.”

 

W okresie od 01 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejskim Urzędem Pracy oraz Spółdzielnią Socjalną „Koziołek” w Lublinie będziemy realizować Projekt współfinansowany  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 W 2015 roku przeprowadzimy działania przygotowujące grupę 10 osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,  skierowane w ramach kontraktów socjalnych do uczestnictwa w Klubie  Integracji Społecznej i udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, w tym poprzez zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu edukacyjno-szkoleniowego w okresie od VII-XII 2015 roku ukierunkowanego na przyszłą aktywność zawodową, a w 2016 r. na zorganizowaniu i realizacji jednej z form zatrudnienia wspieranego i/lub udzieleniu pomocy w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i/lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

 Adresaci Projektu.

Osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Lublin, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowane w MUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w 2015 roku  skierowane przez pracowników socjalnych MOPR w Lublinie do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, w ramach kontraktów socjalnych.

Zgodnie z ofertą na realizację Projektu, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby niepełnosprawne w wieku do 25 lat oraz w wieku 50+, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

 Cele Projektu.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie samodzielności i niezależności oraz poprawa kondycji psychofizycznej 10 osób niepełnosprawnych, ułatwiając podjęcie aktywności zawodowej oraz umożliwiając im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, z wykorzystaniem ich indywidualnego potencjału.

 OFERTA WSPARCIA OBEJMUJE:

 I. Organizacja i przeprowadzenie grupowych zajęć z zakresu reintegracji społecznej w 2015 roku, w tym:

a)    Indywidualna, wstępna diagnoza osobowościowa uczestników – 12 osób x śr 2godz.,

b)    indywidualna szczegółowa diagnoza osobowościowa uczestników – 10 osób x śr 2godz.,

c)     indywidualne zajęcia psycho-edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej - 10osób x 2godz.,

d)    grupowe zajęcia w formie warsztatów psychoedukacyjnych - 5spotkań x10osób x 6godz.,

e)    grupowe poradnictwo prawne – 10osób x 1 spotkanie x 6godz.

f)     indywidualne poradnictwo prawne –10osób x śr 2godz.,

g)    indywidualne zajęcia usprawniające ruchowo – 10 osób x 10 godz.

h)    animacja/organizacja grupowych i indywidualnych alternatywnych form spędzania czasu wolnego - wycieczki, ogniska, wyjścia do kina, teatru, itp. – 10 osób

 II. Organizacja i przeprowadzenie grupowych zajęć z zakresu reintegracji zawodowej w 2015 roku, w tym:

a)    indywidualne wstępne badanie preferencji i zainteresowań zawodowych uczestników -12 osób x śr 2godz.

b)    indywidualne szczegółowe badania preferencji i zainteresowań zawodowych i opracowanie IPD dla każdego uczestnika -10 osób x średnio5 godz./os.

c)     grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej – 10 osób x 5 spotkań x 6godz.

d)    grupowe praktyki zawodowe/trening pracy - zajęcia teoretyczne i praktyczne w grupie budowlanej albo w grupie gospodarczo-porządkowej (5osób x 20 spotkań x 6godz.)

e)    realizacja w 2016 roku  jednej z form zatrudnienia wspieranego lub pomoc dla podejmujących zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej/ w tym w formie spółdzielni socjalnej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy także po szczegółowe informacje do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 10:00-14:00, tel. 81 534-26-01 lub do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Filii/ Sekcji MOPR w Lublinie.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 258164
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl