Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYexD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTUZFQa3IhbYMgQC6YnVGHOKnGNdBMvpTbPHYGna5hivKQ

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Warunki uzyskania środków

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Podstawa prawna:

 • Art. 12 a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Warunkiem ubiegania się o powyższe jest złożenie wniosku Wn-O w tutejszym urzędzie

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • pisemną informację spółdzielni socjalnej o przyjęciu wnioskodawcy do spółdzielni socjalnej jako członka,
 • oświadczenie wnioskodawcy wskazujące miejsce planowanej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku gdy Wnioskodawca nie otrzymał pomocy de minimis - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go 2 lata podatkowe,
 • oświadczenie wnioskodawcy wskazujące:
 1. czy po raz pierwszy podejmuje działalność:
  a) gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  b) rolniczą w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia;
 2. czy wnosi po raz pierwszy wkład do spółdzielni socjalnej,
 3. czy ponownie podejmuje działalność gospodarczą o której mowa wyżej lub ponownie wnosi wkład do spółdzielni socjalnej a od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkowstwa w spółdzielni socjalnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy.
 • plan przedsięwzięcia gospodarczego,
 • oświadczenie wnioskodawcy wskazujące, że nie otrzymał wcześniej środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolinczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

 • Przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
 • Popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 • Kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
 • Uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
 • Wysokość środków własnych wnioskodawcy;
 • Wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wzywa się wnioskodawcę do negocjacji warunków umowy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Alicja Mirosław Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
Radosław Bujek Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
Małgorzata Kosacka Specjalista ds. programów 81 466 5212 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej [ 4 ]
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek Wn-O 19-02-15 10:54 218.72KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 218.72KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej 07-03-17 12:02 4.37MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 4.37MB) pobierz
plik w formacie DOC Plan przedsięwzięcia gospodarczego 25-08-16 09:17 105.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 105.5KB) pobierz
Utworzono: 2015-05-28 12:39 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2864
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusQSaii9LntSOWPAWpdLnBvPJYFHH1pm3NzDwj_4GyJlQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAQSaii9LntSOWPAWpdLnBvPJYFHH1pm3NzDwj_4GyJlQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QQSaii9LntSOWPAWpdLnBvPJYFHH1pm3NzDwj_4GyJlQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kQSaii9LntSOWPAWpdLnBvPJYFHH1pm3NzDwj_4GyJlQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycQSaii9LntSOWPAWpdLnBvPJYFHH1pm3NzDwj_4GyJlQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMQSaii9LntSOWPAWpdLnBvPJYFHH1pm3NzDwj_4GyJlQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMQSaii9LntSOWPAWpdLnBvPJYFHH1pm3NzDwj_4GyJlQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQQSaii9LntSOWPAWpdLnBvPJYFHH1pm3NzDwj_4GyJlQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMQSaii9LntSOWPAWpdLnBvPJYFHH1pm3NzDwj_4GyJlQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaixD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AexD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStexD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOxD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2xD-91y_KkXRDIQUcQCGF4tI8A0mUR8AdWILKq8cQPAg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl