Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuumlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKmlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pumlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aamlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYemlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694umlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKmlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOumlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKmlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTVyxntQT_FcKNkytPmlYe-bJdYf8iM0FhfvKsijjDb_jQ

Harmonogram wypłat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1189) Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż:

 • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Miejski Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
 • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Miejski Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

UWAGA!

Kasowe wypłaty świadczeń z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie odbywają się w formie AUTOWYPŁATY.
Oznacza to, że wypłatę świadczenia mozna odebrać w terminie trzech wyznaczonych dni, w dowolnej placówce banku PEKAO SA na terenie całego kraju.

WAŻNE!

Do banku proszę zgłosić się z dowodem osobistym w dniu wypłaty przypisanym do danej listy i poinformować  kasjera, że jest to "autowypłata" świadczenia z MUP Lublin.
Lokalizacje oddziałów Banku Pekao SA znajdą Państwo na stronie internetowej
www.pekao.com.pl

UWAGA

Fakt nieodebrania świadczenia w wyznaczonych dniach  należy zgłosić w pokoju 105 .

Roszczenia do należnych a nieodebranych świadczeń pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji
(art.76 ust.3a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2017.poz.1065)

Harmonogram wypłaty świadczeń:

CZERWIEC  2018

Nr listy

Data wypłaty w Pekao SA

B1  

05 - 07.06.2018


B3  
06 - 08.06.2018

B5  

07 - 11.06.2018

B7  

08 - 12.06.2018

B9  

11 - 13.06.2018

 B11 

12 - 14.06.2018
   

LIPIEC  2018

Nr listy

Data wypłaty w Pekao SA


  B1  

04 - 06.07.2018


  B3  

05 - 09.07.2018

 B5  

06 - 10.07.2018

 B7  

09 - 11.07.2018

  B9   

10 - 12.07.2018
 B11 

11 - 13.07.2018
Utworzono: 2015-05-27 12:15 | Redagował: Tomasz Kuśmirski 2018-05-15
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 37522
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuthf4vvEpbfPykpuf_ANpV0bQKhUMxP93n2xWTlbe7ydw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBhf4vvEpbfPykpuf_ANpV0bQKhUMxP93n2xWTlbe7ydw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Rhf4vvEpbfPykpuf_ANpV0bQKhUMxP93n2xWTlbe7ydw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lhf4vvEpbfPykpuf_ANpV0bQKhUMxP93n2xWTlbe7ydw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydhf4vvEpbfPykpuf_ANpV0bQKhUMxP93n2xWTlbe7ydw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNhf4vvEpbfPykpuf_ANpV0bQKhUMxP93n2xWTlbe7ydw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNhf4vvEpbfPykpuf_ANpV0bQKhUMxP93n2xWTlbe7ydw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRhf4vvEpbfPykpuf_ANpV0bQKhUMxP93n2xWTlbe7ydw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNhf4vvEpbfPykpuf_ANpV0bQKhUMxP93n2xWTlbe7ydw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzumlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CmlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKmlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaimlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqmlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGmlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMamlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AemlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStemlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOmlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2mlFsmlvQOnX6V2ciaqDxLq5sveWkEhWZ0jP3SCcxWnQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl