Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTXNkRBccsd7VMBfRZYY33SQql4_cNfOsYNPULCseAjeU2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

Strona główna » Dla bezrobotnych » Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia

Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia

Zasady refundacji

 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
 2. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
 3. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.
 4. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 5. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa w ust. 4.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
 8. Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

 • Forma aktywizacji wprowadzona w życie w dniu 27 maja 2014 roku znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 66c (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz 149 z późn. zm.).


Utworzono: 2014-05-16 21:17 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1785
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusQHJ41kaEt6kwy9kKRSaHnIGq8Z8DdQ9LhqauFmvSfSnF_XMGusWf2fV01FIBHfu05djVW-7SLjXzx6V7-NN7I

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAQHJ41kaEt6kwy9kKRSaHnIGq8Z8DdQ9LhqauFmvSfSnF_XMGusWf2fV01FIBHfu05djVW-7SLjXzx6V7-NN7I

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QQHJ41kaEt6kwy9kKRSaHnIGq8Z8DdQ9LhqauFmvSfSnF_XMGusWf2fV01FIBHfu05djVW-7SLjXzx6V7-NN7I

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kQHJ41kaEt6kwy9kKRSaHnIGq8Z8DdQ9LhqauFmvSfSnF_XMGusWf2fV01FIBHfu05djVW-7SLjXzx6V7-NN7I

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycQHJ41kaEt6kwy9kKRSaHnIGq8Z8DdQ9LhqauFmvSfSnF_XMGusWf2fV01FIBHfu05djVW-7SLjXzx6V7-NN7I

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMQHJ41kaEt6kwy9kKRSaHnIGq8Z8DdQ9LhqauFmvSfSnF_XMGusWf2fV01FIBHfu05djVW-7SLjXzx6V7-NN7I

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMQHJ41kaEt6kwy9kKRSaHnIGq8Z8DdQ9LhqauFmvSfSnF_XMGusWf2fV01FIBHfu05djVW-7SLjXzx6V7-NN7I

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQQHJ41kaEt6kwy9kKRSaHnIGq8Z8DdQ9LhqauFmvSfSnF_XMGusWf2fV01FIBHfu05djVW-7SLjXzx6V7-NN7I

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMQHJ41kaEt6kwy9kKRSaHnIGq8Z8DdQ9LhqauFmvSfSnF_XMGusWf2fV01FIBHfu05djVW-7SLjXzx6V7-NN7I

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOQdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2QdXM2k39Mpue9svpQlmA1Krf963Q_7Uxp513VBrWvPgOave_dpl39QPasEHF1qKDWWloaGCB2hGpXEKbsLnqQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl