Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTUSBWpZkJSGp_6HkQEQ-G76Grfs8eaGRkq3-hydH2YBLA

Szkolenia grupowe

Szkolenia grupowe są to szkolenia zlecane instytucjom szkoleniowym dla grup osób uprawnionych, kierowanych przez urząd pracy. Kierowanie na szkolenia grupowe osób uprawnionych odbywa się zgodnie z planem szkoleń. Plan szkoleń sporządza się na okres jednego roku, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkolenia.

Plan szkoleń upowszechniany jest w siedzibie urzędu (tablice ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Szkolenia organizowane przez MUP odbywają się w instytucjach szkoleniowych posiadających wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Zlecenie organizacji szkoleń grupowych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm./.

Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby zgłaszają swoje potrzeby szkoleniowe na przygotowanych przez MUP formularzach. Druki formularzy znajdują się w:

 • informacji MUP - pokój nr 1,
 • Referacie Szkoleń - pokój 207
 • Referacie Poradnictwa Zawodowego i Pomocy w Aktywnym Poszukiwaniu Pracy - pokoje nr 202. 208, 209,
 • na stronie internetowej MUP: www.mup.lublin.pl.

Wypełniony formularz składa się u doradcy zawodowego MUP w Lublinie (pokój nr 202, 208, 209 – II piętro), który świadczy pomoc w wyborze kierunku szkolenia oraz określa predyspozycje do wykonywania zawodu uzyskanego w wyniku szkolenia.

Złożenie formularza badającego potrzeby szkoleniowe osoby bezrobotnej i innej uprawnionej osoby nie stanowi wszczęcia postępowania o zakwalifikowanie na szkolenie.

Informacje pozyskane z rozpoznania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób stanowią materiał badawczy, który jest wykorzystany w:

 • naborze kandydatów na szkolenia grupowe objęte planem szkoleń MUP w Lublinie na bieżący rok,
 • przygotowaniu planu szkoleń na kolejny rok kalendarzowy.

Naboru kandydatów na szkolenia grupowe w oparciu o plan szkoleń MUP w Lublinie wraz z opracowaniem listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu dokonuje Zespół ds. kwalifikacji na szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób powołany Zarządzeniem Dyrektora MUP w Lublinie.

O wynikach kwalifikacji do udziału w szkoleniu osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby zawiadamiane są pisemnie.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe [ 2 ]
plik w formacie PDF formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 21-10-11 13:56 62.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.14KB) pobierz
plik w formacie PDF formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 20-09-17 13:08 236.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 236.32KB) pobierz
Utworzono: 2013-08-28 11:30 | Redagował: Anna Bobel 2017-02-03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2368
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuv5DZaBiHA-IRbVvZa17W9DjcBKGOCCTof_tXYT_HR65w

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RD5DZaBiHA-IRbVvZa17W9DjcBKGOCCTof_tXYT_HR65w

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_T5DZaBiHA-IRbVvZa17W9DjcBKGOCCTof_tXYT_HR65w

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1n5DZaBiHA-IRbVvZa17W9DjcBKGOCCTof_tXYT_HR65w

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByf5DZaBiHA-IRbVvZa17W9DjcBKGOCCTof_tXYT_HR65w

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsP5DZaBiHA-IRbVvZa17W9DjcBKGOCCTof_tXYT_HR65w

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDP5DZaBiHA-IRbVvZa17W9DjcBKGOCCTof_tXYT_HR65w

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDT5DZaBiHA-IRbVvZa17W9DjcBKGOCCTof_tXYT_HR65w

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtP5DZaBiHA-IRbVvZa17W9DjcBKGOCCTof_tXYT_HR65w

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNkyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1kyKZa41cHElc5l1w07pVYyeX749BW-Y9EZcFhJKLBIA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl