Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTUl1U4_feW4mS-oWlmJC7JTxtFAqxbe10d6fTYvIyElWEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

Szkolenie dla niepełnosprawnych

Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

 • braku kwalifikacji zawodowej,
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Zasady kierowania osób na szkolenie

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy kieruje osobę niepełnosprawną na szkolenie:

 • z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu,
 • na wniosek zainteresowanego, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wymienionych powyżej, a koszt tego szkolenia nie przekroczy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Koszty szkolenia finansowane są w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

 • bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy,
 • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia dla niepełnosprawnych [ 2 ]
plik w formacie PDF Formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 21-10-11 13:36 62.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.14KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu 21-10-11 13:36 105.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.27KB) pobierz
Utworzono: 2015-05-28 12:38 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1846
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuv4DM1wyczrymJNRlUnBkapTPIYURzoW_7DM7p4yvg9nA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RD4DM1wyczrymJNRlUnBkapTPIYURzoW_7DM7p4yvg9nA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_T4DM1wyczrymJNRlUnBkapTPIYURzoW_7DM7p4yvg9nA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1n4DM1wyczrymJNRlUnBkapTPIYURzoW_7DM7p4yvg9nA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByf4DM1wyczrymJNRlUnBkapTPIYURzoW_7DM7p4yvg9nA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsP4DM1wyczrymJNRlUnBkapTPIYURzoW_7DM7p4yvg9nA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDP4DM1wyczrymJNRlUnBkapTPIYURzoW_7DM7p4yvg9nA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDT4DM1wyczrymJNRlUnBkapTPIYURzoW_7DM7p4yvg9nA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtP4DM1wyczrymJNRlUnBkapTPIYURzoW_7DM7p4yvg9nA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOV6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2V6JaCUYyjJEt9UrwZL3TBcW8OzR1Zb6k7bCXVXbvI8g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl