Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuu2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmK2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pu2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aa2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYe2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694u2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFK2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOu2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnK2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTUfykpP6xfnf0CLDo91_lMvoSOMA41zoNIWY6QsPpK_CQ

Wydawanie zaświadczeń

Spełniając ustawowe zadania i mając na myśli dobro osób zarejestrowanych w MUP Lublin wydawane są następujące zaświadczenia dla bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy:

 • zaświadczenie dla odnośnych władz (Komornik, Sąd, Urząd Gminy, Urząd Miasta i Gminy, ZUS);
 • zaświadczenie dla Zakładu Opieki Zdrowotnej;
 • i inne.

W związku z wdrożeniem informatycznego systemu komunikacji pomiędzy MOPR Lublin a MUP Lublin uprzejmie informujemy, że od stycznia 2014 r. nie ma konieczności pobierania zaświadczeń dla potrzeb MOPR.
Dane osób zarejestrowanych w MUP Lublin pobierane są za pomocą systemu informatycznego bezpośrednio przez pracowników socjalnych.

Udostępnianie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami).

Stan przyjmowanych spraw oraz kolejność ich załatwiania (rozstrzygania):

 1. Uprawnione podmioty, osoby bezrobotne, poszukujące pracy zarejestrowane w  MUP - na bieżąco.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Lidia Jarosz- zaświadczenia dot. statusu, RP7 i pobranych świadczeń Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Hucał- zaświadczenia dot. statusu, RP7 i pobranych świadczeń Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
Zofia Długosz- zaświadczenia dot. statusu, RP7 i pobranych świadczeń Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl
Magdalena Zbysław - zaświadczenia dot. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 93 mup@mup.lublin.pl
Emilia Kosik - zaświadczenia dot. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Inspektor 81 466 52 93 mup@mup.lublin.pl
Monika Pieśko - zaświadczenia dot. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2015-05-28 08:57 | Redagował: Tomasz Lachowski 2015-06-22
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2224
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuujJE0nQ_w-JWqT7LlGeGqu10oN4LU1XKIQz3S7o5_jcA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCjJE0nQ_w-JWqT7LlGeGqu10oN4LU1XKIQz3S7o5_jcA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SjJE0nQ_w-JWqT7LlGeGqu10oN4LU1XKIQz3S7o5_jcA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mjJE0nQ_w-JWqT7LlGeGqu10oN4LU1XKIQz3S7o5_jcA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByejJE0nQ_w-JWqT7LlGeGqu10oN4LU1XKIQz3S7o5_jcA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOjJE0nQ_w-JWqT7LlGeGqu10oN4LU1XKIQz3S7o5_jcA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOjJE0nQ_w-JWqT7LlGeGqu10oN4LU1XKIQz3S7o5_jcA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSjJE0nQ_w-JWqT7LlGeGqu10oN4LU1XKIQz3S7o5_jcA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOjJE0nQ_w-JWqT7LlGeGqu10oN4LU1XKIQz3S7o5_jcA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzu2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0C2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZK2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csai2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgq2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxG2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMa2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Ae2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSte2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gO2m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII22m3Tnro0FVsb2iMi6C3LRgAxu90gfJ04s-ar7pPXhvA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl