Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTUp_YVVs6KIfHavzB2AWgGLnD6v0jD6edZpUpBHBcxk8A

Program specjalny

Program specjalny zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 72b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza zespół działań, obejmujących usługi i instrumenty rynku pracy oraz specyficzne elementy wspierające zatrudnienie mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Program specjalny „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Cel programu:

zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych osób
w wieku 30 - 50 lat
zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

 Uczestnicy:

15 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat, posiadających kwalifikacje nieadekwatne
w stosunku do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby bezrobotne
w stosunku do których zastosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły trwałego efektu.

 Formy wsparcia:

 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia indywidualne,
 • staże.

 Elementy specyficzne wspierające zatrudnienie uczestników programu:

- świadczenie z tytułu udziału w grupowym poradnictwie zawodowym

- warsztaty z kształtowania własnego wizerunku realizowane w ramach grupowego poradnictwa zawodowego;

- świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenie, staż.

 Okres realizacji:

01 listopada 2015r. do 30 listopada 2016r.

 Uwaga:

Rekrutacja uczestników do programu specjalnego została zakończona w XI. 2015r.

Aktualnie trwa nabór wniosków o organizację staży dla uczestników programu specjalnego.

 

Program specjalny „Aktywne plus”

 Cel programu:

zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych kobiet
w wieku powyżej 50 roku życia
zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

 Uczestnicy:

15 osób długotrwale bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 50 roku życia, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby bezrobotne w stosunku do których zastosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły trwałego efektu.

 Formy wsparcia:

 • indywidualne i grupowe poradnictwa zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia indywidualne,
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 Elementy specyficzne wspierające zatrudnienie uczestników programu:

- świadczenie z tytułu udziału w grupowym poradnictwie zawodowym

- warsztaty z kształtowania własnego wizerunku realizowane w ramach grupowego poradnictwa zawodowego;

- świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na grupowe poradnictwo zawodowe  (z wyłączeniem prac interwencyjnych oraz doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy).

 Okres realizacji:

01 listopada 2015r. do 30 listopada 2016r.

Uwaga:

Rekrutacja do programu specjalnego została zakończona w XI.2015r.

Aktualnie trwa nabór wniosków o organizację staży, wniosków o organizację prac interwencyjnych dla uczestników programu specjalnego oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Utworzono: 2016-01-18 14:54 | Redagował: Agnieszka Bicz 2016-01-25
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1485
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuus4gFhreC6KKlrASOjvU2PpwmpQoI7dili8Fq0jaVyRg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCs4gFhreC6KKlrASOjvU2PpwmpQoI7dili8Fq0jaVyRg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Ss4gFhreC6KKlrASOjvU2PpwmpQoI7dili8Fq0jaVyRg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1ms4gFhreC6KKlrASOjvU2PpwmpQoI7dili8Fq0jaVyRg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByes4gFhreC6KKlrASOjvU2PpwmpQoI7dili8Fq0jaVyRg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOs4gFhreC6KKlrASOjvU2PpwmpQoI7dili8Fq0jaVyRg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOs4gFhreC6KKlrASOjvU2PpwmpQoI7dili8Fq0jaVyRg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSs4gFhreC6KKlrASOjvU2PpwmpQoI7dili8Fq0jaVyRg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOs4gFhreC6KKlrASOjvU2PpwmpQoI7dili8Fq0jaVyRg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNDEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1DEOO3SKn1_TrE5qPC5YskW2-cHg7tbav-Pz3CDNKuZA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl