Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTWqoaKgO9qjFNxhOClov0JLy30MioplVLR6-UCSrDQmWg

Pożyczka szkoleniowa

W celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, osoba bezrobotna lub inna osoba uprawniona zainteresowana uzyskaniem pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zwanej „pożyczką szkoleniową” składa wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej.

 Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej opiniowany jest przez doradcę zawodowego.

 • O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca informowany jest na piśmie w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 • Pożyczka może zostać udzielona do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.
 • Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy, licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 • Warunki udzielenia oraz spłaty pożyczki określa Umowa pożyczki.

W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi w terminie ustalonym w umowie. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Zasady udzielania pożyczki szkoleniowej określa Regulamin pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2013-08-28 11:38 | Redagował: Anna Bobel 2017-02-03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1174
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutG8WexNmKsqUAKKB8Bg9ztgLL6TGEsnUHJbytHKRbyxQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBG8WexNmKsqUAKKB8Bg9ztgLL6TGEsnUHJbytHKRbyxQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RG8WexNmKsqUAKKB8Bg9ztgLL6TGEsnUHJbytHKRbyxQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lG8WexNmKsqUAKKB8Bg9ztgLL6TGEsnUHJbytHKRbyxQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydG8WexNmKsqUAKKB8Bg9ztgLL6TGEsnUHJbytHKRbyxQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNG8WexNmKsqUAKKB8Bg9ztgLL6TGEsnUHJbytHKRbyxQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNG8WexNmKsqUAKKB8Bg9ztgLL6TGEsnUHJbytHKRbyxQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRG8WexNmKsqUAKKB8Bg9ztgLL6TGEsnUHJbytHKRbyxQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNG8WexNmKsqUAKKB8Bg9ztgLL6TGEsnUHJbytHKRbyxQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPK3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3K3d4TET6yCubZwn1NCrT_FajRNdeXgIV2ZscwvXcpcQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl