Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aayS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTWRsX6RvLI3cVv3Yv2q4iwAubglS9J_gciIupRlXFvckRJDe6bRdW86hMP-2T1x6R6kC72-26or57Em5-W4TESX

Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione

Osoba bezrobotna i inna uprawniona osoba może ubiegać się o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie poprzez złożenie Wniosku o skierowanie na szkolenie wraz z uzasadnieniem celowości odbycia wskazanego szkolenia.

Druki wniosków znajdują się w:

 • Informacji MUP – pokój nr 1,
 • Referacie Szkoleń -pokój 207,
 • Referacie Poradnictwa Zawodowego i Pomocy w Aktywnym Poszukiwaniu Pracy - pokój nr 202, 208, 209,
 • na stronie internetowej MUP: www.mup.lublin.pl.

W przypadku posiadania możliwości zatrudnienia pod warunkiem ukończenia wskazanego szkolenia dodatkowo do Wniosku o skierowanie na szkolenie dołączane jest uzasadnienie celowości szkolenia w formie uprawdopodobnienia uzyskania zatrudnienia.

Osoba bezrobotna i inna uprawniona osoba planująca uruchomienie działalności gospodarczej po ukończeniu wskazanego szkolenia dodatkowo do Wniosku o skierowanie na szkolenie dołącza uzasadnienie celowości szkolenia w formie opisu planowanej działalności gospodarczej.

Do wniosku o skierowanie na szkolenie może być załączona informacja o wskazanym szkoleniu, uwzględniająca: nazwę i termin szkolenia, nazwę i adres wskazanej instytucji szkoleniowej, koszt szkolenia oraz inne istotne informacje o wskazanym szkoleniu.

Pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, może ubiegać się o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie poprzez złożenie stosownego Wniosku.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w MUP jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie poprzez złożenie Wniosku o skierowanie na szkolenie wraz z uprawdopodobnieniem, że wskazane szkolenie zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy.

Wypełniony wniosek o skierowanie na szkolenie składa się w kancelarii MUP (pokój 101).

Kompletny, sprawdzony pod względem formalnym wniosek opiniowany jest przez doradcę zawodowego w uzgodnieniu z pośrednikiem pracy oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego celem ustalenia zasadności skierowania na wskazane szkolenie.

Decyzję dotyczącą sposobu rozpatrzenia wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną podejmuje Dyrektor MUP.

Osoba bezrobotna i inna uprawniona osoba wnioskująca o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie informowana jest na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie  w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy poddanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób. Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:


Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione [ 3 ]
plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 03-01-18 11:50 448.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 448.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu. 28-10-11 14:55 105.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.27KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej 28-10-11 14:54 97.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.7KB) pobierz
Utworzono: 2013-08-29 09:14 | Redagował: Anna Bobel 2017-02-03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1771
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusRH1mxzoeotYrnLjX0-K_JQSneqB9kIHb9_obU3HhppKw3n2fh1zj4PJW4hqly_uyPhy34doZUsHWxZYSRRKxJ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RARH1mxzoeotYrnLjX0-K_JQSneqB9kIHb9_obU3HhppKw3n2fh1zj4PJW4hqly_uyPhy34doZUsHWxZYSRRKxJ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QRH1mxzoeotYrnLjX0-K_JQSneqB9kIHb9_obU3HhppKw3n2fh1zj4PJW4hqly_uyPhy34doZUsHWxZYSRRKxJ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kRH1mxzoeotYrnLjX0-K_JQSneqB9kIHb9_obU3HhppKw3n2fh1zj4PJW4hqly_uyPhy34doZUsHWxZYSRRKxJ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycRH1mxzoeotYrnLjX0-K_JQSneqB9kIHb9_obU3HhppKw3n2fh1zj4PJW4hqly_uyPhy34doZUsHWxZYSRRKxJ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMRH1mxzoeotYrnLjX0-K_JQSneqB9kIHb9_obU3HhppKw3n2fh1zj4PJW4hqly_uyPhy34doZUsHWxZYSRRKxJ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMRH1mxzoeotYrnLjX0-K_JQSneqB9kIHb9_obU3HhppKw3n2fh1zj4PJW4hqly_uyPhy34doZUsHWxZYSRRKxJ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQRH1mxzoeotYrnLjX0-K_JQSneqB9kIHb9_obU3HhppKw3n2fh1zj4PJW4hqly_uyPhy34doZUsHWxZYSRRKxJ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMRH1mxzoeotYrnLjX0-K_JQSneqB9kIHb9_obU3HhppKw3n2fh1zj4PJW4hqly_uyPhy34doZUsHWxZYSRRKxJ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMayS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOyS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2yS1Y3InXuGuia2QVR4dsw2S7feFyll6qECR-z4qlTy3rwMsnJgcWU6fTMBOiNLGrSSBrWkumSA3F_BgPPS0FY

Projektowanie stron: IntraCOM.pl