Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTU2YTK-OldczRH4H-oxzeWjN04KWN2urWn9rGMobLdZ6qt6zKQKWlLw49aDQ6r9iJ56JDmr22arZ9U8ixCyLgni

Stypendium z tytułu dalszej nauki

Warunki

 1. Warunki otrzymania stypendium:
  Stypendium może zostać przyznanena wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Lublinie podjęła dalszą naukę:  
  • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
  • w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
  Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 2. Wysokość stypendium:
  100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z poźn. zm.).

 3. Okres przysługiwania:
  • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,
  • starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Stypendium z tytułu podjęcia nauki przyznawane jest na wniosek bezrobotnego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Lidia Jarosz Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2013-08-28 14:02 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2157
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutONDXBONeIyjkxefksABkWzTTvgfKMXov_e_wzp-92hg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBONDXBONeIyjkxefksABkWzTTvgfKMXov_e_wzp-92hg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RONDXBONeIyjkxefksABkWzTTvgfKMXov_e_wzp-92hg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lONDXBONeIyjkxefksABkWzTTvgfKMXov_e_wzp-92hg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydONDXBONeIyjkxefksABkWzTTvgfKMXov_e_wzp-92hg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNONDXBONeIyjkxefksABkWzTTvgfKMXov_e_wzp-92hg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNONDXBONeIyjkxefksABkWzTTvgfKMXov_e_wzp-92hg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRONDXBONeIyjkxefksABkWzTTvgfKMXov_e_wzp-92hg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNONDXBONeIyjkxefksABkWzTTvgfKMXov_e_wzp-92hg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPwWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3wWhc52QPuNNK70kJbRhta_bXm0VQv0vcOHDsR5RHO3Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl